IBPP1/443-716/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dostawa działek niezabudowanych
IBPP1/443-716/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunt niezabudowany
 3. osoby fizyczne
 4. podatnik
 5. sprzedaż gruntów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu 28 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek.

Wniosek został uzupełniony pismem z 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-716/14/ES z 30 września 2014 r. oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu 28 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem zapytania jest opodatkowanie podatkiem VAT przy sprzedaży nieruchomości powstałej z podziału działki nr 633/4 obręb (...). W 1976 r. korzystając z geodezyjnej regulacji gruntów rodzice przepisali na Wnioskodawcę cale gospodarstwo rolne. Przekazanie to zostało uprawomocnione aktem dnia 29 grudnia 1976 r. nr (...) przez Naczelnika Miasta i Gminy. Tym samym Wnioskodawca wszedł w posiadanie działek położonych w miejscowości T., między innymi działki nr 633/4 będącą przedmiotem sprawy o wydanie interpretacji indywidualnej. W ramach nabytych działek Wnioskodawca przeprowadził następujące czynności:

W dniu 21 lipca 2004 r. Wnioskodawca darował (akt not....) działkę nr 638 o pow. 0,623ha na rzecz Urzędu Miasta i Gminy z przeznaczeniem na budowę drogi do działki 633, jak również do pobliskich domów i pompowni ścieków obecnie przy ul. L.

W dniu 12 kwietnia 2006 r. z działki nr 633 o pow. 1,9185ha została wyodrębniona, poprzez podział geodezyjny działka o nr 633/1 o pow. 0,0015ha i przekazana w całości aktem darowizny na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w celu wykonania drogi dojazdowej w odpowiednim kształcie do działki 633/2.

W marcu 2008 r. Wnioskodawca dokonał podziału działki 633/2 na działki 633/3 o pow. 0,301ha i 633/4 o pow. 1,6137 ha.

Działka nr 633/3 o pow. 0,301 ha została sprzedana ze służebnością przejazdu drogą przynależną do działki 633/4. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zainwestowane zostały w remont domu rodzinnego.

W 2011 r. Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy na działkę nr 633/4 otrzymując stosowną decyzję w 2013 r.

Ze względu na obecną sytuację finansową podjęta została decyzja o sprzedaży części działki nr 633/4. W związku z tym Wnioskodawca podjął współpracę z Biurem Nieruchomości. W dniu 12 marca 2014 r. doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej części przedmiotowej działki. W tym celu Wnioskodawca podjął niezbędne czynności zmierzające do podziału geodezyjnego działki 633/4. Wskazane czynności podziału geodezyjnego działki nr 633/4 wynikają wyłącznie z faktu niemożności sprzedaży działki w całości.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT.

W skład gospodarstwa rolnego, które Wnioskodawca otrzymał od rodziców w 1976 r. wchodziły następujące działki:

 • Nr 663 o powierzchni 23a 58m kw. wraz z zabudowaniami w skład których wchodzi budynek mieszkalny o pow. 107m kw i budynek gospodarczy o powierzchni 159 m kw.
 • Nr 648 łąka, pastwisko o powierzchni 15a 19m kw.
 • Nr 633 rola las zakrzewiony, pastwisko o powierzchni 1 ha 91a 85m kw.
 • Nr 640 pastwisko budowlana z pastwiskiem o powierzchni 9a 63m kw.
 • Nr 638 budowlana z pastwiskiem o powierzchni 6a 23m kw.

W księdze wieczystej został dokonany zapis dożywotne użytkowanie zabudowań oraz działek nr 633 i nr 640 na rzecz rodziców (...) (dokument jaki Wnioskodawca posiada, zawiadomienie z Państwowego Biura Notarialnego z dnia 21 grudnia 1987 r.).

Działka nr 640 została sprzedana w 1991 r. przez rodziców Wnioskodawcy, następnie w 1995 r. działka nr 648 o powierzchni 15a 19m kw na rzecz Zygmunta S. i Ryszarda K. z podziałem na działki: 648/1 powierzchni 8a 15m kw i 648/2 o powierzchni 7a 4m kw. Na sprzedaż tejże działki Wnioskodawca udzielił rodzicom już pełnomocnictwa.

Dnia 28 lipca 2004 r. Wnioskodawca dokonał darowizny działki Nr 638 o pow. 6a 23m kw na rzecz Urzędu Miasta i Gminy, która to została przeznaczona na budowę drogi do należącej do Wnioskodawcy działki nr 633 jak również do pobliskich domów i przepompowni ścieków, aktualnie ulica L.

Działka Nr 633 została podzielona na działki: 633/1 o powierzchni 0.0015ha i 633/2 o powierzchni 1.9147ha.

Działkę Nr 633/1 Wnioskodawca przekazał na rzecz Urzędu Miasta i Gminy aktem darowizny z dnia 22 marca 2006 r. Podział ten był dokonany celem przyłączenia działki 633/1 do nowej drogi, celem wykonania tej drogi w odpowiednim zarysie.

W marcu 2008 r. działkę 633/2 Wnioskodawca podzielił na działki: 633/3 o powierzchni 30a 10m kw i 633/4 o powierzchni 1 ha 61 a 37m kw.

Działkę Nr 633/3 o powierzchni 30a 10m kw Wnioskodawca sprzedał Krzysztofowi i Agnieszce S. 31 marca 2008 r. za cenę (...) złotych oraz (...) złotych należne za służebność przejazdu w drodze przynależnej do działki.

Wnioskodawca nie dokonał żadnych czynności związanych z uatrakcyjnieniem działki z wyjątkiem przekazania działek 638 i 633/1 na wykonanie drogi publicznej. Działka jest atrakcyjna sama w sobie gdyż jest terenem płaskim położona ok. 500 metrów od granicy miasta i ok. 300 metrów od głównej drogi (...).

Działkę 633/3 Wnioskodawca sprzedał w 2008 roku po zaniżonej cenie. Sprzedał ją kuzynowi Krzysztofowi S., który podtrzymywał Wnioskodawcę moralnie w rozpoczęciu remontu domu. Pieniądze potrzebne były Wnioskodawcy na rozpoczęcie remontu domu na zmianę dachu, gdyż występowały przecieki.

Wystąpienie o warunki zabudowy na działce 633/4 było błędem Wnioskodawcy. Okazało się że aby wydzielić działkę przeznaczoną do sprzedaży (37 arów) z działki 633/4 kupujący musi wystąpić o nowe warunki zabudowy wg własnych zamierzeń i areału. Inaczej nie uda się dokonać podziału geodezyjnego. Działka ta wg wskazań Urzędu Miejskiego jest pod zabudowę usługową i lekki przemysł. Występuje brak terenów pod tego typu zabudowę na terenie miasta i stąd wskazania Urzędu.

Działkę 633/4 Wnioskodawca zamierza podzielić na dwie działki wyodrębniając działkę o powierzchni 37 arów.

Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę o powierzchni 37 arów wydzieloną z działki 633/4.

Aktualnie Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę o powierzchni 37 arów wydzieloną z działki 633/4. Innych działek Wnioskodawca nie posiada z wyjątkiem działki 663 z zabudowaniami.

Działalność rolnicza została przez Wnioskodawcę zawieszona początkiem lat 90 poprzedniego stulecia. Przed tym okresem na działce 663 były uprawiane buraki i pszenica. Aktualnie od 1995 r. działka jest porośnięta trawą. Uprawa roli na tak małym areale jest nieopłacalna. Podatek VAT nigdy nie był odprowadzany.

Działka jest porośnięta trawą i wymaga nakładów na oczyszczenie. Ponadto Wnioskodawca potrzebuje środków na kontynuację remontu budynków mieszkalnego i gospodarczego.

Kontynuacja remontu budynku mieszkalnego i gospodarczego. Ponadto na Wnioskodawcy ciąży obowiązek moralny przekazania części w darowiźnie siostrze Stanisławie Ś., która nie otrzymała żadnego spadku po rodzicach.

Nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy,

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki Zabudowy wydaje się w oparciu o Studium Kierunków i Uwarunkowań Budownictwa Przestrzennego.

Wskazaniem Urzędu Miejskiego jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę przemysłu lekkiego i usług. Jak dotychczas jest brak decyzji Urzędu Miejskiego o warunkach zabudowy na wniosek kupującego. Kupujący jak i sprzedający są w oczekiwaniu na decyzje o warunkach zabudowy budynku magazynowo-biurowego.

Sieć energetyczna istnieje na działce od czasu uzyskania działki w drodze spadku (1976 rok). Sieć kanalizacyjna została wykonana w 2006 roku. Pozostałe media woda i gaz znajdują się na działce w pobliżu. Innych uatrakcyjnień Wnioskodawca nie dokonywał.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych celem sprzedaży z wyjątkiem obniżenia ceny sprzedaży z 10000 złotych/ar na 8000 złotych/ar.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem do Biura Nieruchomości. Nabywca został znaleziony przez Biuro Nieruchomości.

Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ogłoszeń .

Wnioskodawca nie dokonywał żadnych zakupów nieruchomości.

Wnioskodawca nie dokonywał żadnych sprzedaży nieruchomości poza wymienionymi powyżej. Działka 640 i działka 648 sprzedane przez rodziców w latach 1991 i 1995 i działka 633/3 sprzedana przez Wnioskodawcę w roku 2008 Krzysztofowi S. Żaden podatek VAT nie obowiązywał.

Prawdopodobnie, w zależności od potrzeb Wnioskodawca sprzeda część pozostającej działki 633/4.

Wnioskodawca dokonał darowizny działek 638 i 633/1 na rzecz Urzędu Miasta i Gminy dobrowolnie bez żadnego obowiązku i nakazu prawa celem wykonania drogi publicznej. Istniejąca poprzednio droga do działki Wnioskodawcy, jest drogą prywatną i generowała konflikty międzysąsiedzkie. Budowa tej drogi uatrakcyjniła znacznie działkę. Równocześnie Wnioskodawca wyraził zgodę na wykonanie rowu melioracyjnego biegnącego środkiem działki 633/4 celem spływu wód deszczowych z nowej drogi aktualnie ulica L. Wyrażenie zgody na wykonanie rowu nie było żadnym obowiązkiem. Celem skierowania rowu na działkę Wnioskodawcy dokonano załamanie, gdyż właściciel działki nie wyraził zgody na wykonanie rowu w linii prostej do rzeki.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że wystąpił o wydanie warunków zabudowy dla działki 633/4 z zamiarem sprzedaży działki. Decyzja dotyczyła budynku biurowo-magazynowego zgodnie ze wskazaniami Urzędu Miejskiego jak w zapisie Studium Kierunków i Uwarunkowań Budownictwa Przestrzennego pod budownictwo lekkie i usługi.

Pozostałą część działki nr 633/4 - oprócz tej wydzielonej działki o pow. 37 arów - Wnioskodawca prawdopodobnie podzieli na dwie działki.

Przedmiotem planowanej sprzedaży jest działka o powierzchni 37a, w terminie późniejszym Wnioskodawca zamierza sprzedać pozostałe działki. Działki dotychczas nie są wydzielone w związku z tym nie posiadają numerów.

Na pytanie tut. organu czy wszystkie działki, które Wnioskodawca zamierza sprzedać będą na dzień sprzedaży działkami niezabudowanymi, Wnioskodawca odpowiedział, że na dzień dzisiejszy działka 633/4 jest niezabudowana, na działce 633/3 sprzedanej w 2008r. właściciel uzyskał pozwolenie na budowę.

W okresie przekazania działki 633/4 była ona przedmiotem eksploatacji rolniczej, wchodziła ona w skład gospodarstwa rolnego. Były na niej uprawiane buraki i pszenica do roku 1992, później działalność gospodarcza została zawieszona, działka została porośnięta trawą. W tym okresie również zostały sprzedane krowy i działka dotychczas pozostaje odłogiem. Uprawa rolnicza na tak małym obszarze jest nieopłacalna. VAT nie był nigdy odprowadzany. Przed rokiem 1992 VAT nie był wprowadzony.

Na pytanie tut. organu w jaki sposób (inny niż rolniczy) Wnioskodawca wykorzystywał działki mające być przedmiotem planowanej sprzedaży przez cały okres ich posiadania, Wnioskodawca podał, że działka od 1992 r. leży odłogiem aż dotychczas i wymaga nakładów na oczyszczanie.

Działka nigdy nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Na pytanie tut. organu: „Czy będzie (będą) wydana dla tych działek decyzja o warunkach zabudowy, jeśli tak to jakiej zabudowy będzie dotyczyć oraz czy to Wnioskodawca wystąpi o jej wydanie i w jakim celu... (proszę podać odrębnie dla każdej działki)”, Wnioskodawca odpowiedział:

Okazało się że aby wydzielić działkę o powierzchni 37ar należało wystąpić o nowe warunki zabudowy, gdyż w poprzednich warunkach nie został podany zakres. Prawdopodobnie będzie ta sama procedura jeżeli zechce się wydzielić pozostałe dwie działki. Nie jest Wnioskodawcy wiadomo czy warunki uzyskane w 2013 r. dotyczące całości działki 633/4 zostaną zdezaktualizowane czy nie.

W przypadku sprzedaży działek Wnioskodawca nie będzie dokonywać żadnych uatrakcyjnień. Sieć energetyczna istnieje na działce od czasu jej uzyskania w drodze spadku (1976 rok). Sieć kanalizacyjna została wybudowana w roku 2006. Pozostałe media woda i gaz znajdują się na działce sąsiedniej. Działkę nr 638 Wnioskodawca przekazał na budowę drogi do działki 633/4 w 2004 r.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych z wyjątkiem obniżenia ceny sprzedaży z 10000 złotych na 8000 złotych/ar.

Wnioskodawca pozyskał lub zamierza pozyskać nabywcę (nabywców) tych działek poprzez biuro nieruchomości.

Wnioskodawca nie posiada wiedzy ani w związku z tym decyzji jakie formy ogłoszeń o sprzedaży będzie stosował.

W związku ze sprzedażą działki w 2008 r. Wnioskodawca nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ani deklaracji VAT-7 i nie odprowadził podatku VAT.

W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dokonywać sprzedaży innych nieruchomości niż te, o których mowa we wniosku, jak również nie dokonywał zakupu.

Działka 633/4 nie została sprzedana.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy będzie należny podatek od towarów i usług VAT przy zbyciu nieruchomości w wyniku zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży oraz czy podatek ten należny będzie w przypadku sprzedaży kolejnej działki powstałej w wyniku podziału opisanej nieruchomości... Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie dokonywał innych sprzedaży nieruchomości w ostatnim czasie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 633/4 podatek od towarów i usług VAT nie będzie należny zarówno przy sprzedaży wynikającej z zawartej umowy przedwstępnej z dnia 12 marca 2014 r. jak i przy kolejnej transakcji, gdyż jest odległy czas nabycia nieruchomości, Wnioskodawca posiada ją wiele lat na podstawie umowy darowizny i nie wykonywał żadnych nadmiernych ani częstotliwych czynności dotyczących zbycia działki. Ostatnia sprzedaż była w 2008 r. więc minął bardzo długi czas od ostatniej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód i jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności nie noszą znamion działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2, podmiotu dokonującego tych czynności nie można uznać za podatnika VAT.

Taka właśnie sytuacja występuje w przypadku sprzedaży przez daną osobę majątku prywatnego, nabytego i wykorzystywanego wyłącznie na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, w tym handlowej, a zatem jego sprzedaż zarówno w całości jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika VAT.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie podjął bowiem ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami.

Wnioskodawca co prawda dokonywał podziału otrzymanych w darowiźnie od rodziców działek, jednakże dokonał darowizny 2 działek tj. 638 i 633/1 powstałych w wyniku podziału na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w celu wykonania drogi publicznej, która umożliwiła dojazd do należącej do Wnioskodawcy działki jak również do pobliskich domów i przepompowni ścieków. Istniejąca poprzednio droga była drogą prywatną i generowała konflikty międzysąsiedzkie. Wnioskodawca w 1995 r. udzielił rodzicom pełnomocnictwa na sprzedaż działki nr 648 z podziałem na działki: 648/1 i 648/2, a w 2008 r. sprzedał 1 działkę, lecz środki ze sprzedaży działki w 2008 r. przeznaczył na rozpoczęcie remontu domu rodzinnego, na zmianę dachu, który przeciekał. Ze względu na obecną sytuację finansową (potrzeba środków na kontynuację remontu budynków mieszkalnego i gospodarczego oraz przekazanie części środków siostrze, która nie otrzymała żadnego spadku po rodzicach), Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży działki nr 633/4. Ze względu na fakt niemożności sprzedaży działki w całości, Wnioskodawca zamierza działkę 633/4 podzielić, wyodrębniając z niej działkę o powierzchni 37 arów, a pozostałą część podzielić na 2 działki przeznaczone również do sprzedaży. W celu sprzedaży Wnioskodawca wprawdzie wystąpił o wydanie warunków zabudowy dla działki 633/4 na budowę budynku biurowo-magazynowego jednakże konieczność wystąpienia o takie warunki zabudowy wynikała z faktu, że dla tego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i nie było możliwości dokonania podziału działki bez wystąpienia o warunki zabudowy. Jednocześnie charakter zabudowy (tj. budynek biurowo-magazynowy) został narzucony Wnioskodawcy przez Urząd Miejski.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że wystąpienie o warunki zabudowy było błędem, ponieważ okazało się, że aby wydzielić działkę przeznaczoną do sprzedaży (37 arów) z działki 633/4 to kupujący musi wystąpić o warunki zabudowy wg własnych zamierzeń i areału, inaczej nie uda się dokonać podziału geodezyjnego.

Działka 633 wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Były na niej uprawiane buraki i pszenica do roku 1992, później działalność gospodarcza została zawieszona, a działka porosła trawą. W tym okresie również zostały sprzedane krowy i działka dotychczas pozostaje odłogiem. Uprawa rolnicza na tak małym obszarze jest nieopłacalna. VAT nie był nigdy odprowadzany. Działka nigdy nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Wnioskodawca nie będzie dokonywać uatrakcyjnienia działek przeznaczonych do sprzedaży. Wnioskodawca nie podejmował też żadnych działań marketingowych, a nabywcę (nabywców) zamierza pozyskać poprzez biuro nieruchomości.

W związku ze sprzedażą działki w 2008 r. Wnioskodawca nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ani deklaracji VAT-7 i nie odprowadził podatku VAT. Wnioskodawca nie dokonywał zakupu nieruchomości, jak również nie zamierza dokonywać sprzedaży innych nieruchomości niż te, o których mowa we wniosku.

Ponieważ planowana w przedmiotowej sprawie sprzedaż dotyczy nieruchomości, należy wziąć pod uwagę treść orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących tej tematyki.

Z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Wymienione we wniosku czynności wykonane przez Wnioskodawcę wskazują, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykazał aktywności w rozporządzaniu nieruchomością, wykraczającej poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Nic nie wskazuje na zaangażowanie środków ze strony Wnioskodawcy, które mogłyby kwalifikować jego działania jako zbliżone do podejmowanych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się obrotem nieruchomościami.

A zatem, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie, iż nastąpiła dostawa towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnik podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takich przesłanek brak.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż Wnioskodawca dokonując sprzedaży niezabudowanych działek powstałych z podziału działki nr 633/4 nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. działki stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. Zatem zbywane działki stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy. Skutkiem powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę działek powstałych z podziału działki nr 633/4, o których mowa we wniosku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że jak wynika z wniosku, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy było jedyną możliwością dokonania podziału i sprzedaży działki, a charakter zabudowy dla budynku biurowo-magazynowego został narzucony przez Urząd Miejski.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.