Działanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Zasadność uwzględnienia zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federalną Republiką Jugosławii dnia 12 czerwca 1997 r. przy wypłacie wynagrodzenia podatkowemu rezydentowi serbskiemu za prowadzenie kampanii prasowej na terytorium Serbii

Fragment:

(...) 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką opodatkować wycenę nieruchomości dokonaną na rzecz organów administracji?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 maja 2004 informuje, że świadczenie usług wyceny nieruchomości na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności nie jest Pani związana ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia lub odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wykonuje Pani usługi wyceny nieruchomości na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej. Stwierdza Pani też, że usługi te opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie (...)