IPPP1/4512-1215/15-6/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku dostawy Zespołu hotelowego.
IPPP1/4512-1215/15-6/MKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. hotele
 3. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 3 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 5 lutego 2016 r.) oraz uzupełnionym w dniu 7 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 26 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 1 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy Zespołu hotelowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy Zespołu hotelowego. Wniosek uzupełniono w dniu 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 3 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 5 lutego 2016 r.) oraz w dniu 7 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 26 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 1 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia (dalej jako: Spółdzielnia lub Wnioskodawczyni) zamierza zbyć nieruchomość stanowiącą zespół hotelowy "G." (dalej jako: Zespół). Zespół znajduje się na dwóch działkach 57 i 58 o łącznej powierzchni 33 487 m.kw., stanowiących własność Miasta. W skład zespołu wchodzą następujące elementy:

 1. Budynek hotelowy - nowa część, pozwolenie na budowę z 1999 roku - oddany do użytkowania w 2002 roku- działka 57:
  • Liczba kondygnacji -12
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 17 091 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 4 345 m2
  • Kubatura - 77 160 m3
 2. Budynek hotelowy - stara część oddany do użytkowania w 1997 roku - działka 57:
  • Liczba kondygnacji - 6
  • Powierzchnia użytkowa budynku -10 233 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 2 542 m2
  • Kubatura - 39 870 m3
  Obiekt (nowa i stara część) dysponuje bazą noclegową na 662 osoby w 352 pokojach o zróżnicowanym standardzie.
 3. Budynek biurowy - wniesiony w latach 1984-1985 - działka 57:
  • Liczba kondygnacji - 3
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 1 134 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 461,44 m2
  • Kubatura-4 361,14 m3
  Budynek pełniący funkcje biurowo - administracyjną
 4. Budynek magazynowy wniesiony w 1990 roku - działka 58:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa - 613 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 658 m2
  • Kubatura - 2 980 m3
  Budynek pełni funkcje magazynowo - administracyjną
 5. Budynek warsztatowy wzniesiony w 1985 roku - działka 57:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa - 497,7 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 555m2
  • Kubatura -1 964 m3
 6. Sześć (6) budynków mieszkalnych - domki typu „Śniadowo”, oddane do użytku 15 grudnia 1990 roku - działka 58:
  • Powierzchnia użytkowa - 194,76 m2 kondygnacja)
  • Powierzchnia zabudowy - 130m2
  • Kubatura - 634 m3

Budynki były wynajmowane na cele prowadzenia działalności przez zewnętrzne firmy odpowiednio w okresie: 1. Od 1 maja 1992 r., 2. Od 31 marca 1993 r. (wynajem parteru), 3. Od 1 lutego 1994 r. (wynajem całego budynku), 4. Od 2 stycznia 1992 r. (cały budynek), 5. Od 15 czerwca 1994 r. (97 m.kw.), 6. 1 lipca 1994 r. Najem wypowiedziała Spółdzielnia w 1999 r. Przez kilka lat nie były użytkowane, a następnie ponownie stały się przedmiotem najmu. Na terenie obiektu znajduje się parking strzeżony, place i chodniki, wartownia i domek letniskowy o powierzchni ok. 46 m2. Spółdzielnia jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym VAT. Na terenie Zespołu od chwili oddania do użytku jego poszczególnych części prowadzona jest działalność hotelowa lub inna odpowiednia do charakteru budynku. Zespół hotelowy nie był przedmiotem najmu jako całość. Jego poszczególne części (budynki hotelowe) są przedmiotem najmu jako pokoje hotelowe, powierzchnia restauracyjna czy na potrzeby handlu (kiosk). Budynki o funkcji magazynowej, warsztatowej i mieszkalnej mają charakter pomocniczy i jako takie są wykorzystywane przez Spółdzielnię przy świadczeniu usług opodatkowanych VAT zgodnie ze swoim przeznaczeniem równolegle do działalności hotelowej. Pełnią wyodrębnione funkcje wspomagające działalność hotelową i funkcje z istoty odrębne (np. warsztat).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lutego 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że parking strzeżony, place i chodniki, wartownia i domki letniskowe stanowią budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm). Parking strzeżony oraz domki letniskowe były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, umowy najmu w sposób opisany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma. Nie były ponoszono wydatki na ulepszenie budynków i budowli które przekraczają 30% ich wartości początkowej. Budynki oznaczone we wniosku nr 1 to budynek hotelowy, który jest przedmiotem najmu jako pokoje hotelowe, nr 6 to budynki mieszkalne typu Śniadowo były wynajmowane zgodnie z załącznikiem "Zestawienie umów najmu na pokoje w domkach.Klasyfikacja domków letniskowych to PKOB NR 1212 -165X Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe -schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 marca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Budynek hotelowy - nowa część pozwolenie na budowę z 1999 roku - oddany do użytkowania w 2002 roku - działka nr 57, Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z opisem we wniosku:
  • Liczba kondygnacji -12
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 17 091 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 4 345 m2
  • Kubatura-77 160m3
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 2. Budynek hotelowy - stara część oddany do użytkowania w 1997 roku – działka 57. Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z opisem we wniosku:
  • Liczba kondygnacji - 6
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 10 233 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 2 542 m2
  • Kubatura - 39 870 m3
  Obiekt (nowa i stara część) dysponuje bazą noclegową na 662 osoby w 352 pokojach o zróżnicowanym standardzie
  Struktura pokoi: 352 pokoje:Standard ekonomiczny:
  • pokoje 1 osobowe - 12
  • pokoje 2 osobowe typu TWIN- 49 Standard:
  • pokoje 2 osobowe - 56
  • pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych - 3
  • apartamenty -12
  Standard ekonomiczny:
  • pokoje 1 osobowe-20
  • pokoje 2 osobowe - 85
  • pokoje 2 osobowe (łóżko małżeńskie) - 98
  • apartamenty -17
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 3. Budynek biurowy - wniesiony w latach 1984-1985 - działka 57:
  • Liczba kondygnacji - 3
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 1134 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 461,44 m2
  • Kubatura-4 361,14 m3
  Budynek pełniący funkcje biurowo - administracyjną.
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 4. Budynek magazynowy wniesiony w 1990 roku - działka 58:
  • Liczba kondygnacji - 1
  • Powierzchnia użytkowa - 613 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 658m2
  • Kubatura - 2 980 m3
  Budynek pełni funkcje magazynowo - administracyjną.
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Nie odliczono VAT - przepisy VAT nie obowiązywały w momencie budowy.
 5. Budynek warsztatowy wzniesiony w 1985 roku-działka 57:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa-497,7 m2
  • Powierzchnia zabudowy-555 m2
  • Kubatura-1964 m3
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię.
  Nie odliczono VAT - przepisy VAT nie obowiązywały w momencie budowy.
 6. Budynki mieszkalne - domki typu „Śniadowo”, wybudowane w 1993- 1994 roku - działka 58:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa - 194,76 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 130 m2
  • Kubatura - 634 m3 ilość budynków - 6
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię.
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja zbycia poszczególnych elementów Zespołu hotelowego może zostać uznana za czynność zwolnioną z VAT...
 2. Jeżeli transakcja podlegałaby opodatkowaniu VAT to jaka jest stawka właściwa dla tej transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawczyni transakcja jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sprawie budynki stanowiące własność Wnioskodawczyni, położone na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zostały zasiedlone w rozumieniu ww. przepisu w latach minionych (każdy z nich w dacie wskazanej powyżej, w której został oddany do użytkowania). Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć: "oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej".

Pomimo, że literalne brzmienie ww. przepisu zdaje się zawężać możliwość zastosowania zwolnienia do sytuacji, gdy budynki zostają oddane w użytkowanie w całości, a nie w części np. na cele działalności hotelowej to jego ratio legis i zasada pierwszeństwa prawa unijnego (vide wyrok ETS: Internationale Handelsgesellschaft C-11/70 ) oraz bezpośredniego skutku prawa unijnego (vide wyrok ETS: Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen C-26/62 )stoją takiej wykładni na przeszkodzie.

Stanowisko powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. (sygn.: I FSK 382/14) wyjaśnił, co następuje: „Porównując zakresy definicji "pierwszego zasiedlenia" wynikające z ustawy o VAT i dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Sąd wskazuje równocześnie, że: "Należy stwierdzić, że polski ustawodawca przekroczył granice swobodnego uznania pozbawiając podatników - takich jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy - zwolnienia z VAT. Spółka użytkując w części budynek dla celów działalności gospodarczej spełniła warunki przewidziane dla zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wyżej wskazanym i nie można twierdzić, że przedmiotowa dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia, zaś od wspomnianej okoliczności upłynął okres 8 lat".

Odnosząc powyższe stwierdzenie NSA do sprawy Mandantki należy zauważyć, że za zwolnieniem z VAT dostawy Zespołu budynków "G." przemawia jednoznacznie okoliczność, że Spółdzielnia wykorzystywała budynki przez okres nie mniej niż 13 lat, a najstarszy z nich od 1984 roku. W tym kontekście należy uznać, że budynki były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Spółdzielnia świadczyła usługi najmu krótkookresowego tych budynków, a więc zdaniem Mandantki Zespół powinien podlegać zwolnieniu w całości z VAT przy sprzedaży jego elementów. Zwolnienie obejmuje także część w jakiej poszczególne części kompleksu hotelowego były wykorzystywane na cele wsparcia działalności hotelowej. Zdaniem Mandantki do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT doszło w jej przypadku już w chwili oddania poszczególnych części Zespołu hotelowego do użytku na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie hotelarstwa. Pomimo, że poszczególne budynki pełnią różne funkcje w strukturze przedsiębiorstwa Spółdzielni niewątpliwym jest, że każdy z nich służy pośrednio Spółdzielni jako źródło przychodów w ramach lub obok działalności podstawowej (hotelarstwo). Poszczególne budynki wykorzystywane są w różnym celu (najem pokoi hotelowych w budynku, najem sal konferencyjnych i biurowych, najem biur, najem budynków przedsiębiorcom i warsztaty świadczące usługi motoryzacyjne etc.). W części wykorzystywane były do prowadzenia działalności hotelowej opodatkowanej wg stawki VAT preferencyjnej (8%- art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT lub uprzednio tj. przed wejściem w życie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT - 7%). W pozostałej części wykorzystywano je do świadczenia usług opodatkowanych według stawek dla nich właściwych tj. w szczególności stawki podstawowej (23% obecnie, uprzednio 22%). Wnioskodawczyni prowadziła zatem poza działalnością podstawową działalność związaną z zakwaterowaniem np. sprzedaż posiłków, wynajem budynków opisanych w pkt 6 na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez 6 różnych przedsiębiorców, usługi warsztatu samochodowego, wynajem magazynu tj. działalność opodatkowaną według stawki podstawowej (jeśli była właściwą).

Pozytywnie w zakresie możliwości uznania za równoznacznego z pierwszym zasiedleniem najmu miejsc parkingowych wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 października 2014 r. (sygn.: I FSK 1545/13). NSA stwierdził, że: "Nie ma bowiem żadnych podstaw aby różnicować, pod względem skutków podatkowych w podatku VAT, sytuację podmiotu, który przez okres dłuższy niż dwa lata wynajmie parking w całości lub w części na podstawie umowy najmu sytuacji od podmiotu, który udostępnia taki parking na podstawie abonamentu czy jednorazowego wydruku z kasy rejestrującej, jeżeli w jednym i drugim przypadku następuje to w ramach czynności opodatkowanych. W jednym i drugim przypadku następuje bowiem wydanie nieruchomości w wykonywaniu czynności opodatkowanej".

Odnosząc powyższe stwierdzenie NSA do sprawy Mandantki należy zważyć, że za pierwsze zasiedlenie w przypadku Zespołu hotelowego Spółdzielni "G." należałoby uznać oddanie do użytku każdego z 6 (sześciu) opisanych w punkcie 67 wniosku budynków na cele prowadzonej działalności hotelowej. Pod warunkiem, że określony budynek rzeczywiście wykorzystywany był na potrzeby świadczonych usług, bez względu na funkcję jaką pełnił w tej działalności (funkcja podstawowa-znajdowały się w nim pokoje lub wynajmowane sale, odrębna zgodnie z charakterem budynku-warsztat, magazyn wynajmowany zewnętrznej firmie, biura wynajmowane przedsiębiorcom etc.).

 1. W przypadku, gdyby tut. Organ uznał, że sprzedaż poszczególnych części Zespołu hotelowego podlega VAT i nie jest z tego podatku zwolniona Spółdzielnia stoi na stanowisku, że stawką właściwą dla tej transakcji jest stawka podstawowa w zakresie budynków opisanych w punktach od 1 do 5 stanu faktycznego oraz 8% w zakresie 6 budynków mieszkalnych opisanych w punkcie 6. Zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a ustawy o VAT właściwą dla budownictwa mieszkaniowego jest stawka 8%. Stosownie do art. 41 ust. 12a ustawy o VAT o klasyfikacji budynku, a tym samym o stawce właściwej dla jego dostawy decyduje Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, Poz. 1316 ze zm.) "Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego" mieszczą się w Dziale 12 symbol PKOB 121.

Zdaniem Mandantki budynki opisane we wniosku nie mieszczą się w większości w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Powyższa uwaga dotyczy opisanych w pkt 1-5 budynków hotelowych (1,2), budynku biurowego (3), budynku pełniącego funkcję magazynowo-administracyjną (4) i budynku warsztatowego (5). W związku z klasyfikacją tych budynków ich dostawa zdaniem Wnioskodawczyni opodatkowana będzie według stawki 23%. Odmiennie klasyfikowane powinny być budynki mieszkalne, których dostawa jako "obiektów budownictwa mieszkaniowego" (vide: art. 41 ust. 12a ustawy o VAT) opodatkowana jest według stawki 8%. Zdaniem Mandantki bez znaczenia dla właściwej stawki jest okoliczność, że opisane w pkt 6 budynki dotychczas wykorzystywano na potrzeby najmu dla przedsiębiorców. Zdaniem Spółdzielni okolicznością rozstrzygającą jest fakt, że opisane budynki mają charakter mieszkaniowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 – budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – grupa 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – grupa 112, w tym: „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” (PKOB 1122),
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – grupa 113.

Natomiast dział 12 PKOB obejmuje:

 • hotele i budynki zakwaterowania turystycznego – grupa 121,
 • budynki biurowe – grupa 122,
 • budynki handlowo-usługowe – grupa 123,
 • budynki transportu i łączności – grupa 124,
 • budynki przemysłowe i magazynowe – grupa 125,
 • ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i -zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej – grupa 126,
 • pozostałe budynki niemieszkalne – grupa 127.

Klasa 1211 – Budynki hoteli, obejmuje z kolei m.in. hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolnieniu od podatku podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Z powołanej wyżej definicji pierwszego zasiedlenia wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać np. umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Z kolei art. 43 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślenia wymaga fakt, że wybór opcji opodatkowania przysługuje jedynie w przypadku, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wybór opodatkowania nie ma zastosowania w przypadku zwolnienia budynków, budowli lub ich części w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy.

W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone ww. artykule, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że do dostawy gruntu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku” i „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z kolei w pkt 9 tego samego artykułu ustawy Prawo budowlane znajduje się definicja urządzenia budowlanego przez który należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z opisu stanu faktycznego oraz uzupełnienia wniosku z dnia 12 lutego 2016 r. i z dnia 7 marca 2016 r., wynika, że Wnioskodawczyni zamierza zbyć nieruchomość stanowiącą zespół hotelowy "G." (dalej jako: Zespół). Zespół znajduje się na dwóch działkach 57 i 58 o łącznej powierzchni 33 487 m.kw.,stanowiących własność Miasta. W skład zespołu wchodzą następujące elementy:

 1. Budynek hotelowy - nowa część pozwolenie na budowę z 1999 roku - oddany do użytkowania w 2002 roku - działka nr 57, Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z opisem we wniosku:
  • Liczba kondygnacji -12
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 17 091 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 4 345 m2
  • Kubatura-77 160m3
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 2. Budynek hotelowy - stara część oddany do użytkowania w 1997 roku – działka 57. Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Zgodnie z opisem we wniosku:
  • Liczba kondygnacji - 6
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 10 233 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 2 542 m2
  • Kubatura - 39 870 m3
  Obiekt (nowa i stara część) dysponuje bazą noclegową na 662 osoby w 352 pokojach o zróżnicowanym standardzie
  Struktura pokoi: 352 pokoje:Standard ekonomiczny:
  • pokoje 1 osobowe - 12
  • pokoje 2 osobowe typu TWIN- 49 Standard:
  • pokoje 2 osobowe - 56
  • pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych - 3
  • apartamenty -12
  Standard ekonomiczny:
  • pokoje 1 osobowe-20
  • pokoje 2 osobowe - 85
  • pokoje 2 osobowe (łóżko małżeńskie) - 98
  • apartamenty -17
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 3. Budynek biurowy - wniesiony w latach 1984-1985 - działka 57:
  • Liczba kondygnacji - 3
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 1134 m2
  • Powierzchnia zabudowy budynku - 461,44 m2
  • Kubatura-4 361,14 m3
  Budynek pełniący funkcje biurowo - administracyjną.
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.
 4. Budynek magazynowy wniesiony w 1990 roku - działka 58:
  • Liczba kondygnacji - 1
  • Powierzchnia użytkowa - 613 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 658m2
  • Kubatura - 2 980 m3
  Budynek pełni funkcje magazynowo - administracyjną.
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię. Nie odliczono VAT - przepisy VAT nie obowiązywały w momencie budowy.
 5. Budynek warsztatowy wzniesiony w 1985 roku-działka 57:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa-497,7 m2
  • Powierzchnia zabudowy-555 m2
  • Kubatura-1964 m3
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię.
  Nie odliczono VAT - przepisy VAT nie obowiązywały w momencie budowy.
 6. Budynki mieszkalne - domki typu „Śniadowo”, wybudowane w 1993- 1994 roku - działka 58:
  • Liczba kondygnacji -1
  • Powierzchnia użytkowa - 194,76 m2
  • Powierzchnia zabudowy - 130 m2
  • Kubatura - 634 m3 ilość budynków - 6
  Budynek wybudowany przez Wnioskodawczynię.
  VAT odliczono na podstawie przepisów obowiązujących w czasie budowy.

Budynki były wynajmowane na cele prowadzenia działalności przez zewnętrzne firmy odpowiednio w okresie: 1. Od 1 maja 1992 r., 2. Od 31 marca 1993 r. (wynajem parteru), 3. Od 1 lutego 1994 r. (wynajem całego budynku), 4. Od 2 stycznia 1992 r. (cały budynek), 5. Od 15 czerwca 1994 r. (97 m.kw.), 6. 1 lipca 1994 r. Najem wypowiedziała Spółdzielnia w 1999 r. Przez kilka lat nie były użytkowane, a następnie ponownie stały się przedmiotem najmu. Na terenie obiektu znajduje się parking strzeżony, place i chodniki, wartownia i domek letniskowy o powierzchni ok. 46 m2. Spółdzielnia jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym VAT. Na terenie Zespołu od chwili oddania do użytku jego poszczególnych części prowadzona jest działalność hotelowa lub inna odpowiednia do charakteru budynku. Zespół hotelowy nie był przedmiotem najmu jako całość. Jego poszczególne części (budynki hotelowe) są przedmiotem najmu jako pokoje hotelowe, powierzchnia restauracyjna czy na potrzeby handlu (kiosk). Budynki o funkcji magazynowej, warsztatowej i mieszkalnej mają charakter pomocniczy i jako takie są wykorzystywane przez Spółdzielnię przy świadczeniu usług opodatkowanych VAT zgodnie ze swoim przeznaczeniem równolegle do działalności hotelowej. Pełnią wyodrębnione funkcje wspomagające działalność hotelową i funkcje z istoty odrębne (np. warsztat).

Wnioskodawca wskazał, że parking strzeżony, place i chodniki, wartownia i domki letniskowe stanowią budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm). Parking strzeżony oraz domki letniskowe były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, umowy najmu w sposób opisany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma. Nie były ponoszono wydatki na ulepszenie budynków i budowli które przekraczają 30% ich wartości początkowej. Budynki oznaczone we wniosku nr 1 to budynek hotelowy, który jest przedmiotem najmu jako pokoje hotelowe, nr 6 to budynki mieszkalne typu Śniadowo były wynajmowane zgodnie z załącznikiem "Zestawienie umów najmu na pokoje w domkach.

Klasyfikacja domków letniskowych to PKOB NR 1212 -165X Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe -schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości-zespołu hotelowego.

W celu ustalenia czy planowana dostawa poszczególnych elementów zespołu hotelowego będzie opodatkowana czy też będzie korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa przedmiotowego budynku (lub jego części) mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie będzie mogła być dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków (lub ich części) nie mógł upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania przedmiotowego budynku hotelowego (lub jego części) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (lub jego część) został sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę.

Należy w tym miejscu zdefiniować pojęcie „użytkownika” i „użytkować”. Ustawa o VAT nie definiuje tych pojęć należy zatem odwołać się do potocznego rozumienia tych słów. Jak podaje Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) „użytkownik” jest to osoba lub instytucja użytkująca, korzystająca z czegoś. Natomiast przez słowo „korzystać” należy rozumieć osiągać, czerpać zysk, korzyść, pożytek z czegoś; doświadczać jakichś korzyści posługiwać się czymś; robić użytek z czegoś (słownik Langenscheid Polska).

Zdaniem tut. Organu przez „użytkownika” należy zatem rozumieć taki podmiot, który będąc w posiadaniu danego dobra, wykorzystuje je do osiągnięcia zysku czy też innych korzyści. Tym samym odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji należy stwierdzić, że użytkownikiem Budynku hotelowego jest Zbywca - właściciel, gdyż to Zbywca wykorzystuje te budynki do osiągnięcia korzyści (zysku). Natomiast słowo „użytkować”, ze Słownikiem Języka Polskiego, należy definiować jako „używać czegoś, korzystać z czegoś, zwłaszcza korzystać w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek, eksploatować”. Należy zauważyć, że słowo „użytkować” jest definiowane przy pomocy takich słów jak „korzystać” w tym „w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek”, „eksploatować”. Warto zauważyć, że przez „pożytek” należy rozumieć wpływy uzyskane przez daną osobę czy instytucję w określonym czasie z użytkowania danej rzeczy; przychód (słownik Langenscheid Polska). Zatem słowo „użytkować” w znacznym stopniu zostało powiązane z ekonomicznym wykorzystaniem rzeczy przez „użytkownika” czyli przez podmiot dążący do uzyskania korzyści poprzez wykorzystanie danej rzeczy.

W rozpatrywanej sprawie nie można mówić o pierwszym zasiedleniu Budynku nr 1 w przypadku krótkotrwałego zakwaterowania klienta w pokoju hotelowym, znajdujących się w tym Budynku, ponieważ zakwaterowanie nie daje klientom możliwości władania częściami Budynku, używania ich do osiągania korzyści.

Z uwagi na to, dostawa Budynku nr 1, odpowiadającej powierzchni wykorzystywanej jako pokoje hotelowe będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W niniejszych okolicznościach nie ma możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Budynku nr 1 będącego przedmiotem planowanej transakcji. Wnioskodawczyni nie będzie mogła również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na niespełnienie przesłanek zawartych w tym przepisie dotyczących konieczności wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem dostawa Budynku nr 1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej - zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pierwsze zasiedlenie wynajmowanej części Budynku nr 2 miało miejsce 31 marca 1993 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem tej części Budynku a jego dostawą upłynął zatem okres dłuższy niż dwa lata. A zatem dostawa wynajmowanej części Budynku nr 2 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Odnośnie niewynajmowanej części Budynku hotelowego, planowana dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ponieważ, odbywać się będzie ona w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Dostawa tej części Budynku nr 2 nie będzie także korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawczyni nie będzie mogła również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na niespełnienie przesłanek zawartych w tym przepisie dotyczących konieczności wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem dostawa niewynajmowanej części Budynku nr 2 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

W przypadku dostawy Budynku nr 3 i 4 będzie przysługiwało zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż Budynki były wynajmowane (Budynek nr 3 od 1 lutego 1994 r., Budynek nr 4 od 2 stycznia 1992 r.), tym samym, dostawa ww. Budynków będzie dokonywana odpowiednio w okresie dłuższym niż dwa lata od dnia pierwszego zasiedlenia (oddania w najem). Ponadto Budynki nr 3 i 4, nie były ulepszane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Odnośnie analizy dostawy Budynku nr 5 należy stwierdzić, że w stosunku do części budynku (97 m2), która była przedmiotem umowy najmu upłynął okres dłuższy niż 2 lata, tj. od 15 czerwca 1994 r., oraz Wnioskodawca po tym terminie nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej, zatem dostawa tej wynajmowanej części Budynku objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - bowiem w odniesieniu do tej części budynku doszło do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu części tego budynku) a jego dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Natomiast do niewynajmowanej części Budynku należy zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie były ponoszone wydatki na ulepszenie tej części Budynku.

Natomiast dostawa Budynku nr 6 podobnie jak Budynku nr 1 nie będzie objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem dostawa tego Budynku odpowiadającej powierzchni wykorzystywanej jako pokoje w domkach będzie odbywała się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Nie będzie także korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawczyni nie będzie mogła również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na niespełnienie przesłanek zawartych w tym przepisie dotyczących konieczności wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

W kwestii zastosowania obniżonej stawki podatku, istotnym jest czy dany budynek będący przedmiotem zbycia jest zakwalifikowany w PKOB jako budynek mieszkalny (PKOB z działu 11), czy też jako inny budynek, np. użytkowy (PKOB z działu 12).

Jak wskazała Wnioskodawczyni, klasyfikacja domków letniskowych to PKOB NR 1212 -165X Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe -schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego.

Wobec powyższego planowana dostawa Budynku nr 6 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki podstawowej, tj. 23% VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, z uwagi na nieprawidłowe wskazanie sposobu zwolnienia od podatku sprzedaży poszczególnych budynków zespołu hotelowego.

Natomiast do dostawy budowli wymienionych we wniosku zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Odnośnie natomiast dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.