Firma jednoosobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to firma jednoosobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przekazanie firmy prowadzonej przez jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka w oparciu o umowę darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawczyni do 31.12.2004 r. prowadziła wspólnie z mężem działalność gospodarczą w B. na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Mąż J.K. zamierza na dzień 31.12.2005 r. przekazać Jej firmę wraz z całym majątkiem trwałym i obrotowym w oparciu o umowę darowizny. Wyrażając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni uważa, że zamierzona czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani podatkiem od darowizny. Ustosunkowując się problematyki poruszonej we wniosku należy stwierdzić, co następuje: Nie budzi wątpliwości możliwość dokonania darowizny przez małżonka na rzecz drugiego małżonka składników majątkowych stanowiących majątek odrębny darczyńcy. Jeśli zatem przedsiębiorstwo stanowiłoby majątek odrębny męża J.K., zawarta przez Niego umowa darowizny z żoną F.K., której przedmiotem byłoby to (...)

2011
1
mar

Istota:

Prowadzę dzialalność gospodarczą polegającą na obsłudze firm na terenie Rosji w zakresie organizowania targów. Ponoszę wydatki na: bilety lotnicze, na zakwaterowanie oraz na reklamę, czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.06.2005r. Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na obsłudze firm polskich na terenie Rosji w zakresie organizowania targów i spotkań handlowych (PKD 74.87 A - działalność związana z organizacją targów i wystaw). W związku z wyjazdami ponosi Pan wydatki na zakup biletów lotniczych, koszty udokumentowane fakturami na zakwaterowanie w hotelach oraz usługi reklamowe. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. (...)

2011
1
sty

Istota:

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że od roku 1982 prowadził on działalność w formie spółki cywilnej. W marcu 2004r zmarł jeden ze wspólników spółki, został dokonany remanent likwidacyjny, uwzględniony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r.
Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy podatek wynikający z remanentu powinien zostać rozliczony, z uwagi na fakt, że podatnik jako firma jednoosobowa kontynuuje działalność spółki cywilnej (przejął zobowiązania i należności)?

Fragment:

(...) nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu, przestaje być podatnikiem podatku od towarów i usług, zostaje wykreślona z ewidencji podatników, zgodnie z art.9 ww. ustawy. Podatnikiem podatku od towarów i usług w przedmiotowej sprawie jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jest ona nowym podmiotem, nowym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym swój odrębny numer identyfikacji podatkowej. Sytuacji tej nie zmienia fakt, że podatnik jako firma jednoosobowa przejął zobowiązania i należności spółki i prowadzi działalność w tym samych zakresie. (...)