Estry metylowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to estry metylowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
sie

Istota:

Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art. 160 ust. 1 ustawy, a zatem normy dopuszczalnych ubytków ustalone dla estrów pod rządami nieaktualnej Nomenklatury Scalonej (CN), odwołujące się do kodu CN 3824 90 99 mogą nadal być stosowane przez Spółkę do czasu wydania nowej decyzji na podstawie ustawy.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania norm dopuszczalnych ubytków w przypadku zmiany kodów CN dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania norm dopuszczalnych ubytków w przypadku zmiany kodów CN dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka posiada zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych, w których ma miejsce wprowadzanie, wyprowadzanie, magazynowanie oraz przeładunek estrów metylowych kwasów tłuszczowych (dalej „estry”). Wyroby te przed 31 grudnia 2006 r. były sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 99, obecnie są zaś sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 91, jako „monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,54% lub więcej estrów (FAMAE)”. Zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych wskazują, że estry wprowadzane, wyprowadzane, magazynowane i przeładowywane w składach podatkowych Spółki są sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 99. Jako prowadzący skład podatkowy, Spółka ma obowiązek prowadzenia ilościowej lub ilościowo-wartościowej ewidencji wyrobów magazynowanych lub przeładowywanych w składzie.

2011
1
sie

Istota:

Czy dla estrów, sklasyfikowanych obecnie pod kodem CN 3824 90 91, należy stosować normy dopuszczalnych ubytków ustalone przez Naczelnika Urzędu Celnego dla estrów o kodzie CN 3824 90 99?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania norm dopuszczalnych ubytków w przypadku zmiany kodów CN dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania norm dopuszczalnych ubytków w przypadku zmiany kodów CN dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka posiada zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych, w których ma miejsce wprowadzanie, wyprowadzanie, magazynowanie oraz przeładunek estrów metylowych kwasów tłuszczowych (dalej „estry”). Wyroby te przed 31 grudnia 2006 r. były sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 99, obecnie są zaś sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 91, jako „monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,54% lub więcej estrów (FAMAE)”. Zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych wskazują, że estry wprowadzane, wyprowadzane, magazynowane i przeładowywane w składach podatkowych Spółki są sklasyfikowane pod kodem CN 3824 90 99. Jako prowadzący skład podatkowy, Spółka ma obowiązek prowadzenia ilościowej lub ilościowo-wartościowej ewidencji wyrobów magazynowanych lub przeładowywanych w składzie.

2011
1
lip

Istota:

Składanie zabezpieczenia akcyzowego w odniesieniu do wyrobów produkowanych w składzie podatkowym

Fragment:

Natomiast estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (CN 3824 90 91) są wyrobem przeznaczonym jako surowiec do produkcji paliw silnikowych lub dodatków/domieszek do paliw silnikowych. W ocenie Spółki estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych nie są same w sobie paliwem silnikowym ani dodatkiem/domieszką do paliw silnikowych, a estry te dopiero po ich uszlachetnieniu poprzez dokonanie odpowiednich działań produkcyjnych stać się mogą paliwem silnikowym lub dodatkiem, domieszką do paliw silnikowych. Tak więc estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (CN 3824 90 91) można uznać za wyroby przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych dopiero po ich uszlachetnieniu mogą być kwalifikowane jako biodiesel RME, który to biodiesel RME będzie traktowany jako dodatek/domieszka do paliw silnikowych lub samoistne paliwo silnikowe. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy do wysyłki wyrobów, o których mowa w stanie faktycznym niniejszego wniosku, opodatkowanych stawką 0 zł podatku akcyzowego, musi być składane zabezpieczenie akcyzowe, jeżeli tak, to w jakiej w kwocie...

2011
1
lip

Istota:

Określenia stawki podatku akcyzowego na estry metylowe olejów roślinnych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia stawki podatku akcyzowego na estry metylowe olejów roślinnych. Ww. wniosek został uzupełniony 10 czerwca 2009r (data wpływu). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 19 grudnia 2006 roku Wnioskodawca uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefie tyskiej Fabryki Estrów Metylowych Olejów Roślinnych zlokalizowanej na działkach nr 1650/25 oraz 1651/26. W 2007 roku Spółka rozpoczęła realizację inwestycji określonej w ww. decyzji administracyjnej. Mocą umowy nr 42/2008 o generalne wykonawstwo budowy fabryki estrów metylowych olejów roślinnych z dnia 11 września 2008r. Spółka z o.o. zobowiązała się do budowy na rzecz Wnioskodawcy obiektu budowlanego o przeznaczeniu określonym przez strony. Przybliżony termin zakończenia prac budowlanych zaplanowany został na połowę roku 2009, co oznacza że z końcem obecnego roku Wnioskodawca rozpocznie produkcję estrów metylowych olejów roślinnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Ile winna wynosić stawka podatku akcyzowego na wyroby energetyczne będące estrami metylowymi olejów roślinnych przeznaczonych jako dodatki do paliw (biokomponenty)...

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może sprzedawać estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wyprodukowanych w składzie podatkowym w procedurze zwolnienia podatkowego na oświadczenie odbiorcy o treści: „Produkty wymienione nie będą przeznaczone do użycia jako paliwo silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów napędowych, olejów opałowych oraz nie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży? Jeżeli jest możliwość sprzedaży bez akcyzy to w oparciu o jaki dokument należy wydać estry?

Fragment:

Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 roku (data wpływu 30.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych nie przeznaczonych do celów napędowych lub jako domieszki do paliw silnikowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych nie przeznaczonych do celów napędowych lub jako domieszki do paliw silnikowych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka posiadająca skład podatkowy wytwarzająca estry i biopaliwa, posiadająca koncesję na produkcję, przetwarzanie, magazynowanie i sprzedaż. Spółka zamierza sprzedać estry metylowych wyższych kwasów tłuszczowych z przeznaczeniem na cele produkcyjne do olejów nie emulgujących do obróbki metali. Estry nie będą przeznaczone jako paliwa silnikowe lub domieszki do tych paliw. Odbiorca nie posiada składu podatkowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka może sprzedawać estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wyprodukowanych w składzie podatkowym w procedurze zwolnienia podatkowego na oświadczenie odbiorcy o treści: „Produkty wymienione nie będą przeznaczone do użycia jako paliwo silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów napędowych, olejów opałowych oraz nie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży...