Dyskontowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyskontowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w celu ustalenia wielkości wykorzystanej dotychczas pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw powinna zastosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej? W szczególności, czy Spółka ma obowiązek zdyskontować wielkość tej pomocy zgodnie z treścią § 9 rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.) w celu ustalenia wielkości wykorzystanej dotychczas pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wielkość pomocy publicznej, o której mowa w objaśnieniach do wzoru na dyskontowanie pomocy publicznej jest wielkością wynikającą z zeznania rocznego CIT-8, czy też z deklaracji miesięcznych CIT-2?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) i z dnia 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie rozumienia ,,dnia otrzymania pomocy", o którym mowa w objaśnieniach do wzoru na zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy w przepisie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dla ustalenia wielkości kosztów inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, należy stosować § 6 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, czy też odpowiednie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r. W szczególności, czy Spółka ma obowiązek zdyskontować wielkość kosztów inwestycji zgodnie z treścią § 9 rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez Spółkę przepisów § 6 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 ze zm.) przy ustalaniu kosztów inwestycji do określenia pomocy publicznej. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183), które weszło w życie z dniem 9.10.2004 r. w przypadku (...)