Drewno opałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to drewno opałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
lip

Istota:

W zakresie stawki podatku dla sprzedaży drewna opałowego.

Fragment:

W poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży drewna opałowego sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy wskazać, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Podkreślić również należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania dostawy towarów do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji dostawy towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.

2017
11
maj

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży drewna opałowego.

Fragment:

W poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Z opisu sprawy wynika, że Powiat zamierza dokonać sprzedaży drewna opałowego sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy wskazać, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Końcowo zauważa się, że Minister Finansów i Rozwoju nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3. Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.

2016
14
sty

Istota:

Stawka podatku VAT 8% dla sprzedaży drewna opałowego.

Fragment:

Drewno jest sprzedawane jako drewno opałowe pod kodem PKWiU 02.20.14.0 ze stawką podatku VAT 8%, natomiast odpad z cięcia pod postacią trocin jest sprzedawany ze stawką podatku VAT 23%. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy wskazać, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem Zainteresowany prawidłowo zastosuje stawkę podatku w wysokości 8% przy sprzedaży drewna opałowego. Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku.

2014
4
sty

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego

Fragment:

Po dokonaniu wycinki drzew, Gmina zamierza pozyskane w ten sposób drewno opałowe sprzedać osobom zainteresowanym. Z tytułu sprzedaży drewna opałowego Gmina rozliczy VAT należny. Zdaniem Gminy, oferowane przez Gminę drewno opałowe, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 - „ Drewno opałowe ”. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) – będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy.

2014
4
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pozyskaniem drewna opałowego przeznaczonego do sprzedaży

Fragment:

Po dokonaniu wycinki drzew, Gmina zamierza pozyskane w ten sposób drewno opałowe sprzedać osobom zainteresowanym. Z tytułu sprzedaży drewna opałowego Gmina rozliczy VAT należny. Zdaniem Gminy, oferowane przez Gminę drewno opałowe, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), mieści się w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 - „ Drewno opałowe ”. W tym miejscu wskazać należy, że interpretacją nr IPTPP2/443-788/13-2/PR tut. Organ potwierdził, że sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) – będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2013
4
gru

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży drewna opałowego.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 1 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży drewna opałowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży drewna opałowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest producentem drewna opałowego w postaci drewna opałowego, kominkowego oraz rozpałki. Drewno opałowe jest produktem wytwarzanym z drewna okrągłego dostarczanego z Lasów Państwowych w formie nieprzetworzonej (surowiec). Dostarczony surowiec jest przetwarzany do postaci polan w wyniku następujących czynności: manipulowanie kłód z długości zakupowej na długości 1200 mm; sortowanie kłód o długości 1200 mm w dwóch przedziałach średnicowych do Ø 220 mm oraz powyżej średnicy; łupanie kłód o średnicy powyżej Ø 220 mm na szczapy o mniejszym przekroju poprzecznym w celu umożliwienia ich przerobu na linii do produkcji drewna kominkowego; manipulacja kłód i szczap o długości 1200 mm na długość +/- 300 mm oraz łupanie do postaci polan na linii do produkcji drewna kominkowego, a w przypadku drewna rozpałkowego na długość +/- 200 mm i łupanie do postaci szczapek na linii do produkcji drewna rozpałkowego.

2013
5
wrz

Istota:

1.Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ?
2.Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?
3.Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego?

Fragment:

Wnioskodawca przeczytał liczne artykuły, w których napisano, że drewno opałowe można sprzedawać z 8 % stawką podatku VAT oraz z licznymi sugestiami klientów, że w innych tartakach drewno opałowe sprzedawane jest z 8% stawka podatku VAT. Wnioskodawca wskazał również, iż w żadnym z nadleśnictw nie można zakupić gotowego drewna opałowego dla firm. Sprzedaż dokonywana jest tylko detalicznie dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Dlatego też Wnioskodawca we własnym zakresie przerabia drewno (lepszej jakości) na drewno opałowe (kominkowe). Wobec powyższego Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy może przejść ze stawki podatku VAT 23% na 8% za drewno opałowe (kominkowe i zrzynki). Drewno to będzie skalsyfikowane pod numerem PKWiU 02.20.14.0. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego (kominkowego, zrzynków) ... Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)... Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, naliczając 8% podatek VAT przy sprzedaży drewna opałowego...

2013
11
sie

Istota:

Czy transakcja sprzedaży drewna opałowego przez Gminę podlega opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki VAT, tj. 8%?

Fragment:

W pozycji 18 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ”. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, dokonuje sprzedaży drewna opałowego. Gmina opodatkowuje przedmiotowe transakcje według 8% stawki VAT, dokumentuje fakturami VAT. Zdaniem Gminy, drewno, będące przedmiotem wniosku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest objęte symbolem 02.20.14.0 PKWiU. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, iż sprzedaż drewna opałowego – sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 02.20.14.0 „ Drewno opałowe ” – (o ile mieści się w podanym grupowaniu, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa) - podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 18 załącznika nr 3 do ustawy. Ponadto podkreślić należy, (...)

2013
30
maj

Istota:

Stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego.

Fragment:

W styczniu br. przystąpiła Pani do przetargu na kupno drewna, w celu pocięcia go na drewno opałowe (poszczepanie, pocięcie) i sprzedaży jako drewno opałowe. Ponieważ jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może Pani kupić drewna typowo opałowego, nadleśnictwo sprzedaje Pani drewno średniowymiarowe ogólnego zastosowania (symbol SZA). Drewno średniowymiarowe ogólnego zastosowania jest opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%, a drewno opałowe – stawką 8% (poz. 18 załącznik nr 3 do ustawy o VAT, PKWiU 02.20.14.0). Drewno będzie pocięte, poszczypane i przygotowane do włożenia do pieca C.O., kominka. W uzupełnieniu do wniosku wskazała Pani, iż drewno opałowe jest sklasyfikowane w PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 02.20.14.0. Grupowanie to obejmuje to obejmuje: drewno opałowe z drzew i krzewów szybko rosnących, także z upraw na użytkach rolniczych, pozostałe drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy drewno zakupione ze stawką VAT 23% po obróbce (poszepanie, pocięcie) może Pani sprzedawać jako drewno opałowe opodatkowane stawką VAT 8%... Uważa Pani, że sprzedaż drewna przygotowanego do opału jest opodatkowana stawką 8%, zgodnie z poz. 18 załącznika nr 3 ustawy o VAT pomimo, iż jest przygotowane z drewna średniowymiarowego ogólnego zastosowania, tym bardziej, że jako przedsiębiorca nie może Pani kupić drewna typu opałowego.

2013
10
maj

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży drewna opałowego PKWiU 02.20.14.0

Fragment:

Firma zajmuje się również sprzedażą drewna opałowego. W tym celu zakupuje drewno stosowe, długości 1 m – 2,50 m, według stawki VAT 23%. Drewno po zakupie jest łupane lub cięte. Drewno firma klasyfikuje według PKWiU – 02.20.14.0 – drewno opałowe. Prawidłowość klasyfikacji została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur w Łodzi. Od 1 lipca 2012 r. firma sprzedaje ww. drewno ze stawką 8% VAT. W uzupełnieniu wskazano, że swoje towary firma sprzedaje innym firmom oraz klientom indywidualnym. Sprzedaż dokumentowana jest za pomocą faktur VAT, do 30 października 2012 r. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż była prowadzona jako nieudokumentowana ewidencja sprzedaży i księgowana dowodami wewnętrznymi za każdy miesiąc, od 31 października 2012 r. została wprowadzona sprzedaż z użyciem kasy fiskalnej. Usługi tartaczne oraz elementy drewniane, jak: deski, kantówki, frezy firma sprzedaje ze stawką 23% VAT. Trociny oraz drewno opałowe, które pozostaje po produkcji wymienionych wyżej elementów firma sprzedaje również ze stawką 23% VAT. Surowiec do produkcji konstrukcji dachowych, elementów drewnianych, frezy oraz drewna opałowego kupowany jest z nadleśnictw ze stawką 23% VAT.