Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | Interpretacje podatkowe

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywane nieodpłatnie przebudowy linii energetycznych należących do Spółki, finansowane przez GDDKiA nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop?
Fragment:
(...) 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 roku Nr 267 poz. 2251 ze zm., dalej: ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg kraj owych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działając w imieniu Skarbu Państwa przekaże, zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej Spółce. Ponieważ przebudowa będzie współfinansowana ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej uzyskane przez Spółkę, przysporzenie nie będzie stanowiło przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwagi na wyłączenie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przez spółkę jawną przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej wspólnicy zobowiązani będą do zapłacenia podatku dochodowego, czy też sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) oraz na podstawie decyzji (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.