Forma umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1. Możliwość zawarcia z małżonką prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą umowy zlecenie lub o dzieło?
2. Możliwość zastosowania kosztów uzyskania od w/w umów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 26 listopada 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zawarcia z małżonką będącą osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą umowy zlecenia oraz zastosowania kosztów uzyskania przychodów od tej umowy stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 listopada 2005 roku podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego (...)