0114-KDIP1-1.4012.265.2018.2.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obniżona stawka podatku VAT dla dostawy batonów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.61.33.0.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy batonów B. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy batonów B.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma R. Sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółką lub „Wnioskodawcą”) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka dokonuje dostawy towarów zakupionych od zagranicznego dostawcy w postaci batonów o następujących nazwach:

 • B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą,
 • B. baton musli morela i migdały,
 • B. baton musli jagoda i żurawina.

Skład jakościowy produktów przedstawia się następująco.

 1. B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy, polewa czekoladowa (12%) (cukier, miazga kakaowa, masło kakaowe, naturalny aromat waniliowy), orzechy laskowe (10%), estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100g), olej słonecznikowy, chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)] rodzynki 4,5% (rodzynki, olej słonecznikowy), rodzynki sułtanki 4,5% (rodzynki sułtanki, olej słonecznikowy), suszona żurawina 4% (cukier, żurawina, olej słonecznikowy), oligofruktoza, sok jabłkowy z koncentratu, błonnik jabłkowy, płatki z otrąb pszennych [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól], miód, sól, emulgator-lecytyny (z soi), cukier skarmelizowany, przeciwutleniacz- palmitynian askorbylu.
 2. B. baton musli morela i migdały - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy polewa o smaku jogurtowym 12% [cukier, olej palmowy, cukier mleczny, sproszkowany jogurt (z mleka), emulgator - lecytyny (z soi)] chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)] migdały 8% estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100g) suszone morele 6%, olej słonecznikowy oligofruktoza rodzynki sułtanki 3% (rodzynki, olej słonecznikowy) pestki słonecznika 2% koncentrat soku jabłkowego błonnik jabłkowy, płatki z otrąb [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól] miód naturalny aromat emulgator - lecytyny (z soi) przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu.
 3. B. baton musli jagoda i żurawina - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy, polewa o smaku jogurtowym 12% [cukier, olej palmowy, cukier mleczny, sproszkowany jogurt (z mleka), emulgator - lecytyny (z soi)], chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)], suszone jagody 7% (jagody, koncentrat soku jabłkowego, olej słonecznikowy), estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100 g) olej słonecznikowy, suszona żurawina 4% (cukier, żurawina, olej słonecznikowy), płatki z otrąb [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól], rodzynki sułtanki 3% (rodzynki, olej słonecznikowy) oligofruktoza, siemię lniane, koncentrat soku jabłkowego, błonnik jabłkowy, miód, emulgator - lecytyny (z soi), naturalny aromat, cukier skarmelizowany, przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu.

W batonie z czekoladą udział procentowy masy kakao obliczony w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy jest mniejszy niż 6% (tj. stanowi 4,9% w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy oraz 3,9% w całym produkcie). Batony z czekoladą nie są nią całkowicie oblane (stanowią spód batonu).

Spółka uzyskała klasyfikację statystyczną, zgodnie z którą sprzedawane przez nią wyżej wymienione towary są sklasyfikowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu: PKWiU 10.61.33.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa opisanych w stanie faktycznym towarów, w postaci batonów: B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą, B. baton musli morela i migdały, B. baton musli jagoda i żurawina, powinna być opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy dostawę batonów:

 • B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą,
 • B. baton musli morela i migdały,
 • B. baton musli jagoda i żurawina,

należy opodatkować 5% stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zdaniem Wnioskodawcy wskazane produkty na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) klasyfikowane są do grupowania PKWiU 23.63.10.0. Stanowisko to zostało potwierdzone uzyskaną klasyfikacją statystyczną Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą sprzedawane przez nią wyżej wymienione batony według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. mieszczą się w grupowaniach PKWiU 10.61.33.0 „Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych”.

Z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika natomiast, że wyroby zakwalifikowane do PKWiU (ex 10.61) „Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty” są opodatkowane obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z Zasadami Metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Klasyfikacja dokonywana przez podatnika nie może być dowolna, lecz musi opierać się o przedstawione zasady.

Zgodnie z pkt 5.1.4 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zakresy poszczególnych grupowań pochodnych określonego grupowania macierzystego w żadnym przypadku nie mogą zachodzić na siebie, tzn. nie może powstać sytuacja, w której określony produkt może być zaliczany do więcej niż jednego grupowania PKWiU 2008 (zasada jednoznaczności grupowań). Zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU 2008 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych.

W myśl ppkt 7.4. Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008):

„7.4 Zasada zaliczania do grupowań końcowych

Zaklasyfikowanie określonego produktu wg PKWiU 2008 należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla.

Pod pozycją 10.61.33.0 sklasyfikowane są: Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych, które podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 5%. W ocenie Wnioskodawcy jest to właściwy symbol PKWiU dla sprzedawanych przez nią wszystkich batonów.

Zgodnie z ppkt 7.5 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008):

„7.5 Ogólne reguły klasyfikowania wyrobów

Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU 2008 od Nomenklatury Scalonej (CN) (por. pkt 5.2.1) przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU 2008 należy stosować „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN)”.”

W PKWiU 2008 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie PKWiU 2008 odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN. Ich symbole podano w kolumnie 3 schematu klasyfikacji. Zatem realizując powyższą zasadę należy odnieść się do Nomenklatury Scalonej CN.

W tym miejscu należy zatem wskazać na powiązanie pozycji 10.61.33.0 z kodem Nomenklatury Scalonej (dalej „CN”) 1904, 1901, bowiem w celu prawidłowego zaklasyfikowania Produktu należy odwołać się również do odpowiednich grupowań CN.

W uwagach do działu 19 Nomenklatury Scalonej pt. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze wskazano natomiast:

Uwagi

 1. Niniejszy dział nie obejmuje:
  • przetworów spożywczych zawierających więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnej z nich kombinacji (dział 16), z wyjątkiem przypadków, kiedy przetwory stanowią nadzienie wyrobów objętych pozycją 1902;
  • sucharów lub pozostałych artykułów wykonanych z mąki lub ze skrobi, specjalnie przygotowanych do karmienia zwierząt (pozycja 2309);
  • leków lub pozostałych produktów, objętych działem 30.
 2. W pozycji 1901:
  1. określenie „kasze” oznacza kasze zbożowe objęte działem 11;
  2. określenia „mąka” i „mączka” oznaczają:
   1. mąkę i mączkę zbożową objętą działem 11; oraz
   2. mąki, mączki i proszki, pochodzenia roślinnego, z dowolnego działu, inne niż mąka, mączka lub proszek, z warzyw suszonych (pozycja 0712), z ziemniaków (pozycja 1105) lub suszonych warzyw strączkowych (pozycja 1106).
 3. Pozycja 1904 nie obejmuje przetworów zawierających więcej niż 6% masy kakao, obliczone według całkowicie odtłuszczonej bazy lub przetworów całkowicie powleczonych czekoladą, lub pozostałych przetworów spożywczych zawierających kakao, objętych pozycją 1806 (pozycja 1806).
 4. W pozycji 1904 wyrażenie „inaczej przygotowane” oznacza produkty przygotowane lub przetworzone w sposób wykraczający poza przewidziany w pozycjach lub uwagach objętych działem 10 lub 11.

Uwagi dodatkowe

 1. Towary objęte podpozycjami 1905 31, 1905 32, 1905 40 i 1905 90, zgłaszane w postaci asortymentu, podlegają składnikowi rolnemu (EA) ustalonemu zgodnie ze średnią zawartością tłuszczów mleka, białek mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy i skrobi, w asortymencie jako całości.
 2. Wyrażenie „słodkie herbatniki” objęte podpozycją 1905 31 stosuje się wyłącznie do produktów o zawartości wody nie wyższej niż 12% masy i o zawartości tłuszczu nie wyższej niż 35% masy (przy wyznaczaniu tych zawartości nadzienia i polewy nie są brane pod uwagę).
 3. Podpozycja 1905 90 20 obejmuje produkty suche i kruche”.

Zgodnie z drzewem nomenklatury pod kodem 1904 mieszczą się przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Z kolei pod numerem 1904 10 mieszczą się przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych.

Pod numerem 1904 20 mieszczą się przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych.

Pod numerem 1904 30 znajduje się pszenica spęczniona, a pod numerem 1904 90 pozycja „Pozostałe”.

Natomiast kod 1901 dotyczy produktów takich jak: ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Z noty wyjaśniającej do Nomenklatury Scalonej wynika, że w ramach kodu 1904 mieszczą się następujące produkty:

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - zob. uwagi 3 i 4 do niniejszego działu.

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1904.

1904 10 10 do 1904 10 90

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych Wyroby otrzymane w procesie opisanym w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 1904, pkt A), akapit czwarty, włączając wyroby otrzymane z pozostałych zbóż, są klasyfikowane tutaj, pod warunkiem że są przetworzone, po spęcznieniu, na mąkę, kaszę lub granulki.

Podpozycje te obejmują materiały opakowaniowe o nieregularnym kształcie, nawet kiedy nie nadają się do spożycia przez ludzi, otrzymywane przez ekstruzję produktów takich jak mączka kukurydziana.

1904 20 10 do 1904 20 99

Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznianych.

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt B).

1904 30 00

Pszenica spęczniona

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt C).

1904 90 10 i 1904 90 80

Pozostałe

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1904, pkt D).

Zgodnie z notą wyjaśniającą do HS pod wskazanymi niżej kodami CN mieszczą się:

„1904- Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1904 10 – Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych

1904 20 – Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych

1904 30 - Pszenica spęczniona

1904 90 – Pozostałe

A. Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane).

Niniejsza grupa obejmuje produkty spożywcze otrzymywane z ziaren zbóż (kukurydzy, pszenicy, ryżu, jęczmienia itd.), którym została nadana kruchość przez spęcznianie lub prażenie. Są one spożywane głównie jako produkty śniadaniowe, nawet z mlekiem. Sól, cukier, melasy, ekstrakt słodowy, owoce lub kakao (patrz uwaga 3 oraz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu) itd. mogą być dodane podczas lub po produkcji ww. wyrobów.

Niniejsza grupa obejmuje również podobne produkty spożywcze, otrzymane przez spęcznianie lub prażenie, z mąki lub otrąb.

Płatki kukurydziane otrzymywane są z ziarna kukurydzy przez usunięcie owocni i kiełków, dodanie cukru, soli i ekstraktu słodowego, zmiękczenie parą i następnie gniecenie między walcami w celu uzyskania płatków i prażenie w piecu obrotowym. Taki sam proces może być zastosowany do pszenicy lub ziaren pozostałych zbóż.

Dmuchane” ryż i pszenica objęte są również niniejszą pozycją. Produkty te są otrzymane przez poddanie ziaren ciśnieniu w wilgotnej, gorącej komorze. Nagłe obniżenie ciśnienia i wyrzucenie ziaren z komory do chłodnego otoczenia powoduje pęcznienie ziaren do objętości kilkakrotnie przewyższającej ich pierwotne rozmiary.

Niniejsza grupa obejmuje również kruche, pikantne produkty spożywcze, otrzymywane przez poddanie wilgotnych ziaren zbóż (całych lub w kawałkach) procesom ogrzewania, które powodują pęcznienie ziaren. Są one następnie spryskiwane substancjami aromatycznymi, składającymi się z mieszaniny oleju roślinnego, sera, ekstraktu drożdżowego, soli i glutaminianu sodu. Podobne produkty otrzymywane z ciasta i smażone w oleju roślinnym są wyłączone (pozycja 1905).

B. Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych.

Niniejsza grupa obejmuje produkty spożywcze otrzymywane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszanin nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych. Wyroby te (często zwane „Musli”) mogą zawierać suszone owoce, orzechy, cukier, miód itd. Są one generalnie pakowane jako żywność śniadaniowa.

C. Pszenica spęczniona.

Niniejsza grupa obejmuje pszenicę spęcznioną w postaci obrobionych ziaren, otrzymaną przez gotowanie ziaren pszenicy twardych odmian, które są następnie suszone, łuszczone lub czyszczone, potem łamane, śrutowane lub mielone i w końcu sortowane przez przesiewanie na grubą i drobną pszenicę spęcznioną. Pszenica spęczniona może także występować w postaci całych ziaren.

D. Pozostałe zboża, inne niż kukurydza wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane.

Niniejsza grupa obejmuje wstępnie poddane obróbce termicznej lub inaczej przygotowane zboża w postaci ziaren (włącznie z ziarnami łamanymi). Tak więc, niniejsza grupa obejmuje, na przykład ryż, który został wstępnie poddany obróbce termicznej całkowicie lub częściowo, a następnie wysuszony, co spowodowało zmianę struktury ziarna. Całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej ryż wymaga jedynie zalania wodą i zagotowania przed spożyciem, podczas gdy ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej musi być przed spożyciem gotowany od 5 do 12 minut. Podobnie niniejsza grupa obejmuje np. produkty zawierające wstępnie poddany obróbce termicznej ryż, do którego dodano inne składniki, takie jak warzywa lub przyprawy, pod warunkiem że te inne składniki nie zmienią charakteru tych produktów jako przetworów z ryżu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje ziarna zbóż poddanego tylko obróbce lub procesom wyszczególnionym w dziale 10 lub dziale 11.

Niniejsza pozycja wyklucza również:

 1. Przetwory zbożowe w polewie lub inne zawierające cukier w ilości nadającej im charakter wyrobów cukierniczych (pozycja 1704).
 2. Przetwory zawierające więcej niż 6% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, lub całkowicie oblewanych czekoladą, lub inne przetwory spożywcze zawierające kakao, objęte pozycją 1806 (pozycja 1806).
 3. Przetworzone kolby i ziarna kukurydzy, jadalne (dział 20)”.

Biorąc pod uwagę powyższe, dla zakwalifikowania batonów (w tym z czekoladą) do kodu 1904 ważnym jest m.in. ilość kakao w składzie batonu i fakt, czy jest on oblany w całości czekoladą, jak również to, czy nie mieści się w CN 1806 (czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao) lub CN 1704.

W tym miejscu należy zauważyć, że wskazany limit 6%, nie został przekroczony. Również warunek „oblania czekoladą w całości” nie będzie spełniony. W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe batony nie mieszczą się pod innymi kodami 1806 czy 1704, o których mowa wyżej.

Według Nomenklatury scalonej pod wskazanymi wyżej kodami wyróżnia się:

 • kod 1806: czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1806).
 • kod 1704: wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao.

Biorąc pod uwagę noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej w zakresie kodu 1806 i 1704, należy uznać, że wszystkie batony należy zakwalifikować do kodu CN 1904.

Zgodnie z notą wyjaśniającą do Nomenklatury scalonej w zakresie kodu 1704 mieszczą się:

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

1704 10 10 i 1704 10 90

Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

Podpozycje te obejmują słodzone gumy do żucia, charakteryzujące się obecnością gumy chicle lub innych podobnych niejadalnych produktów, niezależnie od postaci, w jakiej są one pakowane (płytek, tabletek pokrytych cukrem kulek itp.), włączając „gumę balonową”.

1704 90 10

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający więcej niż 10% masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji

Podpozycją ta obejmuje wyłącznie wyciąg (ekstrakt) z lukrecji, zawierający więcej niż 10% masy sacharozy, do którego nie dodano żadnych innych cukrów, środków aromatyzujących lub innych substancji, nawet pakowany w postaci ciasta, pałeczek, pastylek itp.

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji przygotowany w postaci wyrobów cukierniczych przez dodatek innych substancji objęty jest podpozycją 1704 90 99, niezależnie od zawartości w nim sacharozy.

1704 90 30

Biała czekolada

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt (vi).

1704 90 51 do 1704 90 99

Pozostałe

Podpozycje te obejmują większość wyrobów z cukru pospolicie określanych jako „słodycze” lub „wyroby cukiernicze”. Wyroby te są klasyfikowane do tych podpozycji nawet wtedy, kiedy zawierają alkohol nadający się do picia lub likiery alkoholowe.

Podpozycje te obejmują także pasty do produkcji pomadek, marcepan, nugat itp., które są półproduktami, stosowanymi w słodyczach i dostarczanymi zazwyczaj w blokach lub w postaci ciast. Te półprodukty klasyfikowane są do tych podpozycji, nawet jeżeli zawartość cukru w nich ulega zwiększeniu, w późniejszym procesie przetwarzania na produkt finalny, pod warunkiem że są one, w sposób ściśle określony, przeznaczone, poprzez ich skład, do wyłącznego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów cukierniczych.

Podpozycje te wyłączają:

 1. lody jadalne, nawet przedstawiane jako batoniki osadzone na patyczkach, tak jak lizaki (pozycja 2105 00);
 2. wyroby cukiernicze zawierające kakao wymieszane w różnych proporcjach z wyrobami cukierniczymi niezawierającymi kakao i pakowanymi do sprzedaży jako mieszanki (pozycja 1806).

1704 90 51

Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt (iv) i (ix).

Podpozycją ta włącza polewę cukrową lub mieszankę do glazurowania.

1704 90 55

Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu

zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 1704, akapit drugi, pkt (v).

1704 90 61

Wyroby pokryte cukrem

Podpozycją ta obejmuje wyroby cukiernicze pokryte cukrem, takie jak migdały pokryte twardą cukrową polewą lub skorupą. Słodycze „lukrowane” są otrzymywane poprzez zanurzenie środka wyrobu cukierniczego (na przykład migdała) w naczyniu z syropem cukrowym; w trakcie wirowania naczynia jego środek obrasta cukrem. W trakcie chłodzenia cukier tworzy twardą powłokę zewnętrzną.

1704 90 65

Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych Wyroby żelowe i galaretki są produktami otrzymywanymi z substancji żelujących (takich jak guma arabska, żelatyna, pektyny i niektóre skrobie) oraz cukru i dodatków aromatyzujących. Nadaje się im różne formy, na przykład ludzkie lub zwierzęce kształty.

1704 90 71

Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane

Cukierki z masy gotowanej są twarde, czasami kruche, o wyglądzie klarownym lub mętnym. Składają się zazwyczaj z cukru, który został ugotowany, i do którego dodano małe ilości innych substancji (z wyjątkiem tłuszczu) w celu osiągnięcia dużej różnorodności smaku, konsystencji i koloru. Takie wyroby mogą zawierać także nadzienie.

1704 90 75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

Toffi, karmelki i podobne cukierki są wyrobami, które, podobnie jak cukierki z masy gotowanej, są otrzymywane z przegotowanego cukru, ale zawierają dodatek tłuszczu.

1704 90 81

Tabletki prasowane

Tabletki prasowane są wyrobami cukierniczymi przedstawianymi w różnych postaciach otrzymanych przez prasowanie, z substancjami wiążącymi lub bez nich.

1704 90 99

Pozostałe

Podpozycją ta obejmuje wyroby cukiernicze nieobjęte poprzednimi podpozycjami. Włącza ona:

 1. pomadki;
 2. marcepan pakowany, do bezpośredniego spożycia, o masie netto nieprzekraczającej 1 kg (marcepan w innych opakowaniach: podpozycja 1704 90 51);
 3. nugat;
 4. ekstrakty z lukrecji pakowane w postaci wyrobów cukierniczych.

Natomiast zgodnie z notą wyjaśniającą do Nomenklatury Scalonej w zakresie kodu 1806 mieszczą się:

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Jedynie wyroby zawierające ziarna kakao, pastę kakaową lub proszek kakaowy są uważane za zawierające kakao w rozumieniu pozycji 1806.

1806 20 10

Zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego lub zawierające 31% masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu mleka łącznie

Podpozycją ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „kuwertura czekoladowa” i „kuwertura czekolady mlecznej”.

1806 20 30

Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 31% masy masła kakaowego i tłuszczu mleka łącznie

Podpozycją ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „czekolada mleczna”.

1806 20 50

Zawierające 18% masy lub więcej masła kakaowego

Podpozycją ta włącza wyroby zazwyczaj znane jako „czekolada zwyczajna”.

1806 20 70

Okruchy czekolady mlecznej

Okruchy czekolady mlecznej są otrzymywane metodą suszenia próżniowego jednorodnej wodnej mieszaniny cukru, mleka i kakao; zazwyczaj są stosowane do produkcji czekolady mlecznej. Mogą przyjmować kształt nieregularnych, kruchych kawałków lub występować w postaci proszku. Okruchy czekolady mlecznej zawierają zazwyczaj pomiędzy 35 a 70% masy cukru, pomiędzy 15 a 50% suchej masy mlecznej i pomiędzy 5 a 30% masy kakao.

Specyfika prowadzenia procesu otrzymywania okruchów powoduje krystalizację tych składników.

1806 20 95

Pozostałe

Podpozycją ta obejmuje pozostałe przetwory z kakao, w szczególności pastę pralinową i czekoladę do smarowania.

1806 31 00

Nadziewane

zob. Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31.

1806 32 10

Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów

Podpozycją ta włącza stałe bloki, płytki i batony czekolady zawierające zboża, owoce lub orzechy, nawet w kawałkach, zatopione w czekoladzie.

1806 90 11 i 1806 90 19

Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem

Do określenia „nadziewane” mają zastosowanie Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycje te obejmują wyroby, które normalnie dają się skonsumować jednym kęsem, składające się z:

 • nadziewanej czekolady, lub
 • połączenia czekolady z dowolną jadalną substancją, w warstwach, lub
 • mieszaniny czekolady z jakimkolwiek jadalnym artykułem spożywczym.

1806 90 11

Zawierające alkohol

Asortymenty wyrobów z czekolady, w których niektóre czekoladki zawierają alkohol a inne go nie zawierają, powinny być klasyfikowane zgodnie z regułą 3 b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

1806 90 19

Pozostałe

zob. Noty wyjaśniające do podpozycji 1806 90 11.

1806 90 31

Nadziewane

Do określenia „nadziewane” zastosowanie mają Noty wyjaśniające do HS do podpozycji 1806 31, uwzględniając istniejące różnice.

Podpozycją ta włącza nadziewane czekoladowe jaja wielkanocne oraz inne oryginalne kształty.

1806 90 39

Bez nadzienia

Podpozycją ta włącza wermiszel (nitki) czekoladowy, płatki czekoladowe i podobne wyroby oraz pełne lub wydrążone jaja i figurki czekoladowe.

1806 90 50

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao Podpozycją ta obejmuje wyroby cukiernicze objęte pozycją 1704, na przykład toffi i wyroby pokryte cukrem, do których dodano kakao.

1806 90 60

Wyroby do smarowania zawierające kakao

Podpozycją ta obejmuje czekoladowe wyroby do smarowania w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości netto 2 kg lub mniejszej.

1806 90 90

Pozostałe

Podpozycją ta włącza niektóre proszki zawierające kakao, służące do produkcji kremów, jadalnych lodów, deserów i podobnych przetworów poddanych wyłączeniom ustanowionym w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do HS do niniejszego działu.

W uwagach ogólnych do działu 18 Nomenklatury wskazano natomiast, że:

Niniejszy dział obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

 1. Jogurtu i innych produktów objętych pozycją 0403.
 2. Białej czekolady (pozycja 1704).
 3. Przetworów spożywczych z mąki, kaszy, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, zawierających mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, oraz przetworów spożywczych z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, zawierających mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, objętych pozycją 1901.
 4. Spęcznianych lub prażonych zbóż, zawierających nie więcej niż 6% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1904).
 5. Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905).
 6. Lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, zawierających kakao w dowolnej proporcji (pozycja 2105).
 7. Napojów, bezalkoholowych lub alkoholowych (np. „creme de cacao”), zawierających kakao i gotowych do spożycia (dział 22).
 8. Lekarstw (pozycja 3003 lub 3004).

Niniejszy dział nie obejmuje również teobrominy, alkaloidu wyekstrahowanego z kakao (pozycja 2939).

W świetle powyższego wskazać należy, iż analizowane produkty, w ocenie Wnioskodawcy, odpowiadają cechom, jakie powinien posiadać wyrób do celów zakwalifikowania do grupowania CN 1904, a zatem odpowiadający grupowaniu PKWiU 2008 10.61.33.0.

Z uwagi na powyższe oraz w związku z klasyfikacją statystyczną Urzędu w ocenie Wnioskodawcy właściwym jest zastosowanie 5% stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż wskazanych wszystkich trzech typów batonów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym, wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Jednakże zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2453), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W konsekwencji, niniejszą interpretację wydano na podstawie przedstawionego we wniosku opisu, z którego wynika, że towary sprzedawane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.61.33.0.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku wskazania błędnej klasyfikacji PKWiU sprzedawanych towarów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Ustawa o VAT dla potrzeb określenia właściwej stawki podatku w określonych w ustawie sytuacjach odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Stosownie do art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w okresi
e od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy wskazać, że w poz. 29 załącznika nr 3 zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (aktualnie 8%) ustawodawca wymienił towary objęte symbolem PKWiU 10.61 o nazwie „Produkty przemiału zbóż”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3 wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Na mocy art. 41 ust. 2a ustawy o podatku VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 22 załącznika nr 10 do ww. ustawy wymienione zostały towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 10.61 tj. „Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty”.

Jak stanowi art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz opodatkowania stawką 5%.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów zakupionych od zagranicznego dostawcy w postaci batonów: B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą, B. baton musli morela i migdały oraz B. baton musli jagoda i żurawina. Skład jakościowy produktów przedstawia się następująco.

 1. B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy, polewa czekoladowa (12%) (cukier, miazga kakaowa, masło kakaowe, naturalny aromat waniliowy), orzechy laskowe (10%), estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100g), olej słonecznikowy, chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)] rodzynki 4,5% (rodzynki, olej słonecznikowy), rodzynki sułtanki 4,5% (rodzynki sułtanki, olej słonecznikowy), suszona żurawina 4% (cukier, żurawina, olej słonecznikowy), oligofruktoza, sok jabłkowy z koncentratu, błonnik jabłkowy, płatki z otrąb pszennych [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól], miód, sól, emulgator-lecytyny (z soi), cukier skarmelizowany, przeciwutleniacz- palmitynian askorbylu.
 2. B. baton musli morela i migdały - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy polewa o smaku jogurtowym 12% [cukier, olej palmowy, cukier mleczny, sproszkowany jogurt (z mleka), emulgator - lecytyny (z soi)] chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)] migdały 8% estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100g) suszone morele 6%, olej słonecznikowy oligofruktoza rodzynki sułtanki 3% (rodzynki, olej słonecznikowy) pestki słonecznika 2% koncentrat soku jabłkowego błonnik jabłkowy, płatki z otrąb [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól] miód naturalny aromat emulgator - lecytyny (z soi) przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu.
 3. B. baton musli jagoda i żurawina - pełnoziarniste płatki owsiane 19%, syrop glukozowy, polewa o smaku jogurtowym 12% [cukier, olej palmowy, cukier mleczny, sproszkowany jogurt (z mleka), emulgator - lecytyny (z soi)], chrupki [mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, mąka słodowa jęczmienna, sól, olej rzepakowy, substancja spulchniająca - wodorowęglan sodu, emulgator - lecytyny (z soi)], suszone jagody 7% (jagody, koncentrat soku jabłkowego, olej słonecznikowy), estry stanoli roślinnych (4% stanoli roślinnych na 100 g) olej słonecznikowy, suszona żurawina 4% (cukier, żurawina, olej słonecznikowy), płatki z otrąb [śruta pszeniczna, otręby pszenne, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna, ekstrakt słodowy (jęczmienny), sól], rodzynki sułtanki 3% (rodzynki, olej słonecznikowy) oligofruktoza, siemię lniane, koncentrat soku jabłkowego, błonnik jabłkowy, miód, emulgator - lecytyny (z soi), naturalny aromat, cukier skarmelizowany, przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu.

W batonie z czekoladą udział procentowy masy kakao obliczony w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy jest mniejszy niż 6% (tj. stanowi 4,9% w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy oraz 3,9% w całym produkcie). Batony z czekoladą nie są nią całkowicie oblane (stanowią spód batonu).

Spółka uzyskała klasyfikację statystyczną, zgodnie z którą sprzedawane przez nią wyżej wymienione towary są sklasyfikowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu: PKWiU 10.61.33.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania dostawy ww. batonów obniżoną stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 22 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Należy wskazać, że zastosowanie obniżonych stawek podatku VAT możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. Obniżona stawka podatku dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług - produktów przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty - sklasyfikowanych w PKWiU ex 10.61.

W analizowanych okolicznościach Wnioskodawca sprzedaje batony: B. baton orzechy laskowe i rodzynki z czekoladą, B. baton musli morela i migdały oraz B. baton musli jagoda i żurawina sklasyfikowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 10.61.33.0. W konsekwencji, dla będących przedmiotem zapytania ww. towarów, zakwalifikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania PKWiU 10.61.33.0 i niestanowiących śruty zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 22 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.