Drewno opałowe | Interpretacje podatkowe

Drewno opałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drewno opałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT 8% dla sprzedaży drewna opałowego.
Fragment:
Drewno jest sprzedawane jako drewno opałowe pod kodem PKWiU 02.20.14.0 ze stawką podatku VAT 8%, natomiast odpad z cięcia pod postacią trocin jest sprzedawany ze stawką podatku VAT 23%. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy wskazać, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem Zainteresowany prawidłowo zastosuje stawkę podatku w wysokości 8% przy sprzedaży drewna opałowego. Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku.
2016
14
sty

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego
Fragment:
Po dokonaniu wycinki drzew, Gmina zamierza pozyskane w ten sposób drewno opałowe sprzedać osobom zainteresowanym. Z tytułu sprzedaży drewna opałowego Gmina rozliczy VAT należny. Zdaniem Gminy, oferowane przez Gminę drewno opałowe, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 - „ Drewno opałowe ”. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) – będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy.
2014
4
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży
Fragment:
Po dokonaniu wycinki drzew, Gmina zamierza pozyskane w ten sposób drewno opałowe sprzedać osobom zainteresowanym. Z tytułu sprzedaży drewna opałowego Gmina rozliczy VAT należny. Zdaniem Gminy, oferowane przez Gminę drewno opałowe, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 - „ Drewno opałowe ”. W tym miejscu wskazać należy, że interpretacją nr IPTPP2/443-788/13-2/PR tut. Organ potwierdził, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) – będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2014
4
sty

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży drewna opałowego.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 1 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży drewna opałowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży drewna opałowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest producentem drewna opałowego w postaci drewna opałowego, kominkowego oraz rozpałki. Drewno opałowe jest produktem wytwarzanym z drewna okrągłego dostarczanego z Lasów Państwowych w formie nieprzetworzonej (surowiec). Dostarczony surowiec jest przetwarzany do postaci polan w wyniku następujących czynności: manipulowanie kłód z długości zakupowej na długości 1200 mm; sortowanie kłód o długości 1200 mm w dwóch przedziałach średnicowych do Ø 220 mm oraz powyżej średnicy; łupanie kłód o średnicy powyżej Ø 220 mm na szczapy o mniejszym przekroju poprzecznym w celu umożliwienia ich przerobu na linii do produkcji drewna kominkowego; manipulacja kłód i szczap o długości 1200 mm na długość +/- 300 mm oraz łupanie do postaci polan na linii do produkcji drewna kominkowego, a w przypadku drewna rozpałkowego na długość +/- 200 mm i łupanie do postaci szczapek na linii do produkcji drewna rozpałkowego.
2013
4
gru

Istota:
1.Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ?
2.Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?
3.Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego?
Fragment:
Wnioskodawca przeczytał liczne artykuły, w których napisano, że drewno opałowe można sprzedawać z 8 % stawką podatku VAT oraz z licznymi sugestiami klientów, że w innych tartakach drewno opałowe sprzedawane jest z 8% stawka podatku VAT. Wnioskodawca wskazał również, iż w żadnym z nadleśnictw nie można zakupić gotowego drewna opałowego dla firm. Sprzedaż dokonywana jest tylko detalicznie dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Dlatego też Wnioskodawca we własnym zakresie przerabia drewno (lepszej jakości) na drewno opałowe (kominkowe). Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy może przejść ze stawki podatku VAT 23% na 8% za drewno opałowe (kominkowe i zrzynki). Drewno to będzie skalsyfikowane pod numerem PKWiU 02.20.14.0. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ... Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)... Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego...
2013
5
wrz

Istota:
Czy transakcja sprzedaży drewna opałowego przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki VAT, tj. 8%?
Fragment:
W pozycji 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, dokonuje sprzedaży drewna opałowego. Gmina opodatkowuje przedmiotowe transakcje według 8% stawki VAT, dokumentuje fakturami VAT. Zdaniem Gminy, drewno, będące przedmiotem wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest objęte symbolem 02.20.14.0 PKWiU. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, iż sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) - podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Ponadto podkreślić należy, (...)
2013
11
sie

Istota:
Stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego.
Fragment:
W styczniu br. przystąpiła Pani do przetargu na kupno drewna, w celu pocięcia go na drewno opałowe (poszczepanie, pocięcie) i sprzedaży jako drewno opałowe. Ponieważ jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może Pani kupić drewna typowo opałowego, nadleśnictwo sprzedaje Pani drewno średniowymiarowe ogólnego zastosowania (symbol SZA). Drewno średniowymiarowe ogólnego zastosowania jest opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%, a drewno opałowe – stawką 8% (poz. 18 załącznik nr 3 do ustawy o VAT, PKWiU 02.20.14.0). Drewno będzie pocięte, poszczypane i przygotowane do włożenia do pieca C.O., kominka. W uzupełnieniu do wniosku wskazała Pani, iż drewno opałowe jest sklasyfikowane w PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 02.20.14.0. Grupowanie to obejmuje to obejmuje: drewno opałowe z drzew i krzewów szybko rosnących, także z upraw na użytkach rolniczych, pozostałe drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy drewno zakupione ze stawką VAT 23% po obróbce (poszepanie, pocięcie) może Pani sprzedawać jako drewno opałowe opodatkowane stawką VAT 8%... Uważa Pani, że sprzedaż drewna przygotowanego do opału jest opodatkowana stawką 8%, zgodnie z poz. 18 załącznika nr 3 ustawy o VAT pomimo, iż jest przygotowane z drewna średniowymiarowego ogólnego zastosowania, tym bardziej, że jako przedsiębiorca nie może Pani kupić drewna typu opałowego.
2013
30
maj

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego PKWiU 02.20.14.0
Fragment:
Firma zajmuje się również sprzedażą drewna opałowego. W tym celu zakupuje drewno stosowe, długości 1 m – 2,50 m, według stawki VAT 23%. Drewno po zakupie jest łupane lub cięte. Drewno firma klasyfikuje według PKWiU – 02.20.14.0 – drewno opałowe. Prawidłowość klasyfikacji została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur w Łodzi. Od 1 lipca 2012 r. firma sprzedaje ww. drewno ze stawką 8% VAT. W uzupełnieniu wskazano, że swoje towary firma sprzedaje innym firmom oraz klientom indywidualnym. Sprzedaż dokumentowana jest za pomocą faktur VAT, do 30 października 2012 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż była prowadzona jako nieudokumentowana ewidencja sprzedaży i księgowana dowodami wewnętrznymi za każdy miesiąc, od 31 października 2012 r. została wprowadzona sprzedaż z użyciem kasy fiskalnej. Usługi tartaczne oraz elementy drewniane, jak: deski, kantówki, frezy firma sprzedaje ze stawką 23% VAT. Trociny oraz drewno opałowe, które pozostaje po produkcji wymienionych wyżej elementów firma sprzedaje również ze stawką 23% VAT. Surowiec do produkcji konstrukcji dachowych, elementów drewnianych, frezy oraz drewna opałowego kupowany jest z nadleśnictw ze stawką 23% VAT.
2013
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż drewna opałowego.
Fragment:
Przy produkcji uzyskiwane są również odpady, które Wnioskodawca klasyfikuje jako drewno opałowe (nie kominkowe). Do tej pory Zainteresowany naliczał stawkę podatku VAT w wysokości 23% za drewno opałowe. Przeczytał jednak artykuł, w którym napisano, że drewno opałowe można sprzedawać z 8% stawką podatku VAT. Wobec powyższego, Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy może przejść ze stawki podatku VAT 23% na 8%... W uzupełnieniu wniosku wskazano, że sprzedawane przez Wnioskodawcę drewno sklasyfikowane będzie pod numerem PKWiU 02.20.14.0 jako drewno opałowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy drewno opałowe może być sprzedawane z 8% stawką podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz licznych artykułów, które na podobny temat Zainteresowany przeczytał, uważa on, że może stosować stawkę podatku VAT 8% przy sprzedaży drewna opałowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2012
11
kwi

Istota:
1. Jaką stawkę VAT należy stosować sprzedając drewno opałowe, które z zakupionego surowca podlega potem pocięciu i łupaniu na mniejsze kawałki, a szybciej zostało zakupione jako drewno okrągłe liściaste, iglaste?
2. Jaką stawkę VAT należy stosować do sprzedaży odpadu tartacznego, który powstaje po przerobie drzewa?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2011 r. wpłynął wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla drewna opałowego oraz odpadów tartacznych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa drewna (tartak). Zajmuje się Pan przerobem drewna na deski, łaty, belki konstrukcyjne. Ponadto sprzedaje Pan również drewno opałowe oraz pozostałych po przerobie odpadów tartacznych dla ludności i firm. Drzewo nabywane jest w różnych nadleśnictwach w Polsce na podstawie przetargów ogólnodostępnych dla firm z tej branży. Drewno to ma symbol PKWiU 02.20.12.0 tj. drewno okrągłe liściaste oraz symbol PKWiU 02.20.11.0 drewno okrągłe iglaste nabywane ze stawką podatku 23%. Z tego drzewa częściowo produkowane są deski, łaty, belki konstrukcyjne itp., ale również z tego samego surowca wytwarzane jest drewno opałowe, które przed sprzedażą podlega pocięciu w klocki, a następnie pozostaje jeszcze łupane na drobniejsze kawałki. W żadnym z nadleśnictw nie można zakupić gotowego drewna opałowego dla firm, sprzedaż dokonywana jest tylko detalicznie dla ludności, która nie prowadzi działalności gospodarczej z tej branży. Dlatego też we własnym zakresie przerabia Pan ww. drewno (lepszej jakości) na opał (kominkowe itp.).
2012
15
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.