Działalność sportowa | Interpretacje podatkowe

Działalność sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług trenerskich będą przychodami z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jest możliwe ich opodatkowanie wg 19% stawki liniowej na podstawie art. 9a ust. 1 tej ustawy, czy też będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?
Fragment:
W przypadku działalności sportowej sądy administracyjne prezentują stanowisko, iż przychody z tytułu uprawiania sportu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sądy administracyjne, zaliczając przychody z uprawiania sportu do działalności wykonywanej osobiście, akcentują przede wszystkim literalne brzmienie definicji działalności gospodarczej. Jednak zauważyć należy, iż wykładnia definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego w orzeczeniach sądów administracyjnych nie jest jednolita. O ile w przypadku działalności sportowej sądy wyinterpretowały z przepisów art. 5a pkt 6 i art. 13 pkt 2 ustawy bezwzględną normę prawną wykluczającą możliwość zaliczenia przychodów z uprawiania sportu do działalności gospodarczej, to w przypadku innych grup zawodowych, osiągających przychody wymienione również w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie stosują stricte językowej wykładni tych przepisów. Takim przykładem jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęta w składzie całej Izby Finansowej, w dniu 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdzono, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
24
wrz

Istota:
Czy wykonywane przez podatnika usługi sportowe spełniają wymagania do uznania ich za pozarolniczą działalność gospodarczą, wg nowej nowej definicji działalności gospodarczej wprowadzonej od 01.01.2007r.
Fragment:
Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Ze złożonego wniosku wynika, że Pan X jest sportowcem prowadzącym na własny rachunek działalność sportową. Jako zawodnik profesjonalnie uprawiający sport podpisał umowę cywilnoprawną o nazwie „kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” z klubem Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna i w ramach zawartego kontraktu otrzymuje wynagrodzenie. 2. Przedmiot interpretacji: Przedmiotem wniosku jest zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów wypłaconych przez klub z tytułu świadczenia usług sportowych. 3. Stanowisko Wnioskodawcy: P. X stoi na stanowisku, że wymienione przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie utraciły tego charakteru wobec nowelizacji definicji działalności gospodarczej i określenia warunków wyłączających określone czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U nr 217 poz1588 / w dodanym od 01.01.2007 art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż uzyskiwane przez P.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.