Dyspozycja na wypadek śmierci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyspozycja na wypadek śmierci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Obowiązek w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia praw do środków pieniężnych na rachunku bankowym na wypadek śmierci oraz na podstawie testamentu. Właściwość urzędu skarbowego.

Fragment:

(...) dokonywanych w banku. Nie jest natomiast powiedziane, że dyspozycja na wypadek śmierci może zostać zmieniona lub odwołana wyłącznie w formie pisma złożonego w banku. Wynika z tego, że może zostać odwołana lub zmieniona na podstawie art. 56 ust. 3 prawa bankowego lub na podstawie art. 941 kodeksu cywilnego. W drugim przypadku spadkobiercy testamentowi mają roszczenie wobec beneficjenta o zwrot należnych im kwot; w zakresie pytania trzeciego - należy stwierdzić, iż w całości dyspozycja na wypadek śmierci została zmieniona postanowieniem testamentowym, wobec czego rozliczyć powinna się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy od spadków i darowizn tj. z dziedziczenia; w zakresie pytania czwartego - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku: w zakresie pytania piątego – obecnie w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powinna zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu (...)