PP-2-443/84/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Od 1 maja 2004 uległy zmianie przepisy celne w zakresie dokumentów potwierdzających eksport . Nie ma na nich pieczatki z napisem VAT i data przekroczenia granicy umozliwiajacej zastosowanie stawki VAT 0%.Nowe przepisy celne dopuszczają aby wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty:
-transportem samochodowym z zastosowaniem karnetu TIR,
transportem kolejowym z listem miedzynarodowym CIM lub SMGS,
potwierdzal wewnętrzny urząd celny. czy dokument jest dokumentem potwierdzającym eksport towarów i daje mozliwość zastosowania 0% stawki VAT w deklaracji VAT-7?

PP-2-443/84/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dostawca
  2. nabywca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Przez eksport towarów zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub w jego imieniu, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Zgodnie zaś z art. 41 ust. 6 cyt. wyżej ustawy stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów (...) pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jak z powyższego wynika warunkiem koniecznym dla uznania, iż dana dostawa towarów jest eksportem jest posiadanie przez podatnika właściwego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. W zakresie sposobu dokumentowania czynności wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty należy brać pod uwagę uregulowania zawarte w przepisach prawa celnego bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie określa formy takiego potwierdzenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.