IPPP3/4512-808/15-4/JŻ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji oraz nabycia jednostki zewnętrznej klimatyzacji i wewnętrznych ściennych jednostek klimatyzacji zamontowanych w pomieszczeniach wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów mieszkaniowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).
IPPP3/4512-808/15-4/JŻinterpretacja indywidualna
  1. cele mieszkaniowe
  2. działalność gospodarcza
  3. faktura
  4. nabycie nieruchomości
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji oraz nabycia jednostki zewnętrznej klimatyzacji i wewnętrznych ściennych jednostek klimatyzacji zamontowanych w pomieszczeniach wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów mieszkaniowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji oraz nabycia jednostki zewnętrznej klimatyzacji i wewnętrznych ściennych jednostek klimatyzacji zamontowanych w pomieszczeniach wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów mieszkaniowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

T. J.(dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą T. J. Doradca Podatkowy wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wnioskodawca objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną w rozumieniu podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości nabyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nowy lokal mieszkalny.

Lokal usytuowany będzie na trzech kondygnacjach (parter, do którego przynależał będzie ogródek, I piętro oraz II piętro). Dostęp na drugą kondygnację (I piętro) oraz trzecią kondygnację (II piętro) będzie możliwy poprzez wybudowane w tym celu schody. Lokal będzie nabyty od dewelopera na rynku pierwotnym. Lokal zostanie nabyty w stanie surowym zamkniętym, tzn. będą doprowadzone do niego media, będzie wykonana elewacja, będą zamontowane drzwi zewnętrzne oraz okna, będą wykonane schody oraz będą postawione ściany działowe. Lokal będzie wymagał poniesienia wydatków (nakładów) na zakup usług o charakterze wykończeniowym oraz towarów/materiałów wykończeniowych (na przykład klej do płytek ceramicznych, gładź gipsowa, farby, płytki ceramiczne, terakota, panele, materiały niezbędne do wykończenia schodów) i wyposażenia pokoi (na przykład łóżka, sofa, szafy, regały, kredensy, sprzęt RTV), kuchni (na przykład meble kuchenne, sprzęt AGD, zlew, armatura), łazienki i toalety (na przykład meble łazienkowe, wanna, zlew, armatura), pomieszczenie biurowe (na przykład biurko, szafy, stół, krzesła, fotele, sofa) oraz archiwum (na przykład regały).

Wnioskodawca planuje także wyposażenie lokalu mieszkalnego w klimatyzator typu multisplit, który składał się będzie z pięciu jednostek wewnętrznych ściennych oraz z jednej jednostki zewnętrznej. Wnioskodawca zamierza zakupić jednostki wewnętrzne ścienne klimatyzacji, które będą zamontowane w sposób umożliwiający ich zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia. Wnioskodawca na podstawie faktury dokumentującej nabycie klimatyzacji będzie w stanie określić wartość jednostkową jednostek wewnętrznych ściennych oraz jednostki zewnętrznej, jak również prac montażowych związanych z ich instalacją (montaż przewodów w bryle budynku).

Wnioskodawca zamierza wykorzystać lokal mieszkalny na cele związane z działalnością gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług doradczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz na cele prywatne. Lokal funkcjonalnie będzie podzielony na trzy strefy: strefę działalności gospodarczej, strefę prywatną oraz strefę mieszaną.

Strefa działalności gospodarczej będzie znajdowała się na trzeciej kondygnacji (II piętro) lokalu mieszkalnego. Strefa ta będzie konstrukcyjnie wyodrębniona od pozostałych stref. Wskazana kondygnacja będzie służyła wyłącznie celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie będzie ona w żadnym zakresie wykorzystywana na cele prywatne. Na tej kondygnacji znajdować się będą dwa pokoje oraz łazienka z toaletą. Jeden z pokojów będzie pełnił funkcje biurowe (gabinet), drugi natomiast będzie przeznaczony na archiwum. W pokoju biurowym Wnioskodawca planuje wyodrębnić funkcjonalnie przestrzeń do pracy. Wyodrębnieniu ma służyć właściwe dla każdej z przestrzeni wyposażenie. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć m.in. biurko, fotel biurowy, szafy, regały, sofę, fotele oraz stół. Archiwum Wnioskodawca planuje wyposażyć w szafy oraz regały. Wnioskodawca nie wyklucza także wyodrębnienia w archiwum części biznesowej poprzez wyposażenie archiwum m.in. w stół i krzesła. Każde z pomieszczeń, tj. pomieszczenie biurowe oraz archiwum, będzie wyposażone w klimatyzację, tzn. w każdym z pomieszczeń będzie zamontowana jedna jednostka wewnętrzna ścienna. Wyposażenie znajdujące się na trzeciej kondygnacji (II piętro) będzie przeznaczone jedynie na cele działalności gospodarczej i nie będzie wykorzystywane do celów prywatnych.

Strefa prywatna będzie znajdowała się na drugiej kondygnacji (I piętro) lokalu mieszkalnego. Strefa ta będzie konstrukcyjne wyodrębniona od pozostałych stref. Wskazana kondygnacja będzie służyła wyłączenie celom prywatnym Wnioskodawcy. Nie będzie ona w żadnym zakresie wykorzystywana na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Na danej kondygnacji znajdować się będą dwa pokoje oraz łazienka z toaletą. Pokoje te będą przeznaczone na sypialnie. W każdej z sypialni będzie zamontowana jedna jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzacji.

Strefa mieszana będzie znajdowała się na pierwszej kondygnacji (parter) lokalu mieszkalnego. Strefa ta będzie konstrukcyjne wyodrębniona od pozostałych stref. Wskazana kondygnacja będzie służyła zarówno celom prywatnym Wnioskodawcy jak i celom prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na tej kondygnacji znajdować się będzie pokój dzienny (salon), otwarta kuchnia oraz toaleta. W ramach pokoju dziennego Wnioskodawca planuje wyodrębnić część wypoczynkową, która wyposażona zostanie m.in. w sofę, stolik, sprzęt RTV, oraz część jadalnianą, która wyposażona będzie m.in. w stół i krzesła. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać pierwszą kondygnację także do celów biznesowych poprzez przyjmowanie w nich klientów. Na pierwszej kondygnacji (parter) znajdować się będzie jedna jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzacji.

Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Wnioskodawca będzie miał do wyłącznego korzystania na podstawie umowy quad usum (umowa o podział nieruchomości wspólnej do korzystania) część gruntu (ogródek). Wyjście z lokalu do ogródka będzie możliwe jedynie z poziomu I kondygnacji (parteru), należącej do strefy mieszanej.

Bieżące utrzymanie budynku mieszkalnego będzie wiązało się z ponoszeniem następujących wydatków (koszty eksploatacyjne):

  • opłata za czynsz, płatności za media (na przykład energia elektryczna, gaz, woda),
  • opłata za dostęp do Internetu.

Na opłatę za czynsz składać się będzie m.in. opłata za wywóz śmieci, opłata na fundusz remontowy, ochronę, utrzymanie zieleni oraz zaliczka na wodę. Będzie ona uiszczana na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, o ile zostanie ona powołana.

Po oddaniu lokalu do użytkowania Wnioskodawca może ponosić ponadto wydatki na jego bieżące remonty.

Nabycie lokalu mieszkalnego nastąpi m.in. ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego oraz ewentualnie pożyczki od osoby fizycznej (pożyczka prywatna). Środki na zakup lokalu nie będą pochodziły z kredytu inwestycyjnego. W związku z wymaganiami stawianymi Wnioskodawcy przez bank udzielający kredytu, w umowie kredytowej jako strona będzie wskazany Wnioskodawca z imienia i nazwiska. Jego identyfikacja nastąpi na podstawie dowodu osobistego. W umowie kredytu nie będzie zawarta firma Wnioskodawcy oraz dane identyfikujące prowadzoną przez niego działalność gospodarczą takie jak NIP oraz REGON.

W związku z wymaganiami banku udzielającego kredytu, faktura dokumentująca nabycie lokalu otrzymana od dewelopera nie będzie zawierała nazwy działalności gospodarczej Wnioskodawcy, pod którą widnieje on w CEIDG.

Będzie jednak zawierała dane identyfikujące Wnioskodawcę jako podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności jego imię i nazwisko, adres oraz NIP.

Nabycie towarów oraz usług związanych z wykończeniem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, poniesienie kosztów eksploatacyjnych oraz wydatki na bieżące remonty będą udokumentowane fakturami zawierającymi dane: identyfikujące Wnioskodawcę jako podatnika podatku od towarów i usług, w szczególności będą one zawierały jego NIP. Jeśli faktura dokumentująca wydatek związany z lokalem nie będzie zawierała NIP Wnioskodawcy, Wnioskodawca wystawi dostawcy stosowną notę korygującą zawierającą NIP.

Wnioskodawca wprowadzi lokal mieszkalny do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca nie wyklucza sprzedaży w przyszłości lokalu mieszkalnego. Sprzedaż lokalu przez Wnioskodawcę w przyszłości może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT.

Wnioskodawca rozważa zgłoszenie adresu pod którym znajduje się lokal mieszkalny do CEIDG jako adres głównego lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 4:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach znajdujących się na trzeciej kondygnacji, wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, oraz podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do całkowitej liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej, natomiast podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji w części odpowiadającej procentowemu udziałowi, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy będzie on uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach znajdujących się na trzeciej kondygnacji, wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, oraz podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do całkowitej liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej, natomiast podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji w części odpowiadającej procentowemu udziałowi, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza zainstalować jednostki klimatyzacji wewnętrznej we wszystkich pokojach w lokalu mieszkalnym. Każda z jednostek wewnętrznych będzie podłączona do jednostki zewnętrznej klimatyzacji. Montaż zarówno jednostek wewnętrznych klimatyzacji, jak i jednostki zewnętrznej będzie poprzedzony przeprowadzeniem prac w ścianach budynku, np.: położeniem okablowania.

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji oraz jednostka zewnętrzna nie są związane w sposób stały ze ścianami budynku. Mogą zostać one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce bez naruszania konstrukcji lokalu mieszkalnego, jak również zostać oddzielnie zakupione i wymienione na wypadek zajścia takiej potrzeby. Natomiast okablowanie jest ściśle związane z lokalem, nie może zostać przeniesione na skutek demontażu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatek na montaż/okablowanie związane z instalacją klimatyzacji będzie stanowił wydatek na wytworzenie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 pkt 14a Ustawy VAT. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 7b Ustawy VAT, zgodnie z którym w odniesieniu do nakładów poniesionych na wytworzenie lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć podatek naliczony w, takiej części, która odpowiada udziałowi procentowemu, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

W odniesieniu natomiast do jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach wykorzystywanych do działalności gospodarczej, Wnioskodawca wskazuje, że powinny być one traktowane jako element wyposażenia tych pomieszczeń, a wobec tego wydatek poniesiony na ich nabycie można w całości przypisać działalności gospodarczej. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej nabycie ww. jednostek w całości, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT.

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie jednostki zewnętrznej klimatyzacji nie stanowi nakładu na wytworzenie środka trwałego, bowiem nie będzie stanowił ulepszenia lokalu. Wydatek na nabycie jednostki zewnętrznej będzie związany częściowo z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Aby bowiem jednostki wewnętrzne ścienne zainstalowane w pomieszczeniach wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, mogły prawidłowo działać konieczne jest ich poprawne zamontowanie i podłączenie do jednostki zewnętrznej. Z relacji, jaka istnieje pomiędzy jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji a jednostką zewnętrzną klimatyzacji wywieść można, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji oraz osprzętu, usługi montażu i uruchomienia klimatyzacji będzie przysługiwało Wnioskodawcy w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej.

Podsumowując, Wnioskodawca jest zdania, że w odniesieniu do wydatków związanych z zakupem oraz montażem klimatyzacji w lokalu mieszkalnym będzie miał prawo do odliczenia całego podatku naliczonego dotyczącego nabycia jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia jednostki zewnętrznej klimatyzacji w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej. Natomiast wydatki na montaż i okablowanie klimatyzacji powinny być traktowane jako wydatki na wytworzenie lokalu mieszkalnego i wobec tego Wnioskodawca ma prawo je odliczyć w części odpowiadającej udziałowi procentowemu, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości, stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy, należy rozumieć wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wyjaśnić, że w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza w przyszłości nabyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nowy lokal mieszkalny. Wnioskodawca planuje wyposażenie lokalu mieszkalnego w klimatyzator typu multisplit, który składał się będzie z pięciu jednostek wewnętrznych ściennych oraz z jednej jednostki zewnętrznej. Wnioskodawca zamierza zakupić jednostki wewnętrzne ścienne klimatyzacji, które będą zamontowane w sposób umożliwiający ich zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia. Wnioskodawca na podstawie faktury dokumentującej nabycie klimatyzacji będzie w stanie określić wartość jednostkową jednostek wewnętrznych ściennych oraz jednostki zewnętrznej, jak również prac montażowych związanych z ich instalacją (montaż przewodów w bryle budynku).

Wnioskodawca zamierza wykorzystać lokal mieszkalny na cele związane z działalnością gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług doradczych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz na cele prywatne. Lokal funkcjonalnie będzie podzielony na trzy strefy: strefę działalności gospodarczej, strefę prywatną oraz strefę mieszaną.

Wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu oznaczonym we wniosku nr 4 dotyczą ustalenia czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach znajdujących się na trzeciej kondygnacji, wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, oraz podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do całkowitej liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej, natomiast podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji w części odpowiadającej procentowemu udziałowi, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści wniosku, jednostki wewnętrzne klimatyzacji oraz jednostka zewnętrzna nie są związane w sposób stały ze ścianami budynku. Mogą zostać one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce bez naruszania konstrukcji lokalu mieszkalnego, jak również zostać oddzielnie zakupione i wymienione na wypadek zajścia takiej potrzeby. Natomiast okablowanie jest ściśle związane z lokalem, nie może zostać przeniesione na skutek demontażu.

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy, reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie na cele działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana zarówno na cele związane z działalnością, jak i na inne cele, w tym cele prywatne podatnika bądź jego pracowników, czyli cele nie związane z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność, i jest zgodny z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle tego przepisu, Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części, to można przyjąć różne rozwiązania. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody, na podstawie których dokona On wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na podatniku.

W przedmiotowej sprawie, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydatek na montaż/ okablowanie związane z instalacją klimatyzacji będzie stanowił wydatek na wytworzenie lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy. Wobec powyższego, stosownie do treści przepisu art. 86 ust. 7b ustawy w związku z art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca winien określić udział procentowy, w jakim wydatki poniesione na montaż/okablowanie związane z instalacją klimatyzacji w lokalu mieszkalnym będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i na tej podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego w takiej części, która odpowiada temu udziałowi procentowemu.

Jak już wskzano, przepis art. 86 ust. 7b ustawy, wprowadza szczególny tryb odliczeń podatku naliczonego w przypadku nieruchomości i nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przedmiotowy lokal mieszkalny podzielony na trzy wyodrębnione strefy (mieszkalną, do działalności gospodarczej oraz mieszaną) niewątpliwie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do dwóch kategorii czynności, tj. do czynności podlegających opodatkowaniu oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W odniesieniu do powyższego, powtórzyć należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnika. Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach znajdujących się na trzeciej kondygnacji, wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Natomiast, skoro zakup jednostki zewnętrznej klimatyzacji służyć będzie czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca podatek naliczony powinien obliczyć przy zastosowaniu udziału procentowego.

Należy wskazać, że zastosowana przez Wnioskodawcę metoda, na podstawie której dokona On wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, musi odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Tym samym, przy zachowaniu ww. warunku prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji oraz osprzętu, usługi montażu i uruchomienia klimatyzacji będzie przysługiwało Wnioskodawcy w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostek wewnętrznych ściennych klimatyzacji, które zostaną zainstalowane w pomieszczeniach znajdujących się na trzeciej kondygnacji, wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, oraz podatku naliczonego dotyczącego zakupu jednostki zewnętrznej klimatyzacji w proporcji odpowiadającej stosunkowi liczby jednostek wewnętrznych ściennych wykorzystywanych w celach działalności gospodarczej do całkowitej liczby jednostek wewnętrznych ściennych podłączonych do jednostki zewnętrznej, natomiast podatku naliczonego dotyczącego nabycia usługi montażu/okablowania klimatyzacji w części odpowiadającej procentowemu udziałowi, w jakim lokal mieszkalny będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.