Dowody źródłowe | Interpretacje podatkowe

Dowody źródłowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowody źródłowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo spółki akcyjnej komplementanusza do spółki komandytowo-akcyjnej z zachowaniem pełnej struktury kapitałów własnych spółki akcyjnej na odpowiednie kapitały spółki komandytowo-akcyjnej, tj. z przekazaniem kapitału zakładowego na kapitał spółka komandytowo akcyjnej pochodzący z wkładów komplementanuszy do spółki komandytowo akcyjnej zaś kapitał zapasowy i rezerwowy na odpowiednio kapitał zapasowy” rezerwowy spółki komandytowo akcyjnej powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa spółki bądź po stronie jego akcjonariuszy od których wnoszący jest obowiązany jako płatnik pobrać podatek dochodowy
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniach 20 maja 2010 r. oraz 22 i 26 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa spółki akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy nadwyżka (wynikająca z wyższej wartości rynkowej nieruchomości w dacie wniesienia ich aportem) wartości wnoszonej nieruchomości jest przychodem podatkowym Wnioskodawcy? Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę nieruchomości jako wkładu do spółki osobowej powstanie dla mnie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)
2011
1
wrz

Istota:
W posiadaniu spółki z o.o. są trzy maszyny do produkcji stolarki PCV. Spółka zawarła ze sprzedającym umowę kredytu krótkoterminowego pod zastaw maszyn (zakup maszyn na raty) oraz umowę przewłaszczenia, zgodnie z którymi po spłacie kredytu maszyny staną się własnością kredytobiorcy. Spółka nie uiściła ostatniej raty kredytu Spółka i nie posiada dowodu zakupu tych maszyn w postaci faktur czy umowy cywilnoprawnej (sprzedający odmawia wystawienia faktury). Ponadto, Spółka maszyn tych faktycznie nie użytkuje.
Czy Spółka może w takiej sytuacji wprowadzić te maszyny do ewidencji środków trwałych?
Fragment:
(...) księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości). Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (?dowody źródłowe?), do których należą: zewnętrzne obce ? otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne ? przekazywane w oryginale kontrahentom, wewnętrzne ? dotyczące operacji wewnątrz jednostki (art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Ustawa o rachunkowości (art. 21) określa również, jakie elementy powinien zawierać dowód księgowy, m. in. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów. W przypadku uzasadnionego braku możliwości (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy poniesione wydatki na delegację służbową: typu koszt kursu, praktyki, zakwaterowania, przelot, koszt wydania wizy, diety i towarzyszące koszty będą stanowiły koszt uzyskania podatkowy z działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 19.01.2005r /uzupełnionym w dniu 08.02.2005r/ zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych odbyciem kursu języka angielskiego za granicą. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc biuro rachunkowe obsługuje Pani podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Rozszerzenie działalności o obsługę podmiotów zagranicznych wiązało się, zdaniem Pani, z koniecznością odbycia kursu języka angielskiego za granicą połączonego z praktyką w księgowości i poniesienie w związku z tym wydatków związanych m.in. z otrzymaniem wizy, przelotem, zakwaterowaniem, dietami. Definicja kosztów uzyskania przychodów zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm./ ma charakter ogólny. Zgodnie z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.