Globus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to globus. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
10
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży globusów.

Fragment:

(...) 8% do produktów oznaczonych symbolem PKWiU 32.99.59.0 tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, wśród których nie znalazły się globusy, zatem do globusów należy stosować stawkę 23% VAT, symbol PKWiU 32.99.59.0 nie został w ogóle wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT określającym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wys. 5%. (w którym natomiast znalazły się mapy wytwarzane metodami poligraficznymi PKWiU 58.11.1). Powyższe oznacza, że do globusów sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę wg PKWiU z 2008 roku – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wysokości 23%. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Nadmienić jednocześnie należy, iż obowiązek prawidłowego klasyfikowania świadczonych usług bądź dostarczanych towarów należy do usługodawcy (lub dostawcy towarów) i tut. Organ nie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Do globusów sklasyfikowanych w PKWiU 2008 – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wys. 23%.

Fragment:

(...) 8% do produktów oznaczonych symbolem PKWiU 32.99.59.0 tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, wśród których nie znalazły się globusy, zatem do globusów należy stosować stawkę 23% VAT, symbol PKWiU 32.99.59.0 nie został w ogóle wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT określającym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wys. 5%. (w którym natomiast znalazły się mapy wytwarzane metodami poligraficznymi PKWiU 58.11.1). Powyższe oznacza, że do globusów sklasyfikowanych w PKWiU 2008 – 32.99.59.0 nie ma zastosowania stawka podatku VAT obowiązująca dla map wytwarzanych metodami poligraficznymi (5%), lecz zastosowanie ma podstawowa stawka w wys. 23%. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Nadmienić jednocześnie należy, iż obowiązek prawidłowego klasyfikowania świadczonych usług bądź dostarczanych towarów należy do usługodawcy (lub dostawcy towarów) i tut. Organ nie jest upoważniony do dokonywania (...)

2011
1
maj

Istota:

Stawka VAT na globusy o symbolu PKWiU 22.11.33-00.10, wykonane metodą poligraficzną wynosi 7%

Fragment:

(...) tylko danego wyrobu z danego grupowania). W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 22.11.33-00.10 sklasyfikowano globusy, przy czym brak jest zapisu odnośnie ich producenta oraz języka, w jakim mają być widniejące na nim napisy. Mając na względzie zdarzenie przyszłe przedstawione przez Podatnika oraz obowiązujące obecnie przepisy prawne stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zastosować 7% stawkę podatkową na dostawę sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych globusów, sklasyfikowanych pod symbolem 22.11.33-00.10. wytwarzanych metodą poligraficzną, gdyż mieszczą się one w grupowaniu ex 22.11 wymienionym w poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych. Do zastosowania prawidłowej stawki podatkowej niezbędna jest klasyfikacja towaru otrzymana z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki w podatku od towarów i usług na dostawę globusów

Fragment:

(...) w piśmie z dnia 24.08.2004 r. (znak: I US II-443/142/04): Podatnik pismem z dnia 10.08.2004 r. (bez znaku) zwrócił się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym wysokości stawki w podatku od towarów i usług na dostawę globusów (PKWiU 22.11.33-00.10). Według podatnika stawka ta wynosi 7 %. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) (załącznik nr 3, poz. 48 do ustawy) dla dostawy globusów innych aniżeli wypukłe objętych klasą 22.11 PKWiU wytwarzanych metodami poligraficznymi ma zastosowanie stawka 7-procentowa VAT, natomiast w pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, właściwym jest zastosowanie 22-procentowej stawki VAT. (...)