Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
cze

Istota:

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń i obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz przyjmując za Wnioskodawcą, że rada zarządzająca spółki maltańskiej, w której będzie pełnił funkcję dyrektora, jest organem, o którym mowa w art. 16 umowy polsko-maltańskiej należy wskazać, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie tzw. metoda wyłączenia z progresją, określona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415- 919/13-3/EC; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .

2018
31
maj

Istota:

Dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .

2018
31
maj

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415 -361/14/MK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .

2018
31
maj

Istota:

Dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .

2018
31
maj

Istota:

Opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej

Fragment:

(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty.

Fragment:

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych bądź zarządczych (jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce maltańskiej). Powyższe obowiązki Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki oraz uchwały wspólników lub członków zarządu. Wnioskodawca nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, dzieła lub podobnym. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę jako Dyrektora funkcje mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki maltańskiej i uchwale wspólników lub członków zarządu. Wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w zamian za zarządzanie Spółką maltańską. Wynagrodzenie to nie będzie wypłacane z tytułu pełnienia innych funkcji, na przykład pracownika, doradcy, konsultanta.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej

Fragment:

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkowska w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 umowy. Ponieważ funkcję Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie - co w przypadku objęcia opodatkowaniem na terytorium malty takiego dochodu będzie skutkowało koniecznością uiszczenia podatku przez Wnioskodawcę. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w board of directors lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 umowy - będzie on członkiem rady zarządzającej lub innego podobnego o którym mowa w powołanym przepisie.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej

Fragment:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej

Fragment:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.

2018
14
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Fragment:

W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy niewchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem, nawet nie będąc członkiem rady dyrektorów może zasiadać w radzie zarządzającej. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę na terytorium Malty i będzie podlegała pod prawo maltańskie. Spółka ta będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów i będzie posiadała rezydencję podatkową na terytorium Malty. Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora zarządzającego (dalej: Dyrektor Zarządzający) w Spółce maltańskiej. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje Dyrektora Zarządzającego w Spółce maltańskiej. Będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko Dyrektora Zarządzającego. (...)