Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane nieodpłatnie przebudowy linii energetycznych należących do Spółki, finansowane przez GDDKiA nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop?

Fragment:

(...) 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2251 ze zm., dalej: ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg kraj owych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działając w imieniu Skarbu Państwa przekaże, zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej Spółce. Ponieważ przebudowa będzie współfinansowana ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej uzyskane przez Spółkę, przysporzenie nie będzie stanowiło przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na wyłączenie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przez spółkę jawną przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej wspólnicy zobowiązani będą do zapłacenia podatku dochodowego, czy też sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) oraz na podstawie decyzji (...)