Emisja papierów wartościowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to emisja papierów wartościowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty, poniesione w celu pozyskania przez spółkę inwestora związane z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu, będą również k.u.p. spółki, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.w przypadku, kiedy spółka pozyskała inwestora poza rynkiem giełdowym i zrezygnowała z zaoferowania akcji w ofercie publicznej?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 14.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2005 r.), postanawia - uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe Uzasadnienie Spółka XXX S.A. w 2004 r. podjęła decyzję o pozyskaniu środków finansowych dla rozwoju linii biznesowej RRR (rozwiązania IT) i ogłosiła zamiar wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Spółka podjęła szereg czynności zmierzających do realizacji tego procesu, którego efektem miało być pozyskanie inwestorów na rozwijanie działalności (...)