Dostawca towaru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostawca towaru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy dostawa dodatkowej ilości towarów jest rabatem w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dodatkową ilość towarów oraz wystawić fakturę wewnętrzną ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona negocjuje umowy na dostawy określonych ilości towaru - czynnika krzepnięcia. Przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem dostaw z klientem przystąpiono do finalizowania umów i jako warunek ich podpisania ustalono, że nastąpi dostawa większej ilości towaru, niż przewidywano początkowo, bez zmiany kontraktu. W aneksie do umowy Strona przyznała dodatkowo rabat towarowy w wysokości 7,5 % całkowitej ilości. Dostawy rabatu będą realizowane w ratach. (...)

2011
1
maj

Istota:

Dostawa towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (tzw. gadżetów) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów. W (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy
opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży używanego samochodu przeciwpożarowego specjalnego

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez Urząd wnioskiem nr z dnia 31.05.2007r. uzupełnionym pismem nr z dnia 06.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży używanego samochodu przeciwpożarowego specjalnego Stwierdzam – dostawa używanego samochodu przeciwpożarowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny „Gmina zakupiła w Niemczech samochód strażacki w roku 2004 od jednostki straży pożarnej . Transakcja ta po każdej ze stron nie była opodatkowana podatkiem VAT.Gmina od chwili nabycia samochodu strażackiego marki Margius z Niemiec, była użytkownikiem tego pojazdu, jak również ponosiła całkowite koszty rzeczowe i finansowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku wraz z urządzeniami energetycznymi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005r. poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.07.2005r. o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści złożonego pisma wynika iż Podatnik nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku w 2005r. w drodze zrzeczenia. Podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tej czynności. Budynek został wybudowany w latach 70-tych. Podatnik jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W złożonym wniosku podatnik zawarł pytanie: czy sprzedaż prawa (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się budową i sprzedażą domów jednorodzinnych. Sprzedaż obejmuje:dostawę budynku trwale związanego z gruntem,udział we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową trwale związaną z gruntem, do której należą: drogi wewnętrzne, wartownia, ogrodzenia, oświetlenie osiedla, sieć c.o., sieć wodociągowa, linie elektroenergetyczne, przepusty techniczne i inne.
Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową zastosowanie ma stawka podatku określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stawka 7 %.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zajmuje się Ona budową i sprzedażą domów jednorodzinnych. Sprzedaż obejmuje:dostawę budynku trwale związanego z gruntem,udział we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową trwale związaną z gruntem, do której należą: drogi wewnętrzne, wartownia, ogrodzenia, oświetlenie osiedla, sieć c.o., sieć wodociągowa, linie elektroenergetyczne, przepusty techniczne i inne. Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości obejmujących infrastrukturę mieszkaniową zastosowanie ma stawka podatku określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku (...)