Dostęp do informacji publicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostęp do informacji publicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi polegające na pobieraniu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Fragment:

(...) podatku VAT w związku z czym nie ewidencjonuje dla potrzeb podatku VAT czynności pobierania opłaty za wydawanie dowodów osobistych. Ad. 2). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej. W myśl art. 7 ust. 2 cyt. powyżej ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 według którego jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Natomiast zgodnie (...)