Funkcjonariusz Straży Granicznej | Interpretacje podatkowe

Funkcjonariusz Straży Granicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcjonariusz Straży Granicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane przez wnioskodawcę wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Zasadnicze znaczenie dla zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego ma spełnienie dwóch warunków: wypłacone należności pieniężne muszą być bezpośrednio związane z użyciem wymienionych w tym przepisie osób poza granicami państwa, należności te muszą wynikać z celów określonych w zwolnieniu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca jako funkcjonariusz Straży Granicznej został wyznaczony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do udziału w charakterze eksperta unijnego w projekcie pt. „Ustanowienie modelu zintegrowanego zarządzania granicą na południowej granicy Azerbejdżanu”. Celem projektu była pomoc w zwiększeniu zdolności Azerbejdżanu do skuteczniejszego zarządzania granicą państwową poprzez zaprezentowanie (w ramach szkolenia) funkcjonariuszom Straży Granicznej Azerbejdżanu procedur stosowanych w (...)
2011
1
lip

Istota:
Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan zatrudniony w Oddziale Straży Granicznej . W latach 2001 – 2004 został Panu wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wg zasadniczej normy wyżywienia „LOT”. Od tych należności potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Równoważnik ten przysługiwał Panu zgodnie z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 85 poz. 775) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia i norm tego wyżywienia (Dz. U. z 2002r., Nr 86 poz. 783).
W związku z powyższym zadaje Pan pytanie czy wypłacony Panu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle powyższych okoliczności konstytuuje Pan stanowisko, iż pobieranie opisanego podatku dochodowego jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 09.06.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , jako prawidłowe. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: - zgodnie art.21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.