Dystrybucja losów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dystrybucja losów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania w przypadku świadczenej usługi dystrybucyjnej losów loterii.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 3.03.2005 r. (uzupełnionym w dniu 7.03.2005 roku) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczonej usługi dystrybucyjnej losów loterii, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik bierze udział w organizowaniu loterii pieniężnej. Spółka otrzymuje (bez przeniesienia prawa własności) losy loterii od podmiotu będącego dystrybutorem losów loteryjnych. Następnie przekazuje otrzymane losy agentom, którzy zbywają losy uczestnikom loterii i zawierają z nimi umowę gry w imieniu podmiotu urządzającego loterię. Zdaniem (...)