Fundusz własny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz własny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy za moment zaliczenia zysku do fundusz własnych banku spółdzielczego przyjąć należy datę zweryfikowania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, czy też datę podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale nadwyżki bilansowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej udzielanej bankom spółdzielczym, stwierdza że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Bank Spółdzielczy wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007 r. – sygn. BS/K/07, (data wpływu do tut. Urzędu 19.04.2007 r.) - w związku z zamiarem skorzystania z pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.) której warunki (...)