Dyrektywy Unii Europejskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektywy Unii Europejskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Nie jest więc istotne dla bytu przepisu art. 135 ust. 1 pkt 2, że ostateczny odbiorca organizuje i opłaca transport, ważne jest czy działa na rzecz pierwszego lub drugiego podatnika.
2. Osobą transportującą na rzecz pierwszego lub drugiego podatnika może być z powodzeniem odbiorca towaru, chociażby na własny koszt, ale działając na rzecz zbywcy i drugiego podatnika.

Fragment:

(...) art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, a tym samym czy może być rozliczona z zastosowaniem uproszczonej procedury rozliczenia tegoż podatku, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W opinii Spółki transakcja, w której transport organizuje i opłaca końcowy odbiorca towaru powinna być potraktowana jako transakcja trójstronna i powinna być rozliczana zgodnie z zastosowaniem uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT jak również VI Dyrektywy Unii Europejskiej. Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wyjaśnił, że zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, za wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) uważa się transakcje, w których występuje trzech podatników VAT, zidentyfikowanych na potrzeby WTT, z których pierwszy wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT, (...)