Dowody doręczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dowody doręczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku, gdy spełnione są warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1ustawy o PTU, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres Spółka nie posiada w swojej dokumentacji dowodów o których mowa w art. 42 ust. 3, a posiada na przykład jeden z dowodów o których mowa w art. 42 ust. 11, może, zgodnie z art. 42 ust. 1 uznać, iż spełnione zostały warunki do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów za dany okres?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozparzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 07.11.2005 r., uzupełnionego w dniu 04.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega-zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, iż podatnik, dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe (...)