PP/443-11/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

PP/443-11/03

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dostawca
  2. energia elektryczna
  3. gaz płynny
  4. powstanie obowiązku podatkowego
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Przepisy ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla tych rozliczeń.

Powyższy przepis dotyczy każdej faktury, na podstawie, której strony dokonują rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego, która wykazywana jest w ewidencji sprzedaży według zasady określonej w w/w przepisie, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności.

Podmiot, który refakturuje wartość odsprzedawanej energii elektrycznej może w rozliczeniu z ostatecznym odbiorcą ustalić inny termin płatności niż wynikający z faktury pierwotnej. Termin ten powinien wynikać z zawartej między stronami umowy.

W powyższym przypadku obowiązek podatkowy powstaje również w sposób określony przez w/w przepis, czyli w miesiącu, w którym przypada termin płatności.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.