Dropshipping | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Dropshipping. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
5
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania działalności prowadzonej w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.

Fragment:

(...) dropshippingiem – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania działalności prowadzonej w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Wniosek uzupełniono w dniu 24 czerwca 2015 r. o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet zwany dropshippingiem. Działalność ta będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na Dostawcę. Będzie prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez portal internetowy. Rola Zainteresowanego sprowadza się do zbierania zamówień, inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych na Jego rachunek bankowy oraz do przesłania zamówienia do Dostawców, którzy znajdują się na terytorium Polski. Dostawca realizuje wysyłkę do Klienta, pozostając nieujawnionym względem jego (Dostawca oraz Odbiorca akceptują taką formę, zatwierdzając regulaminy oraz odpowiednie umowy).

2015
2
paź

Istota:

Jaka jest możliwość opodatkowania dropshippingu w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Fragment:

W przyszłości, za pośrednictwem portalu aukcyjnego Wnioskodawca chciałby oferować usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej polegające na zorganizowaniu procedury zakupów poza terytorium Polski na zasadzie modelu logistycznego dropshippingu. W praktyce polegałoby to na tym, że klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na aukcjach internetowych wyrobów, które jednak nie będą jego własnością. Dla tych transakcji Wnioskodawca rozważa także rozszerzenie swojej działalności o pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (wg PKWiU sklasyfikowaną pod symbolem 63.99.). Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 63.99 (usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), a więc usługi wymienione pod poz. 25 Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, to działalność ta na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. w ogóle nie będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2014
23
gru

Istota:

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?

Fragment:

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę (dropshipping) i jest prowadzona w formie pośrednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe. Rola Wnioskodawcy sprowadza się do zbierania zamówień, inkasowania wpływów pieniężnych w postaci przelewów bankowych na jego rachunek bankowy oraz do przesłania zamówienia do dostawcy, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (spoza krajów Unii Europejskiej). Dostawca realizuje wysyłkę do klienta, pozostając nieujawnionym względem niego. Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży jaką Wnioskodawca uzyskał za pośredniczenie w sprzedaży danego produktu. Dostawca towaru pozostaje nieujawniony, a zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze bezpośrednio do klienta. Wnioskodawca nie staje się właścicielem towaru , nie uzyskuje faktury VAT, ani rachunku potwierdzającego zakup. Nie jest również importerem, ponieważ pośredniczy w płatnościach i zamówieniach, nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu - pomaga jedynie nabyć towar od zagranicznego dostawcy. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca w ramach (...)