Fotograf | Interpretacje podatkowe

Fotograf | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fotograf. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spółka powinna traktować zezwolenie na jednorazową publikację amatorskich zdjęć jako przychód w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
(...) wydawcom. Ponadto, Spółka nadmienia, że prawa do publikacji zdjęć amatorskich, które nie przedstawiają żadnej wartości rynkowej, nie są przedmiotem zakupu. W przedmiotowej sprawie powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, gdyż zgodnie z opisanym stanem faktycznym, otrzymane od czytelników prawa do jednokrotnej publikacji zdjęcia nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego, nie posiadają wartości handlowej. Zdjęć tych nie można porównywać ze zdjęciami zawodowych fotografów, zatem trudno byłoby ustalić wartość udzielonego prawa w drodze porównania cen rynkowych. Z przekazanego zdjęcia Spółka nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych. W związku z powyższym, przekazanie zdjęć amatorskich, o których mowa powyżej, nie kreuje u Spółki dodatkowego przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług są opodatkowane opisane powyżej czynności.
Podatnik klasyfikuje swoją działalność wg SWW pod symbolem 2880 oraz ex 3663740.
Fragment:
(...) może rozstrzygnąć sporne kwestie, jednocześnie ustalając czy wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22% czy też 7%. Z posiadanej przez Podatnika opinii statystycznej wynika, iż świadczone przez niego usługi obejmujące rekonstrukcję starych fotografii, kopiowanie zdjęć, retuszowanie i inne specjalne efekty fotograficzne wykonywane na zlecenie, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.81.33-00.00 „Usługi fotograficzne w zakresie istniejących fotografii, kopiowania i retuszowania”. Jednakże Podatnik niezgadzając się z tą opinią sam klasyfikuje świadczone przez siebie usługi w grupowaniu SWW 36637400. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w grupowaniu 36.63.74-00 mieszczą się „Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (wystawienniczych, edukacyjnych, itp.)”. Zaznaczyć należy, iż zarówno usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.81.33-00.00 jak i towary sklasyfikowane w (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fotograf
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.