Fuzja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fuzja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 52 pkt 1 lit. b) updof w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej, dochodu ze zbycia akcji Banku Z otrzymanych na skutek fuzji Banków.

Fragment:

(...) fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r., to dochody ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia. Z informacji zawartych we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że w dniu 16 marca 2000r. na rachunku prowadzonym przez dom maklerski wnioskodawca złożył zlecenie zakupu akcji Banku X. Zlecenie zostało zrealizowane i wnioskodawca stał się posiadaczem akcji Banku X. W dniu 31 grudnia 2001r. nastąpiła fuzja prawna Banku X z Bankiem Y. W wyniku tej fuzji nastąpiła zamiana akcji Banku X na akcje Banku Y. Za akcje Banku X wnioskodawca otrzymał akcje Banku Y. Część akcji Banku Y wnioskodawca sprzedał, pozostało mu 67 akcji Banku Y. W grudniu 2007r. na skutek kolejnej fuzji, posiadając 67 akcji Banku Y wnioskodawca otrzymał akcje Banku Z. W dniu 14 grudnia 2009r. wnioskodawca sprzedał wszystkie posiadane akcje Banku Z. Istotnym na gruncie rozpatrywanej sprawy jest zatem ustalenie, czy i w (...)

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia spółek

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2010r. (data wpływu 02.08.2010r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 12.10.2010r. nr IPPB3/423-546/10-2/AG (data doręczenia 14.10.2010r.) pismem z dnia 18.10.2010r. (data nadania 18.10.2010r., data wpływu 20.10.2010r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia spółek (pytania numer 1, 3 i 6-9) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.08.2010r. został złożony ww. wniosek o (...)