Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2010 r. (data wpływu 10.12.2010 r.), uzupełnionego w dniu 31.01.2011 r. w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1205/10-2/KB z dnia 13.01.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.12.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód uzyskany z tytułu wykonania przedmiotowej umowy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku. W przedmiotowym wniosku (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki".

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2009r.), dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2009r.), dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych,w zakresie skutków podatkowych realizacji projektu „Języki obce – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym Rynku Europejskim” współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2009r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, przypadającego na lata 2007-2013.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 16 lutego 2010r.), uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania bezzwrotnej dotacji unijnej przeznaczonej na nabycie i wytworzenie środków trwałych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura 2 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 15 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: możliwości uznania otrzymanej dotacji unijnej, przeznaczonej na nabycie i wytworzenie środków trwałych za dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe, braku możliwości zaliczenia do (...)

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymanego dofinansowania w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 18 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu realizacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zadań Kierownika Projektu oraz Koordynatora ds. szkoleń, finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – jest (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymana przez Beneficjenta dotacja korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2009 r. (data wpływu 10 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanej dotacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. ”Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą gminy Miasto P.”Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr x będących płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 24.02.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. „Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. ”Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą gminy Miasto P.”Zespół Szkół Ogólnokształcących będący płatnikiem VAT, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2009 r. (data wpływu 24.02.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pt. „Stypendia unijne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą Gminy Miasto P.”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)