Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.
Fragment:
W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.
2016
7
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w „ Board of Directors ” lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. Ponieważ funkcje Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.
Fragment:
ITPB4/4511-42/15/PST ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/415-164/14-2/TR ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r.,sygn. IPPB2/4511-10/15-4/PW ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1457/14-2/JS ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., sygn. IPTB1/4511-6/15-4/KO; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP . Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust 1 pkt a) i d) UPO.
2016
10
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, a zatem będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?
Fragment:
ITPB4/4511-42/15/PST ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r., sygn. ILPB2/415-164/14-2/TR ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2015r.,sygn. IPPB2/4511-10/15-4/PW ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1457/14-2/JS ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r., sygn. IPTB1/4511-6/15-4/KO; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP . Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust 1 pkt a) i d) UPO.
2016
8
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w „ Board of Directors ” lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, jako inny organ zarządzający spółki. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. Ponieważ funkcje Dyrektora będą pełnione w spółce mającej siedzibę na Malcie, zatem dochód z tego tytułu będzie mógł być opodatkowany na Malcie. Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt b) (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).
2016
7
lip

Istota:
1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenie Wnioskodawcy mającego pełnić funkcję dyrektora Spółki maltańskiej będzie można zaliczyć do wynagrodzeń, o których mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. zmienionej protokołem z dnia 6 kwietnia 2011 r. (dalej: Umowa)?2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki maltańskiej będzie podlegał na terytorium Polski zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy i znajdzie zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. d) Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Obecnie, Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia też funkcji członka organu zarządzającego (dyrektora) w Spółce maltańskiej. Organem zarządzającym Spółki maltańskiej jest rada zarządzająca (Board of Directors), a funkcje członków pełnią w niej dyrektorzy. Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będą należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem jak i kontrolą nad Spółką maltańską. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będzie wchodziło: zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki, reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki, (...)
2016
2
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty.
Fragment:
ILPB2/4511-1-8/15-3/JK , w której organ stwierdził iż, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2015 r. sygn. IPPB4/4511-1290/15-2/MS , w której organ odstąpił od interpretacji przepisów prawa podatkowego przychylając się do stanowiska wnioskodawcy w którym stwierdził on iż „ Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę zwolnienia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO. Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr. Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku iż Wynagrodzenie otrzymane przez niego od Spółki maltańskiej w związku z pełnieniem w niej przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO.
2016
31
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty.
Fragment:
ILPB2/4511-1-8/15-3/JK , w której organ stwierdził iż, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2015 r. sygn. IPPB4/4511-1290/15-2/MS , w której organ odstąpił od interpretacji przepisów prawa podatkowego przychylając się do stanowiska wnioskodawcy w którym stwierdził on iż „ Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy: wynagrodzenie otrzymywane przez niego od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, jednocześnie, w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę zwolnienia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) UPO. Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. IBPBII/1/415-871/14/DP ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr. Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku iż Wynagrodzenie otrzymane przez niego od Spółki maltańskiej w związku z pełnieniem w niej przez Wnioskodawcę funkcji dyrektora, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO.
2016
31
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, które uzyskuje Wnioskodawca podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Spółka wypłacać będzie Wnioskodawcy wynagrodzenie w podziale na dwa składniki: z tytułu zasiadania w Radzie Dyrektorów (tj. z tytułu bycia członkiem organu kolegialnego podejmującego kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki) oraz z tytułu pełnienia pozostałych obowiązków w zakresie w jakim przypisane zostaną one dyrektorowi. Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, i nie będzie on tym samym pełnił funkcji innej niż funkcja Dyrektora (w szczególności nie będzie posiadał statusu pracownika Spółki). Ponadto Wnioskodawca poinformował, że w świetle przepisów wewnętrznego maltańskiego prawa podatkowego osoba pełniąca funkcję dyrektora w spółce będącej rezydentem maltańskim, uzyskująca z tego tytułu wynagrodzenie podlega obowiązkowi podatkowemu na Malcie. Tym samym, Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu na Malcie i będzie zobowiązany do uiszczenia podatku zgodnie z wewnętrznym prawem podatkowym Republiki Malty. Powołanie Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora nastąpi na podstawie uchwały wspólników (aktu powołania). Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w akcie powołania. Z tego też aktu będą wynikać wszystkie składniki wynagrodzenia dyrektora. Wszystkie czynności wchodzące w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora w spółce maltańskiej będą obejmować nadzór nad zarządzeniem Spółką. Tym samym, będą to wyłącznie czynności objęte zakresem art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską oraz Maltą.
2016
26
maj

Istota:
Opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce kapitałowej z siedzibą na Malcie.
Fragment:
Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Radzie Zarządzającej spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Maltańska). Rada Zarządzająca jest pojęciem przedmiotowo szerszym od określenia Rada Dyrektorów. Rada Zarządzająca Spółki Maltańskiej może składać się z: Rady Dyrektorów, obejmującej członków zarządu, ujawnionych w rejestrze przedsiębiorstw, uprawnionych do reprezentowania Spółki Maltańskiej, Dyrektorów zarządzających, nie ujawnionych w rejestrze przedsiębiorstw, mogących pełnić wyłącznie funkcje zarządcze i nadzorcze, jednakże nieuprawnionych do reprezentowania Spółki Maltańskiej. Reasumując, w skład Rady Zarządzającej Spółki Maltańskiej wchodzą członkowie Rady Dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek; w skład Rady Zarządzającej Spółki Maltańskiej mogą też wchodzić Dyrektorzy Zarządzający, nie wchodzący w skład Rady Dyrektorów i nie ujawnieni w rejestrze spółek. Wnioskodawca jako Dyrektor Zarządzający będzie więc członkiem Rady Zarządzającej, jednocześnie nie będzie członkiem Rady Dyrektorów Spółki Maltańskiej.
2016
20
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dyrektor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.