IBPP2/4512-579/15/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych i niezabudowanych, objętych jedną księgą wieczystą
IBPP2/4512-579/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych i niezabudowanych, objętych jedną księgą wieczystą (pytanie nr 1 i 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zwolnienia od podatku dostawy prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych i niezabudowanych, objętych jedną księgą wieczystą (pytanie nr 1 i 2).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-579/15/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki numer: 2596/31, 2597/31, 2598/31, 2599/31, 2601/31 i 2984/41, o łącznej powierzchni 01.42.76 ha (jeden hektar i cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych). Nieruchomość obejmująca działki numer: 2596/31, 2597/31, 2598/31, 2599/31, 2601/31 i 2984/41, o łącznej powierzchni 01.42.76 ha (zwana dalej także Nieruchomością) stanowi teren częściowo ogrodzony, uzbrojony w następujące sieci uzbrojenia terenu: energetyczną i wodociągową.

W obrębie Nieruchomości posadowione są trzy budynki, z których dwa nadal pełnią funkcje pierwotne czyli funkcje kurników, a funkcja jednego z nich została zmieniona na budynek magazynowy z małą częścią socjalną, każdy z nich o powierzchni użytkowej po 1.027,26 m2 (jeden tysiąc dwadzieścia siedem i dwadzieścia sześć setnych metra kwadratowego), o powierzchni zabudowy po 1.047,20 m2 (jeden tysiąc czterdzieści siedem i dwadzieścia setnych metra kwadratowego), o kubaturze po 3.448,00 m3 (trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem metrów sześciennych), wszystkie wzniesione w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wszystkie budynki są niepodpiwniczone, wzniesione w konstrukcji stalowej ze ścianami dwustronnie obłożonymi blachą aluminiową, z dachem z blachy aluminiowej, dwuspadowym z niewielkim nachyleniem połaci, krytym blachą z izolacją, są podłączone do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji do własnego zbiornika, nie posiadają systemu ogrzewania poza elementami tymczasowymi typu nagrzewnice.

W skład ww. nieruchomości wchodzą:

 1. działka niezabudowana 2596/31 (dalej: działka 1), oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 1.117,00 m2,
 2. działka zabudowana 2597/31 (dalej: działka 2), oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 3.037,00 m2, wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika o kubaturze 3.448,00 m3, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zmieniono funkcję na budynek magazynowy z małą częścią socjalną, budynek jest niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji stalowej ze ścianami dwustronnie obłożonymi blachą aluminiową, z dachem z blachy aluminiowej, dwuspadowym z niewielkim nachyleniem połaci, krytym blachą z izolacją, podłączonym do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji do własnego zbiornika, nie posiada systemu ogrzewania poza elementami tymczasowymi typu nagrzewnice, w trakcie użytkowania budynku poniesiono wydatki modernizacyjne przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, z czego ostatnie nakłady modernizacyjne poniesiono w lutym 2011 r., budynek był przedmiotem najmu w okresach od 19 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 28 marca 2013 r. do nadal.
 3. działka niezabudowana 2598/31 (dalej: działka 3) oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 1.123,00 m2,
 4. działka zabudowana 2599/31 (dalej: działka 4) oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 3.027,00 m2 wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika o kubaturze 3.448,00 m3, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, budynek jest niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji stalowej ze ścianami dwustronnie obłożonymi blachą aluminiową, z dachem z blachy aluminiowej, dwuspadowym z niewielkim nachyleniem połaci, krytym blachą z izolacją, podłączonym do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji do własnego zbiornika, nie posiada systemu ogrzewania poza elementami tymczasowymi typu nagrzewnice, w trakcie użytkowania budynku poniesiono wydatki modernizacyjne, lecz nie przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, budynek był przedmiotem najmu w okresach od 20 września 2005 r. do 28 września 2012 r. oraz od 09 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 5. działka zabudowana 2601/31 (dalej: działka 5) oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 4.898,00 m2, wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika o kubaturze 3.448,00 m3, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, budynek jest niepodpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji stalowej ze ścianami dwustronnie obłożonymi blachą aluminiową, z dachem z blachy aluminiowej, dwuspadowym z niewielkim nachyleniem połaci, krytym blachą z izolacją, podłączonym do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacji do własnego zbiornika, nie posiada systemu ogrzewania poza elementami tymczasowymi typu nagrzewnice, w trakcie użytkowania budynku nie ponoszono wydatków modernizacyjnych, budynek był przedmiotem najmu w okresach od 20 września 2005 r. do 28 września 2012 r. oraz od 09 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r„Prawa wieczystego użytkowania do działek o nr 1-5 Spółka nabyła od Urzędu Wojewódzkiego z dniem 05 grudnia 1990 r. na podstawie decyzji o numerze: ... z dnia 16 grudnia 1991 r.W związku z faktem nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. prawa.
 6. działka niezabudowana 2984/41 (dalej: działka 6) oznaczona jako tereny przemysłowe, o powierzchni 1.074,00 m2, na zakup działki Wnioskodawca zawarł warunkową umowę zakupu na powiększenie nieruchomości. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to będzie opodatkowana stawką 23%.
  Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w docelowo po przeniesieniu na Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego działki numer 2984/31 prowadził będzie jedną wspólną księgę wieczystą numer K Sądu Rejonowego wraz z prawem odrębnej własności trzech budynków na niej posadowionych.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w docelowo po przeniesieniu na Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego działki numer 2984/31 prowadził będzie jedną wspólną księgę wieczystą numer K Sądu Rejonowego wraz z prawem odrębnej własności trzech budynków na niej posadowionych.

Pismem z 21 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco:

Ad 1.

 1. obiekt posadowiony na działce nr 2597/31 jest budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 2. obiekt posadowiony na działce nr 2599/31 jest budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 3. obiekt posadowiony na działce nr 2601/31 jest budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Ad 2.

Nie dotyczy - Obiekty wymienione w ad 1. są budynkami w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Ad 3.

 1. działka 2596/31 znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe,
 2. działka 2598/31 znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe,
 3. działka 2984/41 znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów Starosty określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2 (ostatecznie sformułowane w piśmie z 21 sierpnia 2015 r.):

 1. Czy sprzedaż Nieruchomości objętej księgą wieczystą numer K Sądu Rejonowego obejmującą działki zabudowane o nr: 2597/31, 2599/31, 2601/31 oraz działki niezabudowane o nr: 2596/31, 2598/31 i 2984/41, a opisaną w części I. opisu zdarzenia przyszłego, przy wariancie nabycia i sprzedaży działki nr 6. tj. zrealizowania umowy warunkowej będzie podlegać zwolnieniu VAT...
 2. Czy sprzedaż Nieruchomości objętej księgą wieczystą numer K Sądu Rejonowego obejmującą działki zabudowane o nr: 2597/31, 2599/31, 2601/31 oraz działki niezabudowane o nr: 2596/31, 2598/31 i 2984/41, a opisaną w części I. opisu zdarzenia przyszłego, przy wariancie niezrealizowania nabycia a tym samym sprzedaży działki nr 6. tj. niezrealizowania umowy warunkowej będzie podlegać zwolnieniu VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 i 2.

 1. Sprzedaż Nieruchomości objętej księgą wieczystą numer K Sądu Rejonowego obejmującą działki zabudowane o nr: 2597/31, 2599/31, 2601/31 oraz działki niezabudowane o nr 2596/31, 2598/31 i 2984/41, a opisaną w części I. opisu zdarzenia przyszłego, przy wariancie nabycia i sprzedaży działki nr 6. tj. zrealizowania umowy warunkowej będzie podlegać zwolnieniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.
 2. Sprzedaż NIERUCHOMOŚCI objętej księgą wieczystą numer K Sądu Rejonowego obejmującą dziatki zabudowane o nr: 2597/31, 2599/31, 2601/31 oraz działki niezabudowane o nr 2596/31, 2598/31 i 2984/41, a opisaną w części I. opisu zdarzenia przyszłego, przy wariancie niezrealizowania nabycia a tym samym sprzedaży działki nr 6. tj. niezrealizowania umowy warunkowej będzie podlegać zwolnieniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Ad 1 i Ad 2.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z podatku VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi zatem dojść do wydania budynku (budowli lub ich części) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Językowa wykładnia analizowanego art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności opodatkowanej, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Spośród czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 Ustawy o VAT może to być zatem zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

Dodatkowo, przepisy przewidują, iż zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie VAT dostawy takich obiektów, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 Ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Mając na uwadze, że jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Działki objęte są jedną księgą wieczystą, dla celów opodatkowania VAT należy traktować je (jak i całą Nieruchomość) jednolicie - jako zabudowane Budynkami (nawet w sytuacji, gdy obiekty te znajdują się jedynie na niektórych z Działek, tj. Działkach Zabudowanych).

W ocenie Wnioskodawcy, dostawa Budynków oraz Działek wchodzących w skład Nieruchomości spełnia przesłanki zwolnienia z VAT z opcją opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Wynika to z faktu, że dostawa Budynków w ramach Transakcji nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem (które miało miejsce w momencie oddania Budynków do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu/dzierżawy) a momentem dostawy w ramach Transakcji upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych pytaniem 1 i 2 jest nieprawidłowe.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 581 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowy tryb wykonywania czynności z tym związanych, mając na względzie zasady szybkości i doboru technologii stosowanych przy utrwalaniu treści zapewniających wierne ich zachowanie.

Jak stanowi § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych. W razie odłączenia części nieruchomości zakłada się dla tej części osobną księgę wieczystą, chyba że ma ona być połączona z inną nieruchomością, dla której księga jest już prowadzona.

Zatem objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.

Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie prawo użytkowania wieczystego każdej z tych działek odrębnie. Tak więc, w przedmiotowej sprawie należy każdą wyodrębnioną ewidencyjnie działkę (zabudowaną i niezabudowaną) rozpatrzyć jako osobny przedmiot dostawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powołanych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż, jak również oddanie w użytkowanie wieczyste, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki numer: 2596/31, 2597/31, 2598/31, 2599/31, 2601/31 i 2984/41.

 1. Działka niezabudowana 2596/31 (dalej: działka 1), znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe.
 2. Działka zabudowana 2597/31 (dalej: działka 2), wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W trakcie użytkowania budynku poniesiono wydatki modernizacyjne przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, z czego ostatnie nakłady modernizacyjne poniesiono w lutym 2011 r., budynek był przedmiotem najmu w okresach od 19 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 28 marca 2013 r. do nadal.
 3. Działka niezabudowana 2598/31 (dalej: działka 3), znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe.
 4. Działka zabudowana 2599/31 (dalej: działka 4) wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W trakcie użytkowania budynku poniesiono wydatki modernizacyjne, lecz nie przekraczające 30% wartości początkowej obiektu, budynek był przedmiotem najmu w okresach od 20 września 2005 r. do 28 września 2012 r. oraz od 09 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
 5. Działka zabudowana 2601/31 (dalej: działka 5) wraz z prawem odrębnej własności budynku kurnika, wzniesionym w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W trakcie użytkowania budynku nie ponoszono wydatków modernizacyjnych, budynek był przedmiotem najmu w okresach od 20 września 2005 r. do 28 września 2012 r. oraz od 09 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r„
  Prawa wieczystego użytkowania do działek o nr 1-5 Spółka nabyła od Urzędu Wojewódzkiego z dniem 05 grudnia 1990 r. na podstawie decyzji. W związku z faktem nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. prawa.
 6. działka niezabudowana 2984/41 (dalej: działka 6), znajduje się na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana. W ewidencji gruntów określone zostały symbolem: „Ba” - co oznacza tereny przemysłowe. Na zakup działki Wnioskodawca zawarł warunkową umowę zakupu na powiększenie nieruchomości. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to będzie opodatkowana stawką 23%.

W odniesieniu do powyżej wskazanego warunku dotyczącego zrealizowania bądź niezrealizowania transakcji nabycia działki nr 2984/41 celem powiększenia nieruchomości objętej księgą wieczystą nr K, należy stwierdzić, ze warunek ten będzie pozostawał bez wpływu na opodatkowanie ww. nieruchomości, bowiem jak zostało już na wstępie wyjaśnione przedmiotem dostawy będzie odrębnie każda wyodrębniona geodezyjnie działka gruntu.

Tak więc, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr: 2596/31, 2598/31, 2984/41, dla których na dzień sprzedaży brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma wydanych decyzji o warunkach zabudowy, jako tereny, niebędące terenami budowlanymi w myśl ww. art. 2 pkt 33 ustawy, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa:

 • budynku posadowionego na działce 2597/31 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem po ulepszeniu w lutym 2011 r. (tj. 28 marca 2013 – najem) a dostawą tego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata,
 • budynku posadowionego na działce 2599/31 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. 20 września 2005 – najem) a dostawą tego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata,
 • budynku posadowionego na działce 2601/31 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. 20 września 2005 – najem) a dostawą tego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie.

W związku z faktem, że dostawa:

 • budynku posadowionego na działce 2597/31,
 • budynku posadowionego na działce 2599/31,
 • budynku posadowionego na działce 2601/31
 • podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT również zbycie prawa użytkowania wieczystego
 • działki nr 2597/31, na której jest posadowiony budynek,
 • działki nr 2599/31, na której jest posadowiony budynek,
 • działki nr 2601/31, na której jest posadowiony budynek
 • będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie postawionego pytania oznaczonego we wniosku nr 1 i 2 stwierdzono, że jest nieprawidłowe, z uwagi na stwierdzenie Wnioskodawcy, że działki objęte jedną księgą wieczystą, dla celów opodatkowania VAT należy traktować je (jak i całą Nieruchomość) jednolicie – jako zbudowane Budynkiem (nawet w sytuacji, gdy obiekty te znajdują się jedynie na niektórych z działek tj. Działkach zabudowanych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca pytania oznaczonego we wniosku nr 3 i 4 zostanie zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-579/15/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.