Gastronomia | Interpretacje podatkowe

Gastronomia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gastronomia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 06 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków serwowanych w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracji lub kawiarni – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06 października 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
sie

Istota:
Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności usługowej w zakresie handlu i gastronomicznej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006 r., uzupełnionego w dniu 07.09.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W piśmie z dnia 20.07.2006 r. zwrócił się Pan o udzielenie interpretacji w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej żywności, (...)
2011
1
maj

Istota:
Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Jednostce Wojskowej korzystają odpłatnie z wyżywienia w Punkcie Żywienia Kadry zorganizowanym w stołówce żołnierskiej. Czy tak zorganizowane żywienie należy traktować jako usługę gastronomiczną i opodatkować 7 % stawką VAT?
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i dokonaniu oceny prawnej orzeka w nstp. sposób: uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku UZASADNIENIE W dniu 22.11.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Jednostki Wojskowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy Jednostka Wojskowa przedstawiła we wniosku następująco: Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Jednostce Wojskowej korzystają odpłatnie z wyżywienia w Punkcie Żywienia Kadry zorganizowanym w stołówce żołnierskiej. Czy tak zorganizowane żywienie należy traktować jako usługę gastronomiczną (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczać podatek VAT z tytułu nabycia usług hotelarskich i gastronomicznych w kontekście art.25 ustawy o VAT, w przypadku firmy nieposiadającej licencji biura turystycznego
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 11 marca 2004r.), uzupełnione w dniu 20 kwietnia 2004r., dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stosownie do dyspozycji wynikającej z przepisu art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz.926 z późn. zm.) informuje, jak niżej: Pani XX, działając za pośrednictwem pełnomocnika Pana YY, zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisu art. 25 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr.11, poz.50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego: Pani XX, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności zgodnie z w/w dokumentem jest: - (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gastronomia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.