IBPP1/4512-605/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy działek niezabudowanych
IBPP1/4512-605/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunty
 3. nieruchomość niezabudowana
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek niezabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek niezabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (przyjęto opis zdarzenia przyszłego wynikający z uzupełnienia wniosku z 31 sierpnia 2015 r.):

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 11 sierpnia 1995 r. i od tego terminu składa deklaracje VAT 7.

Gmina zamierza zbyć w formie przetargu nieograniczonego działki letniskowe o następujących numerach ewidencyjnych:

375/125 o pow. 0,0280 ha,

375/126 o pow. 0,0324 ha,

375/26 o pow. 0,0280 ha,

375/27 o pow. 0,0315 ha,

368/29 o pow. 0,0482 ha,

368/30 o pow. 0,0483 ha,

368/35 o pow. 0,0513 ha,

368/36 o pow. 0,0512 ha,

368/37 o pow. 0,0511 ha, położone w miejscowości xxx.

 1. Dla działki nr 375/125 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów działka figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka 375/125 jest niezabudowana porośnięta trawą i zakrzaczeniem, od wschodu i zachodu sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami letniskowym, a od północy i południa z działkami niezabudowanymi. W momencie sprzedaży dla działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnych uzgodnieniach ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 2. Dla działki nr 375/126 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów działka figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 375/126 jest niezabudowana porośnięta zakrzaczeniem, od wschodu sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem letniskowym, a od południa, wschodu i zachodu z działkami niezabudowanymi. W momencie sprzedaży dla działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 3. Dla działki nr 375/26 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów działka figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 375/26 jest niezabudowana, wyplantowana, porośnięta trawą od wschodu i zachodu sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami letniskowymi, a od południa i północy z działkami niezabudowanymi. W momencie sprzedaży dla działki, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 4. Dla działki nr 375/27 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. – tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 375/27 jest niezabudowana, porośnięta trawą i krzakami, od zachodu graniczy z działką zabudowaną budynkiem letniskowym, od wschodu i północy z działkami niezabudowanymi, a od południa z działką leśną porośniętą kilkunastoletnim drzewostanem. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 5. Dla działki nr 368/29 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 368/29 jest niezabudowana, zadrzewiona występują na niej pojedyncze sosny, jesion, grab, olsza szara. Od południa i północy graniczy z działkami letniskowymi niezabudowanymi, od południa z drogą dojazdową, a od zachodu z działką leśną porośniętą kilkuletnim drzewostanem. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 6. Dla działki nr 368/30 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 368/30 jest niezabudowana, zadrzewiona, występują na niej pojedyncze sosny, jesion, grab, olsza szara. Od północy graniczy z działką letniskową niezabudowaną, od wschodu z drogą powiatową, od zachodu z działką leśną porośniętą kilkunastoletnim drzewostanem, a od południa z działką zakrzaczoną. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 7. Dla działki nr 368/35 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 368/35 jest niezabudowana, zadrzewiona występują na niej pojedyncze sosny, jesion, grab, olsza szara. Od południa i północy graniczy z działkami letniskowymi niezabudowanymi, od południa z drogą powiatową, a od zachodu z drogą dojazdową. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 8. Dla działki nr 368/36 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 368/36 jest niezabudowana, zadrzewiona występują na niej pojedyncze sosny, jesion, grab, olsza szara. Od południa i północy graniczy z działkami letniskowymi niezabudowanymi, od południa z drogą powiatową, a od zachodu z drogą dojazdową. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
 9. Dla działki nr 368/37 gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązujący plan stracił ważność 31 grudnia 2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: UT - istniejące tereny usług, turystyki, rekreacji, sportu. Natomiast w ewidencji gruntów figuruje pod symbolem: Bp. - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działka nr 368/37 jest niezabudowana, zadrzewiona występują na niej pojedyncze sosny, jesion, grab, olsza szara. Od północy graniczy z działką letniskową niezabudowaną, od południa z działką zakrzaczoną, od wschodu z drogą powiatową, a od zachodu z drogą dojazdową. W momencie sprzedaży działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie będzie obowiązywała. Jeżeli działka zostanie zbyta i nabywca tj. przyszły właściciel tej działki wystąpi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to istnieje możliwość otrzymania takiej decyzji po pozytywnym uzgodnieniu ww. decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Parku Narodowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przyjęto treść pytania wynikającego z uzupełnienia wniosku z 31 sierpnia 2015 r.):

Czy w niniejszym przypadku sprzedaż działek może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43...

Zdaniem Wnioskodawcy (przyjęto stanowisko wynikające z uzupełnienia wniosku z 31 sierpnia 2015 r.), tak - sprzedaż działek podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące odrębnych zdarzeń przyszłych, w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż planowana dostawa opisanych we wniosku geodezyjnie wyodrębnionych działek dokonana przez Wnioskodawcę będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje zatem oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Bez znaczenia zatem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi - są zwolnione od podatku VAT.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), która – zgodnie z art. 1 ust. 1 – określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przedmiotowej sprawie Gmina zamierza zbyć działki niezabudowane o następujących numerach ewidencyjnych: nr 375/125, 375/126, 375/26, 375/27, 368/29, 368/30, 368/35, 368/36 i 368/37.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dostawa opisanych nieruchomości jest czynnością zwolnioną z podatku VAT.

Dokonana wyżej analiza przepisów jednoznacznie wskazuje, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Przy czym - jak wyjaśniono wyżej - o tym, że dany teren jest terenem budowlanym przesadzają zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wynika z opisu sprawy, dla przedmiotowych działek niezabudowanych, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stracił on ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.), ponadto w momencie sprzedaży dla ww. działek nie będą obowiązywały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że planowaną przez Wnioskodawcę sprzedaż działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 375/125, 375/126, 375/26, 375/27, 368/29, 368/30, 368/35, 368/36 i 368/37 należy potraktować dla celów podatku VAT jako dostawę niezabudowanego terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W konsekwencji powyższego dostawa przedmiotowych działek gruntu będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ponieważ nie będzie ona stanowiła dostawy terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działek podlega zwolnieniu z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.