Egzekucja z ruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to egzekucja z ruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) łatwemu zepsuciu albo, gdy sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty, a także zajętego inwentarza żywego (art. 864 § 2 k.p.c.). Ruchomości te sprzedaje się właściwym jednostkom handlowym po cenach obowiązujących te jednostki w stosunku do dostawców lub po cenach skupu, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości (art. 865 § 1 k.p.c.). Zgodnie z przepisem art. 844 § 1 k.p.c. egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że podmiotem właściwym do wykonania postanowień o sprzedaży dowodów rzeczowych określonych w art. 232 § 1 k.p.k. jest komornik sądowy działający zgodnie z przepisami k.p.c. (...)