Dostawca towaru | Interpretacje podatkowe

Dostawca towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dostawa dodatkowej ilości towarów jest rabatem w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dodatkową ilość towarów oraz wystawić fakturę wewnętrzną ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona negocjuje umowy na dostawy określonych ilości towaru - czynnika krzepnięcia. Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem dostaw z klientem przystąpiono do finalizowania umów i jako warunek ich podpisania ustalono, że nastąpi dostawa większej ilości towaru, niż przewidywano początkowo, bez zmiany kontraktu. W aneksie do umowy Strona przyznała dodatkowo rabat towarowy w wysokości 7,5 % całkowitej ilości. Dostawy rabatu będą realizowane w ratach. (...)
2011
1
maj

Istota:
Dostawa towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (tzw. gadżetów) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów. W (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy
opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży używanego samochodu przeciwpożarowego specjalnego
Fragment:
(...) Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Urząd wnioskiem nr z dnia 31.05.2007r. uzupełnionym pismem nr z dnia 06.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży używanego samochodu przeciwpożarowego specjalnego Stwierdzam – dostawa używanego samochodu przeciwpożarowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny „Gmina zakupiła w Niemczech samochód strażacki w roku 2004 od jednostki straży pożarnej . Transakcja ta po każdej ze stron nie była opodatkowana podatkiem VAT.Gmina od chwili nabycia samochodu strażackiego marki Margius z Niemiec, była użytkownikiem tego pojazdu, jak również ponosiła całkowite koszty rzeczowe i finansowe (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wraz z urządzeniami energetycznymi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r. poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.07.2005r. o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści złożonego pisma wynika iż Podatnik nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku w 2005r. w drodze zrzeczenia. Podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tej czynności. Budynek został wybudowany w latach 70-tych. Podatnik jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W złożonym wniosku podatnik zawarł pytanie: czy sprzedaż prawa (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się budową i sprzedażą domów jednorodzinnych. Sprzedaż obejmuje:dostawę budynku trwale związanego z gruntem,udział we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową trwale związaną z gruntem, do której należą: drogi wewnętrzne, wartownia, ogrodzenia, oświetlenie osiedla, sieć c.o., sieć wodociągowa, linie elektroenergetyczne, przepusty techniczne i inne.
Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową zastosowanie ma stawka podatku określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stawka 7 %.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się Ona budową i sprzedażą domów jednorodzinnych. Sprzedaż obejmuje:dostawę budynku trwale związanego z gruntem,udział we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową trwale związaną z gruntem, do której należą: drogi wewnętrzne, wartownia, ogrodzenia, oświetlenie osiedla, sieć c.o., sieć wodociągowa, linie elektroenergetyczne, przepusty techniczne i inne. Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową zastosowanie ma stawka podatku określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.