Dyskoteka | Interpretacje podatkowe

Dyskoteka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyskoteka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za występ DJ-a na imprezie rozrywkowej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 08.06.2006 r. uzupełnionego w dniu 28.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą kosztów podróży i zakwaterowania zleceniobiorcy jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Poniósł wydatki związane z opłaceniem podróży i zakwaterowania zleceniobiorcy, który to zleceniobiorca wykonał dzieło artystyczne polegające na występie DJ-skim w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Pani Justyny C zamieszkałej w Ś, z dnia 22 czerwca 2005 r. uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. Uzasadnienie Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na organizacji dyskotek. Wstęp na dyskotekę jest płatny i potwierdzany stosownym biletem wstępu oraz paragonem z kasy fiskalnej. W cenie biletu mieści się tylko wstęp. W związku z powyższym jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Strona do sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę... Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik (...)
2011
1
mar

Istota:
Wysokość opodatkowania usług polegających na organizowaniu dyskotek i zabaw tanecznych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze sprzedażą biletów).
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25 marca 2005r., uzupełnionego pismem z dnia 5 kwietnia 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania usług polegających na organizowaniu dyskotek i zabaw tanecznych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze sprzedażą biletów), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 25 marca 2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wniosek podatnika z dnia 22 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Na wezwanie Nr US-III/443-16/05 z dnia 29 marca 2005r. wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2005r. Z uwagi na to, że we (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do działalności dyskotek i dansingów (PKWiU 92.34.12)?
Fragment:
(...) Usługi polegające na organizowaniu dyskotek i dansingów sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 92.34.12 są zwolnione od podatku VAT na podstawie poz.11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/. Podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności (również w zakresie Klasyfikacji).W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych usług można zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego w Łodzi- Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych , ul. Suwalska 29, 93-176 Łódż. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę wskazując, że usługa sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę zaklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 92.34.12.?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8 , poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do organu 28.01.2005r.) stanowisko Strony dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę ocenia jako prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 20.01.2005r. (data wpływu do urzędu 28.01.2005r.) zwrócił się Pan z zapytaniem jaka stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę wskazując, że usługa sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę zaklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 92.34.12. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegająca między innymi na organizowaniu dyskotek. Zdaniem Pana usługi te są zwolnione od (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka świadczy usługi związane z działalnością dyskotek według symbolu PKWiU 92.34.12. Jaką stawką VAT powinny być objęte te usługi?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z państwa pismem z dnia 1.07.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie o treści: spółka nasza świadczy usługi związane z działalnością dyskotek według symbolu PKWiU 92.34.12 , jaką stawką VAT powinny być objęte te usługi; według nas usługi ww. powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług, - w niżej przedstawiony sposób: Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 załącznika nr 4 wymieniono: usługi związane z kulturą , w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dyskoteka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.