Ewidencja przebiegu pojazdu | Interpretacje podatkowe

Ewidencja przebiegu pojazdu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ewidencja przebiegu pojazdu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
(...) ewidencję przebiegu pojazdu. Powyższy przepis ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem niestanowiących składników majątku podatnika samochodów osobowych użytkowanych w szczególności na podstawie umowy najmu. Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to od podatnika prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Takie wymagania określone zostały w art. 16 ust. 5 updop, zgodnie z którymi podatnik, aby zaliczyć w koszty tego rodzaju wydatki, obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd − dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
2017
11
maj

Istota:
Czy w ewidencji przebiegu pojazdow, ktore wykorzystuje spolka komandytowa (ktorej Wnioskodawca jest komplementariuszem), w sytuacji gdy nie jest wyrazana zgoda na dodatkowe wykorzystanie tych pojazdow przez pracownikow spolki do celow prywatnych, przedstawiciele handlowi bedacy pracownikami tej spolki jako opis trasy moga wpisywac tylko nazwe odwiedzonych miejscowosci i nie musza wpisywac dokladniejszego opisu trasy tj. adresow lub nazw podmiotow wizytowanych (sklepow/hurtowni) aby prowadzona przez nich ewidencja spelniala wymogi okreslone w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych i aby po spelnieniu pozostalych warunkow ustawowych wydatki z tytulu kosztow uzywania tych samochodow stanowily, proporcjonalnie do udzialu w zysku posiadanym w spolce komandytowej, koszty uzyskania przychodow Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy.
Fragment:
(...) ewidencje przebiegu pojazdu. Powyzsze ograniczenie, zgodnie z trescia art. 16 ust. 3b updop nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 17a pkt 1 updop. W przypadku natomiast umow na podstawie ktorych pozyskiwane sa samochody osobowe, gdy umowy te nie spelniaja przeslanek pozwalajacych uznac te umowy za umowy leasingu, o ktorych mowa w art. 17a pkt 1 updop w celu uznania za koszty uzyskania przychodow wydatkow z tytulu korzystania z takich samochodow konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wymogi, ktorym winna odpowiadac ewidencja przebiegu pojazdu, okreslono w art. 16 ust. 5 updop. Zgodnie z trescia tego przepisu przebieg pojazdu, o ktorym mowa w a ust. 1 pkt 30 i 51 updop, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby uzywajacej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy (skad - dokad), liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za jeden kilometr przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
2016
28
lis

Istota:
Rozważany przez Wnioskodawcę sposób prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów będzie spełniać wymogi art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Opisana przez Spółkę ewidencja przebiegu będzie zawierać wszystkie elementy wskazane przez ustawodawcę w art. 86a ust. 7 ustawy, a ponadto będzie ona w posiadaniu Wnioskodawcy przed sporządzeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za dany okres.
Fragment:
W tym ostatnim przypadku, elementem zabezpieczenia przed nieuprawnionym pełnym odliczeniem podatku od towarów i usług ma być właśnie m.in. obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, w celu jej ewentualnej weryfikacji przez organy podatkowe albo skarbowe (por. uzasadnienie do projektu ww. ustawy - druk sejmowy nr 2095). Jak więc wynika z powyższego, opisany wyżej cel prowadzenia Ewidencji przebiegu pojazdu ma gwarantować obniżenie podatku należnego o właściwą kwotę podatku naliczonego (art. 86 w zw. art. 86a ust. 1 ustawy o VAT) w danym okresie rozliczeniowym (art. 86 ust. 10 i nast. ustawy o VAT), tj. za okresy za które podatnik składa deklarację VAT (miesięcznie albo kwartalnie - art. 99 ustawy o VAT). Również z wykładni gramatycznej art. 86a ust. 7 ustawy o VAT wynika, że Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest w okresach rozliczeniowych. Świadczą o tym m.in. regulacje wspomnianego ust. 7 dotyczące niektórych danych, jakie zawierać ma ta ewidencja („ stan licznika (...) na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”, „ wpis (...) potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”, „ liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego ”). Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek prowadzenia Ewidencji przebiega pojazdu będzie więc zrealizowany właściwie, gdy podatnik przed terminem sporządzenia deklaracji dla podatku od towarów i usług dysponować będzie dokumentem zawierającym niezbędne elementy i podpisanym przez właściwe osoby.
2016
10
sie

Istota:
Czy w Ewidencji przebiegu pojazdów, które wykorzystuje Spółka komandytowa (której Wnioskodawca jest komandytariuszem), w sytuacji gdy nie jest wyrażana zgoda na dodatkowe wykorzystanie tych pojazdów przez pracowników Spółki do celów prywatnych, przedstawiciele handlowi będący pracownikami tej Spółki jako opis trasy mogą wpisywać tylko nazwę odwiedzonych miejscowości i nie muszą wpisywać dokładniejszego opisu trasy tj. adresów lub nazw miejsc wizytowanych (sklepów/hurtowni), aby prowadzona przez nich Ewidencja spełniała wymogi określone w art. 23 ust. 5 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i aby po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych wydatki z tytułu kosztów używania tych samochodów stanowiły, proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym w Spółce komandytowej, koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy?
Fragment:
(...)
2016
21
cze

Istota:
Czy w ewidencji przebiegu pojazdów, które wykorzystywać będzie Spółka komandytowa (której Wnioskodawca jest komandytariuszem) w sytuacji, gdy poza wykorzystaniem tych pojazdów do celów służbowych dodatkowo Spółka ta umożliwi także swym pracownikom wykorzystywanie ich do celów prywatnych, przedstawiciele handlowi będący pracownikami tej Spółki jako opis trasy będą mogli wpisywać tylko nazwę odwiedzonych miejscowości i nie będą musieli wpisywać dokładniejszego opisu trasy tj. adresów lub nazw miejsc wizytowanych (sklepów/hurtowni), aby prowadzona przez nich ewidencja spełniała wymogi określone w art. 23 ust. 5 i ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i aby po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych wydatki z tytułu kosztów używania tych samochodów stanowiły, proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym w Spółce komandytowej, koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy?
Fragment:
(...) ewidencję przebiegu pojazdu. Powyższe ograniczenie, zgodnie z treścią art. 23 ust. 3b updof nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 updof. W przypadku natomiast umów na podstawie których pozyskiwane są samochody osobowe, gdy umowy te nie spełniają przesłanek pozwalających uznać te umowy za umowy leasingu, o których mowa w art. 23a pkt 1 updof, w celu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z takich samochodów konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wymogi, którym winna odpowiadać ewidencja przebiegu pojazdu, określono w art. 23 ust. 5 i 7 updof. Zgodnie z treścią tych przepisów przebieg pojazdu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 36 i 46 updof, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
2016
21
cze

Istota:
Czy w ewidencji przebiegu pojazdów, które wykorzystywać będzie spółka komandytowa (której Wnioskodawca jest komplementariuszem) w sytuacji gdy poza wykorzystaniem tych pojazdów do celów służbowych dodatkowo spółka ta umożliwi także swym pracownikom wykorzystywanie ich do celów prywatnych, przedstawiciele handlowi będący pracownikami tej spółki jako opis trasy będą mogli wpisywać tylko nazwę odwiedzonych miejscowości i nie będą musieli wpisywać dokładniejszego opisu trasy tj. adresów lub nazw podmiotów wizytowanych (sklepów/hurtowni) aby prowadzona przez nich ewidencja spełniała wymogi określone w art. 16 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych i aby po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych wydatki z tytułu kosztów używania tych samochodów stanowiły, proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym w spółce komandytowej, koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ww. ustawy.
Fragment:
(...) ewidencję przebiegu pojazdu. Powyższe ograniczenie, zgodnie z treścią art. 16 ust. 3b updop nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop. W przypadku natomiast umów na podstawie których pozyskiwane są samochody osobowe, gdy umowy te nie spełniają przesłanek pozwalających uznać te umowy za umowy leasingu, o których mowa w art. 17a pkt 1 updop w celu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z takich samochodów konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wymogi, którym winna odpowiadać ewidencja przebiegu pojazdu, określono w art. 16 ust. 5 updop. Zgodnie z treścią tego przepisu przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51 updop, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
2016
15
maj

Istota:
Czy ewidencję przebiegu pojazdu określoną w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT będzie można uznać za prowadzoną prawidłowo, jeżeli dla samochodu wykonującego bardzo wiele krótkich przejazdów dziennie w w/w ewidencji zostanie wprowadzony jeden wpis obejmujący opis trasy oznaczony np. "A-A" (ze względu na to, że wyjazd rozpoczął się w tej samej miejscowości co powrót), łączny cel wyjazdu (np. „zakup materiałów biurowych, nadanie korespondencji, rozmowy handlowe") oraz pozostałe dane określone w art. 86a ust. 7 pkt 4?
Fragment:
Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów – jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem – może być dokonywane w formie elektronicznej. Z powyższych przepisów wynika, że prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu musi potwierdzać brak użytku prywatnego pojazdu. Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Zapis w ewidencji przebiegu pojazdu z punktu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika – nie powinien wzbudzać wątpliwości. Co istotne, w przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodność w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu.
2016
2
mar

Istota:
Prawidłowość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ewidencja, prowadzona zgodnie z opisem zawartym w stanie faktycznym, spełnia wymagania ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepisami ustawy o VAT regulującymi zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jednym z warunków dających prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
2015
20
lis

Istota:
Prawidłowość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ewidencja, prowadzona zgodnie z opisem zawartym w stanie faktycznym, spełnia wymagania ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. przepisami ustawy o VAT regulującymi zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jednym z warunków dających prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
2015
20
lis

Istota:
Czy dla samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, użytkowanego na podstawie umowy najmu należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? czy w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, stała opłata z tytułu najmu będzie stanowiła koszt ogólny działalności gospodarczej, który nie jest objęty ww. limitem?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 01 marca 2013 r. wskazano ponadto, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, użytkowanego na podstawie umowy najmu. O wysokości odliczenia decyduje ewidencja przebiegu pojazdu, ponieważ nie jest to pojazd będący własnością firmy Wnioskodawcy, a zatem udokumentowane wydatki związane z używaniem samochodu można zaliczyć do kosztów, ale w granicach limitu. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż wynikająca z pomnożenia liczy kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty typu paliwo, naprawy materiały eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn hamulcowy, itp.) powinny podlegać odliczeniu do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Faktycznie bowiem te koszty wiążą się z przejechaną ilością kilometrów. Natomiast koszt wynajmu nie ma związku z ilością przejechanych kilometrów, więc powinien być samodzielnym kosztem, który Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności bez względu na wpisy w ewidencji przebiegu pojazdu. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok NSA z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2030/10. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 marca 2013 r.
2015
2
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.