Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego | Interpretacje podatkowe

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2010 r. (data wpływu 10.12.2010 r.), uzupełnionego w dniu 31.01.2011 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1205/10-2/KB z dnia 13.01.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy dochód uzyskany z tytułu wykonania przedmiotowej umowy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku. W przedmiotowym wniosku (...)
2011
1
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki".
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2009r.), dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2009r.), dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych,w zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, przypadającego na lata 2007-2013.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 16 lutego 2010r.), uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania bezzwrotnej dotacji unijnej przeznaczonej na nabycie i wytworzenie środków trwałych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 2 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: możliwości uznania otrzymanej dotacji unijnej, przeznaczonej na nabycie i wytworzenie środków trwałych za dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe, braku możliwości zaliczenia do (...)
2011
1
sie

Istota:
Skutki podatkowe otrzymanego dofinansowania w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu realizacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zadań Kierownika Projektu oraz Koordynatora ds. szkoleń, finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy otrzymana przez Beneficjenta dotacja korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2009 r. (data wpływu 10 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanej dotacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. ”Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą gminy Miasto P.”Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr x będących płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 24.02.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. „Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. ”Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą gminy Miasto P.”Zespół Szkół Ogólnokształcących będący płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 24.02.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. „Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.