Gaz propan-butan | Interpretacje podatkowe

Gaz propan-butan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gaz propan-butan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z akcyzy nabywanego gazu propan-butan
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia z akcyzy nabywanego gazu propan-butan i warunków jego stosowania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie kraju. Przeważający zakres jego działalności obejmuje produkcję peletu ze słomy i drewna (PKD 16.29.Z). Do nieruchomości gruntowej, na której usytuowane są maszyny i urządzenia do produkcji, dostarczana jest energia elektryczna o niewystarczającej mocy do ich napędu. W związku z powyższym prąd będzie wytwarzany przez będący jego własnością agregat prądotwórczy zasilany gazem propan-butan. Wnioskodawca zamierza więc kupować ze składów podatkowych na terytorium kraju lub od podmiotów pośredniczących, gaz propan-butan o kodach CN 2711 12 97 lub CN 2711 19 00, który będzie wykorzystywany do napędu stojącego w jednym miejscu, w zadaszonym pomieszczeniu, agregatu prądotwórczego, w celu uzyskania energii elektrycznej, niezbędnej do napędu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji.
2015
1
lip

Istota:
Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że uchylając wydaną w postępowaniu administracyjnym decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny w ogóle nie odniósł się do zasadności rozstrzygnięcia organów podatkowych w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty, a zatem kwestii mającej kluczowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie. Przypomnieć bowiem należy, że wszczęcie postępowania w sprawie nastąpiło wnioskiem spółki o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym. Słusznie podniesiono w skardze kasacyjnej brak wykazania przez Sąd l instancji zależności pomiędzy stwierdzeniem, że przepis § 20 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. nie może być podstawą nałożenia obowiązku podatkowego a powstaniem po stronie podatnika prawa do nadpłaty. Tym samym rozstrzygnięciu Sądu l instancji przypisać trzeba naruszenie wskazanych na wstępie przepisów prawa procesowego.
Fragment:
Uzasadniając kolejny zarzut pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłego na gruncie przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. Przyznając, iż uzasadnienie wyroku nie jest lakoniczne zarzucił mu zbytnią ogólnikowość pozbawiającą stronę informacji o przesłankach rozstrzygnięcia i wskazań co do dalszego postępowania dlatego też nie spełnia ono wymogów ustawowych, bowiem decyzja organu podatkowego dotyczy kwestii nadpłaty. Sąd winien zatem wskazać jakie znaczenie dla kwestii rozstrzygnięcia w przedmiocie nadpłaty ma użyte w uzasadnieniu stwierdzenie, że „Minister Finansów wydając w dniu 22 grudnia 2000 r. nakładające podatek akcyzowy na inne podmioty niż określone w ustawie musiał być świadomy tego, że normuje materię zastrzeżoną do wyłączności ustawowej na mocy art. 217 Konstytucji obowiązującej od dnia 17 października 1997 r.", podczas gdy nie stwierdzono niegodności z Konstytucją przepisu § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. Motywując ostatni z formułowanych zarzutów, powielając znaczącą część podnoszonych już argumentów dotyczących wymogów uzasadnienia wyroku, skarżący dodatkowo wskazał, że odniesienie twierdzeń zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego do rozpoznawanej sprawy nie pozwala na jej rozstrzygnięcie pozytywnie dla spółki, nie stwarza podstawy do zwrotu nadpłaty uiszczonego już podatku akcyzowego.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.