Funkcja | Interpretacje podatkowe

Funkcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to funkcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak powstania przychodu z nieodplatnych swiadczen w sytuacji, gdy prezes zarzadu i prokurent pelnia swoje funkcje w Spolce bez wynagrodzenia
Fragment:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikow w dniu 2 grudnia 2015 r. powolalo Grzegorza M., za jego zgoda, do pelnienia jednoosobowo funkcji prezesa zarzadu, nie ustalajac jednakze wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za pelnienie ww. funkcji dla Grzegorza M.. Takze w dniu 2 grudnia 2015 r. zarzad Spolki powolal Anite M., za jej zgoda, do pelnienia funkcji prokurenta Spolki. Anita M. od dnia powolania dopelnienia funkcji prokurenta nie otrzymuje od Spolki jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytulu. Strona przewiduje, iz w przyszlosci ww. osoby nie beda otrzymywac wynagrodzenia za pelnienie opisanych powyzej funkcji. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy Spolka uzyskuje od dnia 2 grudnia 2015 r. przychod opodatkowany podatkiem dochodowym od osob prawnych z tytulu nieodplatnego pelnienia przez jej wspolnikow funkcji prezesa zarzadu i prokurenta, ktory to przychod strona zobowiazana jest ustalic oraz zaewidencjonowac w ksiegach rachunkowych za dany kwartal (rok) podatkowy... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, przychodami, z zastrzezeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, sa w szczegolnosci: wartosc otrzymanych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie rzeczy lub praw, a takze wartosc innych nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych jak rowniez innych ustaw podatkowych nie okreslaja w sposob precyzyjny, co nalezy rozumiec przez nieodplatne swiadczenie.
2016
28
lis

Istota:
Czy wypłacany dodatek funkcyjny jest wynagrodzeniem za pracę vice-prezesa, który nie ma umowy o pracę?
Fragment:
Podkreślić należy, iż co do zasady vice-prezes Spółki może pełnić swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie bez stosunku zatrudnienia pracowniczego czy też niepracowniczego. Wybór tego w jakiej formie prawnej vice-prezes wykonuje czynności wykonawczo-zarządzające jest pozostawiony Spółce. Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż vice-prezes otrzymuje od Spółki dodatek funkcyjny za pełnienie danej funkcji w Spółce. Dodatkowo wnioskodawczyni podkreśla, że vice-prezesa ze Spółką nie łączy stosunek pracy (brak umowy o pracę). Zatem jeżeli vice-prezesa ze Spółką nie łączy umowa o pracę (nie został nawiązany stosunek pracy), to powyższy dodatek funkcyjny nie może być zakwalifikowany jako wynagrodzenie za pracę bo nie jest wypłacane ze stosunku pracy a z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu. Dodatek ten należy zaliczyć do przychodu z działalności wykonywanej osobiście, określonej w cyt. powyżej art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa zarządu stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 14 z 2000r., poz. 176 z późn. zm.) w sprawie: obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji przez prezesa zarządu s t w i e r d z a, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Jeden z udziałowców Spółki pełni funkcję prezesa spółki. Podstawą pełnienia tej funkcji jest wyłącznie uchwała wspólników. Z tytułu pełnionej funkcji prezes nie pobiera wynagrodzenia. Zdaniem Spółki nie ciąży na niej obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 zd. pierwsze ustawy).
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Funkcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.