Działalność sezonowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność sezonowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jak płacić podatek od nieruchomości gdy grunty sezonowo wykorzystywane są pod trasy zjazdowe?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Burmistrz Krynicy-Zdrojupostanawia ocenić stanowisko Kolei o następującej treści: Kolej uważa, że grunty wykorzystywane pod trasy zjazdowe winna przez okres faktycznego ich wykorzystania płacić podatek od nieruchomość w/g stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast za pozostały okres podatek rolny. Odnośnie gruntów oznaczonych w ewidencji jako PSV i PSVI nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej winna płacić podatek rolny. - jako prawidłowe UZASADNIENIE Dnia 31.01.2005 r. Kolej X ul. ..., złożyła wniosek o interpretację zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny: Spółka jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne klasy PsV i Ps VI. Strona stoi na stanowisku, że: Kolej uważa, że grunty (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przestawionym stanie faktycznym czasowe zaprzestanie wykonywania czynności przed końcem roku podatkowego /działalność sezonowa/ spowoduje zmniejszenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT ?
Zdaniem podatnika "zawieszenie" wykonywania czynności opodatkowanych przed końcem roku podatkowego nie powoduje zmiany progu obrotu liczonego proporcjonalnie, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku.

Fragment:

(...) art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość sprzedaży, która uprawnia podatniczkę do korzystania ze zwolnienia od podatku, liczona proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży - to kwota 21.900,-zł. Strona zamierza czasowo zaprzestać wykonywania czynności przed końcem bieżącego roku. Treść zapytania i stanowisko w sprawie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym czasowe zaprzestanie wykonywania czynności przed końcem roku podatkowego (działalność sezonowa) spowoduje zmniejszenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT... Zdaniem wnioskodawcy "zawieszenie" wykonywania czynności opodatkowanych przed końcem roku podatkowego nie spowoduje zmiany progu obrotu liczonego proporcjonalnie, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku. Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu. Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o (...)