Gacz parafinowy | Interpretacje podatkowe

Gacz parafinowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gacz parafinowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Reasumując, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym gacz parafinowy nie podlega zwolnieniu od akcyzy lecz, zgodnie z określonym przeznaczeniem, objęty jest stawką akcyzy w wysokości 0 zł. Obrót opisanym wyrobem przeznaczonym do produkcji zniczy powinien być dokonywany bez pośrednictwa składu podatkowego.
Fragment:
(...) klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku przez Jednostkę. Reasumując, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym gacz parafinowy nie podlega zwolnieniu od akcyzy lecz, zgodnie z określonym przeznaczeniem, objęty jest stawką akcyzy w wysokości 0 zł. Obrót opisanym wyrobem przeznaczonym do produkcji zniczy powinien być dokonywany bez pośrednictwa składu podatkowego. Z uwagi na fakt, że stanowisko Jednostki tylko w części odpowiadało prawu, należało uznać - oceniając je całościowo - za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy mam obowiązek prowadzenia działalności w zakresie przerobu polegającego na poddaniu parafiny i gaczu procesom przetwarzania i oczyszczania w ramach składu podatkowego?
Fragment:
(...) w składzie podatkowym. Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, gacz parafinowy klasyfikuje się do kodu CN 2712 90 39 jako pozostały produkt surowy przeznaczony do innych celów niż przeprowadzania procesów specyficznych oraz innych przemian chemicznych. Parafinę natomiast klasyfikuje się do kodu CN w zależności od zawartości oleju w masie, użycia do przeprowadzania procesów specyficznych lub chemicznych albo do pozycji pozostałe wcześniej nie wymienione. Nie ulega zatem wątpliwości, iż gacz parafinowy zaklasyfikowany do kodu CN 2712 90 39 jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, którego produkcja, przerób i magazynowanie muszą odbywać się w składzie podatkowym.Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku zwraca uwagę, iż zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy wazelinę, parafinę, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski oznaczone symbolem PKWiU 23.20.31 objęte kodami CN: 2712 10, 2712 20 00, (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.