Forma czynnosci prawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to forma czynnosci prawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki związane z dzierżawą linii technologicznych emitujących zanieczyszczenia, ponoszone na podstawie umów zawartych w 2003 r. bez zachowania wymaganej prawem formy aktu notarialnego, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 4 maja 2004 r. znak DRp/1467 oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 23 kwietnia 2004 r. Nr PD-1/005/2-66/04/WK wydanego w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z dnia 9 lutego 2004 r. Nr PD 1/3-423/1/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje. Zapytanie Podatnika z dnia 8 stycznia 2004 r. dotyczyło możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami dzierżawy linii technologicznych emitujących zanieczyszczenia, zawartymi w sierpniu i październiku 2003 r. bez zachowania formy aktu notarialnego. Zdaniem Spółki do umów tych nie miał zastosowania wymóg zawarcia umowy w formie aktu (...)