IBPB-1-1/4511-172/16/EN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 21 marca 2016 r.), uzupełnionym 10 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 kwietnia 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4511-172/16/EN wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności gospodarczej stworzył blog z kategorii parenting (rodzicielstwo) i lifestyle (styl życia) w ramach którego prezentuje różne treści tj.: recenzje produktów (dla dzieci: ubranek, zabawek, książek, bajek, kosmetyków etc, dla rodziców: książki, ubrania, kosmetyki etc), artykuły eksperckie dotyczące rodzicielstwa, bliskości (karmienie piersią, noszenie w chuście), przepisy kulinarne, humorystyczne komiksy, wywiady z ekspertami (np. z fizjoterapeutą), opisy miejsc przyjaznych rodzinom i dzieciom (kawiarnie, restauracje, miejscówki wypoczynkowe, ciekawe miejsca na wycieczki), luźne felietony o życiu, macierzyństwie i pasjach (podróże, rower, książki, taniec flamenco). Wszystkie prezentowane w serwisie materiały: teksty, zdjęcia i rysunki są autorstwa Wnioskodawcy. Taki sposób działania ma zapewnić wartościowy i jakościowy content, który wyróżni blog na tle innych serwisów o podobnej tematyce i sprawi, że przyciągnie nim do siebie rzeszę czytelników. Docelowo Wnioskodawca planuje współpracować z różnego rodzaju partnerami, firmami, producentami, w ramach której to współpracy, za odpowiednim wynagrodzeniem Wnioskodawca będzie publikował ich materiały reklamowe (banery na stronie www, teksty eksperckie i recenzenckie, notki PRowe etc).

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 7 maja 2016 r., Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Działalność gospodarczą prowadzi od 10 maja 2015 r.,
  Numery PKD, które dotyczą tej części działalności, której wniosek dotyczy to:
  • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
  • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ,
  • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów telewizyjnych,
  • 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
  • 74.20.Z - Działalność fotograficzna.
  W ramy wskazanych obszarów prowadzonej działalności wpisuje się prowadzenie bloga parentingowo-lifestylowego, na którym są prezentowane opracowywane przez Wnioskodawcę materiały: tekstowe (np.: artykuły, przepisy kulinarne, recenzje), zdjęciowe, rysunkowe, filmowe, a także reklamowe.
 2. Wnioskodawca opodatkowuje dochody według skali podatkowej, na „zasadach ogólnych”, prowadząc ewidencję księgową w postaci: podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 3. Zakup wskazanych we wniosku produktów (m.in.: akcesoria, gadżety, ubranka, książki, kosmetyki etc), będzie udokumentowany fakturami wystawianymi na firmę Wnioskodawcy zgodnie ze zgłoszeniem do CEiDG.
 4. Na potrzeby prowadzonego bloga parentingowo-lifestylowego przygotowywane będą prezentacje zakupionych produktów, takie jak: testy, pokazy, sesje fotograficzne, materiały filmowe, recenzje, artykuły eksperckie. Przygotowanie (eksploatacja) produktów do wyżej wspomnianych materiałów opisowo-recenzenckich będzie skutkować ich całkowitym (np. w postaci kosmetyków, pieluszek czy niektórych gadżetów), bądź częściowym zużyciem, i powodować częściową lub całkowitą utratę wartości handlowej. W związku z czym, Wnioskodawca planuje te częściowo zużyte produkty składować w magazynie i raz na jakiś czas utylizować (przez specjalnie upoważnione do tego podmioty), a te które będą sięnadawały do odsprzedaży mogą być odsprzedawane po obniżonej wartości (jakoużywane).
 5. Wnioskodawca będzie nabywał jedynie pojedyncze egzemplarze poszczególnych produktów.
 6. Związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wydatkami na prezentowane produkty, a przychodami: żeby w przyszłości docelowo móc zarobić na prezentacjach reklamowych w ramach współpracy marketingowo-reklamowej z różnymi firmami, producentami, partnerami, Wnioskodawca musi najpierw zbudować swoją markę, renomę i odpowiedni status wizerunkowy w Internecie. Dlatego, tak istotne jest przygotowywanie już teraz profesjonalnego: wartościowego i jakościowego contentu (treści: teksty, zdjęcia, rysunki, filmiki), który wyróżni serwis Wnioskodawcy na tle innych serwisów o podobnej tematyce, i sprawi, że przyciągnie on w pierwszej kolejności nimi do siebie rzeszę czytelników (liczba wejść na stronę serwisu, fanów na portalach społecznościowych, to kluczowe parametry na które zwracają uwagę potencjalni reklamodawcy). Bez inwestycji ze strony Wnioskodawcy w prowadzony serwis, i pokazania potencjału, kreatywności, i profesjonalizmu, ciężko byłoby Wnioskodawcy zainteresować swoim serwisem różne firmy branżowe, które w przyszłości za podobne publikacje w serwisie będą mu nie tylko płacić, ale również przekazywać swoje towary do tychże prezentacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki na ubranka i wszelkiego rodzaju akcesoria i gadżety dziecięce (np. kocyki, pościel, butelki, talerzyki, zabawki, nosidła, chusty, krzesełka do jedzenia, kosmetyki itp.) ubrania i wszelkiego rodzaju akcesoria dedykowane mamom (biustonosze, specjalna seria odzieży np. do karmienia, kosmetyki itp.) książki dziecięce, książki dla dorosłych (powieści, poradnikowe, kucharskie), wejściówki do muzeów, miejsc z atrakcjami dla dzieci, kawiarni, kina itp. z których materiały (teksty, zdjęcia, rysunki), które zostaną prezentowane w serwisie będą kosztami uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ww. wydatki.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia określonego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Podatnik zaliczając określone wydatki do kosztów podatkowych musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy lub przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na ich celowość i racjonalność z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów. Wydatki powyższe nie mogą również zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi od 10 maja 2015 r. działalność gospodarczą. W ramach tej działalności gospodarczej stworzył blog z kategorii parenting (rodzicielstwo) i lifestyle (styl życia) w ramach którego prezentuje różne treści tj.: recenzje produktów (dla dzieci: ubranek, zabawek, książek, bajek, kosmetyków etc, dla rodziców: książki, ubrania, kosmetyki etc), artykuły eksperckie dotyczące rodzicielstwa, bliskości (karmienie piersią, noszenie w chuście), przepisy kulinarne, humorystyczne komiksy, wywiady z ekspertami (np. z fizjoterapeutą), opisy miejsc przyjaznych rodzinom i dzieciom (kawiarnie, restauracje, miejscówki wypoczynkowe, ciekawe miejsca na wycieczki), luźne felietony o życiu, macierzyństwie i pasjach (podróże, rower, książki, taniec flamenco). Wszystkie prezentowane w serwisie materiały: teksty, zdjęcia i rysunki są autorstwa Wnioskodawcy. Taki sposób działania ma zapewnić wartościowy i jakościowy content, który wyróżni blog na tle innych serwisów o podobnej tematyce i sprawi, że przyciągnie nim do siebie rzeszę czytelników. Docelowo Wnioskodawca planuje współpracować z różnego rodzaju partnerami, firmami, producentami, w ramach której to współpracy, za odpowiednim wynagrodzeniem Wnioskodawca będzie publikował ich materiały reklamowe (banery na stronie www, teksty eksperckie i recenzenckie, notki PRowe etc). Wnioskodawca wskazał również, że w obszary prowadzonej działalności wpisuje się również prowadzenie bloga parentingowo-lifestylowego, na którym są prezentowane opracowywane przez Wnioskodawcę materiały: tekstowe, zdjęciowe, rysunkowe, filmowe, a także reklamowe. Wnioskodawca opodatkowuje dochody według skali podatkowej, na „zasadach ogólnych”, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zakup wskazanych we wniosku produktów (m.in.: akcesoria, gadżety, ubranka, książki, kosmetyki etc) będzie udokumentowany fakturami wystawianymi na firmę Wnioskodawcy zgodnie ze zgłoszeniem do CEiDG. Na potrzeby prowadzonego bloga parentingowo-lifestylowego przygotowywane będą prezentacje zakupionych produktów, takie jak: testy, pokazy, sesje fotograficzne, materiały filmowe, recenzje, artykuły eksperckie. Przygotowanie (eksploatacja) produktów do wyżej wspomnianych materiałów opisowo-recenzenckich będzie skutkować ich całkowitym (np. w postaci kosmetyków, pieluszek czy niektórych gadżetów) bądź częściowym zużyciem, i powodować częściową lub całkowitą utratę wartości handlowej. W związku z czym, Wnioskodawca planuje te częściowo zużyte produkty składować w magazynie i raz na jakiś czas utylizować (przez specjalnie upoważnione do tego podmioty), a te które będą się nadawały do odsprzedaży mogą być odsprzedawane po obniżonej wartości (jako używane). Wnioskodawca będzie nabywał jedynie pojedyncze egzemplarze poszczególnych produktów. Zdaniem Wnioskodawcy, związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy wydatkami na prezentowane produkty, a przychodami, wyraża się w tym, że aby w przyszłości docelowo móc zarobić na prezentacjach reklamowych w ramach współpracy marketingowo-reklamowej z różnymi firmami, producentami, partnerami, Wnioskodawca musi najpierw zbudować swoją markę, renomę i odpowiedni status wizerunkowy w Internecie. Dlatego, tak istotne jest przygotowywanie już teraz profesjonalnego: wartościowego i jakościowego contentu (treści: teksty, zdjęcia, rysunki, filmiki), który wyróżni serwis Wnioskodawcy na tle innych serwisów o podobnej tematyce, i sprawi, że przyciągnie on w pierwszej kolejności rzeszę czytelników (liczba wejść na stronę serwisu, fanów na portalach społecznościowych, to kluczowe parametry na które zwracają uwagę potencjalni reklamodawcy). Bez inwestycji ze strony Wnioskodawcy w prowadzony serwis, i pokazania potencjału, kreatywności, i profesjonalizmu, ciężko byłoby Wnioskodawcy zainteresować swoim serwisem różne firmy branżowe, które w przyszłości za podobne publikacje w serwisie będą mu nie tylko płacić, ale również przekazywać swoje towary do tychże prezentacji.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydatki wskazane we wniosku, które będą poniesione na zakup opisywanych na blogu produktów (tj. ubranek, wszelkiego rodzaju akcesoriów i gadżetów dziecięcych (np. kocyki, pościel, butelki, talerzyki, zabawki, nosidła, chusty, krzesełka do jedzenia, kosmetyki itp.), ubrań i wszelkiego rodzaju akcesoriów dedykowanych mamom (biustonosze, specjalna seria odzieży np. do karmienia, kosmetyki itp.) książek dziecięcych, książek dla dorosłych (powieści, poradnikowe, kucharskie), wejściówek do muzeów, miejsc z atrakcjami dla dzieci, kawiarni, kina itp.), pomimo, że nie zostały ujęte w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów), nie będą one mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest bowiem zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. W złożonym wniosku Wnioskodawca jednoznacznie wskazał: żeby w przyszłości docelowo móc zarobić na prezentacjach reklamowych w ramach współpracy marketingowo-reklamowej z różnymi firmami, producentami, partnerami Wnioskodawca najpierw musi zbudować swoją markę (...). Oznacza to, że podejmując decyzję o założeniu bloga Wnioskodawca nie ma pewności kiedy i czy w ogóle uzyska przychód z w powyższym zakresie. Wobec tego, w chwili gdy wydatki te będą ponoszone, uzyskanie przychodu z tej działalności gospodarczej będzie zdarzeniem przyszłym i niepewnym. W świetle powyższego związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na nabycie produktów prezentowanych na blogu, a przychodem osiągniętym w wyniku możliwego zainteresowania swoim serwisem firmy branżowe (które w przyszłości za publikacje w serwisie będą Wnioskodawcy płacić jak również przekazywać swoje towary do tych prezentacji), jest zbyt odległy i warunkowy, aby mógł spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, wydatki te nie mogą zostać jednoznacznie uznane za poniesione w celu uzyskania, czy też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Ponadto, zauważyć należy, że istnieje grupa wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, gdyż są to wydatki osobiste, które ponoszą osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Zakupy ubranek, akcesoriów i gadżetów dziecięcych, ubrań i akcesoriów dedykowanych mamom, książek dla dzieci i dla dorosłych czy kosmetyków są – generalnie – wydatkami związanymi z faktem funkcjonowania osoby, czy rodziny w życiu społecznym. Każdy, niezależnie od tego jaki wykonuje zawód może ponosić ww. wydatki na cele własne lub rodziny. Dlatego też, zakupy tych rzeczy stanowią zaspokojenie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby, czy rodziny. Aby wydatki te, można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej musiałyby one utracić charakter osobisty. Schludny i estetyczny wygląd dzieci i ich rodziców świadczy o kulturze osobistej i nie jest zależny od prowadzenia działalności gospodarczej. Także zapewnienie dzieciom odpowiednich akcesoriów takich jak kocyk, pościel, talerzyk, czy też zabawki itd. to wydatki ponoszone w celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków rodzicielskich, tj. zapewnienia dziecku należytej opieki. Odnosząc się z kolei do wydatków związanych z zakupem wejściówek do muzeów, miejsc z atrakcjami dla dzieci, kawiarni, kina itp. wskazać należy, że będą one również wydatkami na cele osobiste, gdyż niewątpliwie ich poniesienie będzie miało co do zasady charakter prywatny związany z funkcjonowaniem Wnioskodawcy i jego rodziny w społeczeństwie.

Zauważyć, także trzeba, że nie sposób znaleźć żadnego obiektywnego kryterium, które pozwoliłoby na odróżnienie wskazanych we wniosku wydatków od wydatków ponoszonych w celach prywatnych (osobistych), a więc niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zauważyć należy, że jakakolwiek aktywność gospodarcza podatnika może wzajemnie przenikać się z jego sferą osobistą (prywatną), jednakże związek ten nie może wpływać na podatkowy rachunek kosztów w sposób zaprezentowany przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji Wnioskodawca nie może zaliczyć wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.