Globus | Interpretacje podatkowe

Globus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to globus. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży globusów.
Fragment:
(...) 8% do produktów oznaczonych symbolem PKWiU 32.99.59.0 tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, wśród których nie znalazły się globusy, zatem do globusów należy stosować stawkę 23% VAT, symbol PKWiU 32.99.59.0 nie został w ogóle wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT określającym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wys. 5%. (w którym natomiast znalazły się mapy wytwarzane metodami poligraficznymi PKWiU 58.11.1). Powyższe oznacza, że do globusów sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę wg PKWiU z 2008 roku – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wysokości 23%. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Nadmienić jednocześnie należy, iż obowiązek prawidłowego klasyfikowania świadczonych usług bądź dostarczanych towarów należy do usługodawcy (lub dostawcy towarów) i tut. Organ nie (...)
2012
10
sty

Istota:
Do globusów sklasyfikowanych w PKWiU 2008 – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wys. 23%.
Fragment:
(...) 8% do produktów oznaczonych symbolem PKWiU 32.99.59.0 tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, wśród których nie znalazły się globusy, zatem do globusów należy stosować stawkę 23% VAT, symbol PKWiU 32.99.59.0 nie został w ogóle wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT określającym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wys. 5%. (w którym natomiast znalazły się mapy wytwarzane metodami poligraficznymi PKWiU 58.11.1). Powyższe oznacza, że do globusów sklasyfikowanych w PKWiU 2008 – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wys. 23%. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Nadmienić jednocześnie należy, iż obowiązek prawidłowego klasyfikowania świadczonych usług bądź dostarczanych towarów należy do usługodawcy (lub dostawcy towarów) i tut. Organ nie jest upoważniony do dokonywania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Stawka VAT na globusy o symbolu PKWiU 22.11.33-00.10, wykonane metodą poligraficzną wynosi 7%
Fragment:
(...) tylko danego wyrobu z danego grupowania). W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 22.11.33-00.10 sklasyfikowano globusy, przy czym brak jest zapisu odnośnie ich producenta oraz języka, w jakim mają być widniejące na nim napisy. Mając na względzie zdarzenie przyszłe przedstawione przez Podatnika oraz obowiązujące obecnie przepisy prawne stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zastosować 7% stawkę podatkową na dostawę sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych globusów, sklasyfikowanych pod symbolem 22.11.33-00.10. wytwarzanych metodą poligraficzną, gdyż mieszczą się one w grupowaniu ex 22.11 wymienionym w poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych. Do zastosowania prawidłowej stawki podatkowej niezbędna jest klasyfikacja towaru otrzymana z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy stawki w podatku od towarów i usług na dostawę globusów
Fragment:
(...) w piśmie z dnia 24.08.2004 r. (znak: I US II-443/142/04): Podatnik pismem z dnia 10.08.2004 r. (bez znaku) zwrócił się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym wysokości stawki w podatku od towarów i usług na dostawę globusów (PKWiU 22.11.33-00.10). Według podatnika stawka ta wynosi 7 %. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) (załącznik nr 3, poz. 48 do ustawy) dla dostawy globusów innych aniżeli wypukłe objętych klasą 22.11 PKWiU wytwarzanych metodami poligraficznymi ma zastosowanie stawka 7-procentowa VAT, natomiast w pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, właściwym jest zastosowanie 22-procentowej stawki VAT. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Globus
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.