Formularze podatkowe | Interpretacje podatkowe

Formularze podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to formularze podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W złożonym wniosku, Spółka zwraca się z pytaniem, czy prawidłowo interpretuje przepis art. 97 ust. 3 w zakresie adresata i okoliczności normy w taki sposób, że adresatem normy jest podatnik w rozumieniu art. 15 (tzn. prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy), mający obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96, a okolicznością wskazaną w normie jest nabywanie usług wskazanych w art. 28 ust. 3, 4, 6 lub 7 od podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju (wtedy występuje sytuacja, w której dla podatnika usługi te stanowiłyby import usług), jeżeli Spółka posługuje się jedynie numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 97 ust. 10 lub 11, wydanym przez organy podatkowe RP.
Fragment:
(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka w związku z zamiarem nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1, interpretując przepis art. 97 ust. 3 w taki sposób, że adresatem przepisu są podatnicy, o których mowa w art. 15, którzy byli zobowiązani do zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług, a okolicznością zastosowania normy jest wykonanie jednej z usług wskazanych w art. 97 ust. 3 ustawy. W przypadku Spółki, dostawcą usługi miał być podmiot z Niemiec, zarejestrowany jako podatnik niemieckiego podatku od wartości dodanej. Ponadto Spółka uważała, że spełniony jest kolejny warunek przedstawiony w ust. 3, w brzmieniu: „jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług”, bo po podaniu numeru identyfikacyjnego, miejscem wykonania usługi byłby kraj wydającego (...)
2011
1
cze

Istota:
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze sprzedaży akcji zwykłych nabytych nieodpłatnie Spółki, w której pracowałam w dniu ich nabycia?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 26.02.1999r. wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie akcje (231 akcji zwykłych na okaziciela o wartości każda 1,00zł) Spółki, w której pracowała w dniu nabycia.Następnie w dniu 20.03.2006r. powyższe akcje zostały sprzedane. 2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego. Uważam, że z tytułu sprzedaży w dniu 20.03.2006r. przedmiotowych akcji jestem zobowiązana do:- powiadomienia Urzędu Skarbowego w 2007r. wypełniając PIT-38 na podstawie PIT-8C otrzymanego z Biura Maklerskiego,- uiszczenia (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.