Działalność konkurencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność konkurencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie stawką w wysokości 8% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w ramach umowy o pielęgnacji roślin i koszenia terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy.

Fragment:

Stanowisko do stanu faktycznego nr 2 (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Zdaniem Wnioskodawcy, może on obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu świadczonej usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Według interpretacji indywidualnej, wydanej w dniu 28 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr sygn. IBPP4/443-94/13/EK ): „ (...) czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że ze stanu faktycznego wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Wnioskodawca nie korzystał w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności, które zostało określone odszkodowaniem, stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności konkurencyjnej jest spółka. W konsekwencji uznać należy, iż otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.