Egzekucja z wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzekucja z wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie czynności w zakresie monitoringu i egzekucji wierzytelności, które powstały w wyniku pośrednictwa w udzielaniu kredytów, opodatkowanie odsetek za zwłokę od ww. wierzytelności.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo wyjaśnia się , co następuje :ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) zakłada w art. 5 ust. 1 pkt 1, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy,zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Jednocześnie w poz. Nr 3 załącznika do ustawy wymieniono usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem :działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez (...)