Drzewo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drzewo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
15
lip

Istota:

Czy sprzedaż drzewa przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Jednocześnie Gmina otrzymuje faktury VAT dokumentujące wydatki na usługi wycinki powyższego drzewa (z wykazaną stawką podatku VAT). Usługę tę świadczy na rzecz Zainteresowanego podmiot zewnętrzny, posiadający odpowiednie umiejętności oraz sprzęt. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że drzewo stanowi towar w rozumieniu przepisów ustawy, a jego sprzedaż należy uznać za odpłatną dostawę towarów. Zatem w związku ze sprzedażą drzewa Gmina dokonuje/będzie dokonywała odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i występuje/wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem czynność ta podlega/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, sprzedaż drzewa przez Wnioskodawcę podlega/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że sprzedaż drzewa przez Gminę podlega opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym. Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drzewa przeznaczonego do sprzedaży (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym został rozstrzygnięty w odrębnej interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-255/14-3/JSK z dnia 12 czerwca 2014 r.