Dziennik budowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dziennik budowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania opłaty za wydanie dziennika budowy

Fragment:

Następnie na podstawie art. 45 ust. 1-3 i 42 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wydaje dzienniki budowy stronom. Wnioskodawca nabywa dzienniki budowy od podmiotu trzeciego, uiszczając cenę zakupu, w której zawarty jest podatek VAT w stawce 23%. Następnie dokonuje inne czynności: ewidencjonuje dzienniki budowy, stempluje - każdą stronę, zakłada i przypieczętowuje chroniącą „ plombę ”. Wnioskodawca pobiera opłaty za wydawane dzienniki budowy - wysokość opłaty jest taka sama jak cena brutto zakupu dziennika budowy typ DB-1 oraz typ DB-2. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT pobieranej opłaty za wydanie dziennika budowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Stosownie do § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.