Fracht | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fracht. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Nie zwiększa podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o koszty frachtu morskiego, transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia towaru, którymi obciążana jest przez spedytora, gdyż koszty te nie są generowane przez dostawcę towarów, a zatem nie mieszczą się w dyspozycji powołanego art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) portowych, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia polskiego spedytora, który organizuje wykonanie tych czynności nie należy włączać do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż są one pobierane nie przez dostawcę lecz przez podmiot trzeci – spedytora. Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stanowisko Podatnika stwierdzić należy, iż Spółka prawidłowo uznała, iż nie zwiększa podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o koszty frachtu morskiego, transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia towaru, którymi obciążana jest przez spedytora, gdyż koszty te nie są generowane przez dostawcę towarów, a zatem nie mieszczą się w dyspozycji powołanego art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do (...)