Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Dyrektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dyrektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego.
Fragment:
(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415- 919/13-3/EC; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-441/13-4/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-447/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-543/13-2/EL ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-95/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-96/13-4/AS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-945/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-891/12-2/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-361/14/MK ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPBII/1/415-362/14/MZ ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-744/14-4/WM ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Nr IPTPB2/415-184/14-4/Akr; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB1/415-1457/14-2/JS .
2017
6
gru

Istota:
Sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy – tj. kwalifikowanie go na gruncie prawa maltańskiego jako wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w art. 16 umowy – jest warunkiem zwolnienia tego wynagrodzenia z opodatkowania w Polsce.
Fragment:
Tytułem przykładów podał następujące interpretacje indywidualne: z dnia 15 maja 2012 r. nr IPPB2/415-277/12-2/LS wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie; z dnia 26 listopada 2013 r. nr ILPB2/415-830/13-4/WM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu; z dnia 25 listopada 2013 r. nr IPTPB2/415-560/13-2/TS wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi; z dnia 9 grudnia 2013 r. nr ITPB1/415-1174/13/MR wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy; z dnia 22 grudnia 2014 r. nr IPPB2/415-785/14-4/MKI wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której wskazano: „ Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. ”; z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-8/15-3/JK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu; z dnia 7 kwietnia 2016 r. nr ITPB4/4511-47/16/MP wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy; z dnia 18 maja 2017 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.11.2017.2JK wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej. W odpowiedzi na wezwanie (...)
2017
9
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej w Spółce maltańskiej
Fragment:
W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.
2017
27
wrz

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty
Fragment:
W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Wnioskodawca zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej. Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu Spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcję zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Wnioskodawca będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w Spółce. Wnioskodawca będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się w szczególności nadzór nad zarządzaniem Spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania Spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności Spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności Spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań Spółki.
2017
15
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej.
Fragment:
Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe, w tym przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-441/ 13-4/EL; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-447/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-543/ 13-2/EL; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-95/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-96/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-945/12-2/LS . W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany złożył następujące wyjaśnienia odnośnie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego: W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w spółce maltańskiej, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą mówiący o tym, że wynagrodzenia i inne podobne należności, otrzymywane z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie - na Malcie.
2017
7
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej.
Fragment:
Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe, w tym przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-275/12-2/LS ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-919/13-3/EC ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-441/ 13-4/EL; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-447/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-543/ 13-2/EL; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-95/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-96/ 13-4/AS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-945/12-2/LS . W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany złożył następujące wyjaśnienia odnośnie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego: W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w spółce maltańskiej, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą mówiący o tym, że wynagrodzenia i inne podobne należności, otrzymywane z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim państwie - na Malcie.
2017
7
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej
Fragment:
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej
Fragment:
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data otrzymania 24 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 stycznia 2017 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej „ Spółka maltańska ”), bądź alternatywnie „ dyrektora zarządzającego ” (dalej „ Dyrektor ”). Spółka, w której Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję Dyrektora będzie spółką kapitałową zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim.
2017
11
maj

Istota:
Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymywane przez Wnioskodawce wynagrodzenie z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora w Spó3ce Maltanskiej bedzie podlegaa opodatkowaniu na zasadach okreolonych w art. 16 UPO, a zatem bedzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie art. 23 ust. 1 lit. a) UPO?
Fragment:
IPPB2/4511-151/16-2/JG , ?e zgodnie z „ art. 16 umowy dochód osoby maj1cej zamieszkanie na terytorium Polski pe3ni1cej funkcje dyrektora w spó3ce maj1cej siedzibe na terytorium Malty, mo?e bya opodatkowany w panstwie Yród3a, tj. na Malcie oraz w panstwie rezydencji, tj. w Polsce. ” Identyczne stanowisko zaje3y organy podatkowe w nastepuj1cych interpretacjach indywidualnych: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511 -160/16/BJ, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511 -159/16/MK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IPTPB2/4511 -645/15-2/Akr, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 paYdziernika 2015 r., sygn. IPPB1/4511-1054/15-2/MM , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-376/15-4/JK , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP . W owietle art. 16 UPO wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora w Spó3ce Maltanskiej mo?e bya opodatkowany zarówno w panstwie Yród3a (tzn. na Malcie), jak i w panstwie rezydencji podatkowej Wnioskodawcy (tzn. w Polsce).
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytu3u pe3nienia funkcji dyrektora spó3ki z siedzib1 na terytorium Malty.
Fragment:
(...) Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB2/415-184/14-4/Akr; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. IBPBI1/1/415-871/14/DP; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. IBPBII/174511-17/15/BP; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB2/4511-210/16-2/MM ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r., sygn. IPPB2/4511-162/16-2/JG ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-524/16-4/DJ ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-523/16-4/DJ ; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 20 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.296.2016.1.MM; Interpretacji Indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. ILPB2/4511-1-660/16-2/BC ; Reasumuj1c Wnioskodawca stoi na stanowisku i? Wynagrodzenie otrzymane przez niego od Spó3ki maltanskiej w zwi1zku z pe3nieniem w niej przez Wnioskodawce funkcji dyrektora ,bedzie podlegaa opodatkowaniu na zasadach okreolonych w art. 16 UPO.
2016
28
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dyrektor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.