Dostarczanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w przypadku świadczenia opisanej usługi na rzecz spółek X, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (zgodnie z art. 27 ust. 3 w powiązaniu z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT)?

Fragment:

(...) się w związku z szybkim rozwojem rynku usług niematerialnych) poszczególnymi regułami ustalania miejsca świadczenia. Zatem niezbędnym jest przyjęcie wspólnotowej koncepcji nazywania poszczególnego rodzaju usług (czynności) na potrzeby ustalania miejsca świadczenia. W ocenie tut. organu kategoria „Usługi dostarczania informacji” obejmuje dostarczanie wiedzy i informacji każdego typu i w każdej formie. Informacja może dotyczyć różnych kwestii np. liczb, faktów, danych. Dostarczanie informacji może również polegać na zbieraniu i przekazywaniu wiadomości, zdjęć i komentarzy. Należy zatem przyjąć, że w przypadku usług dostarczania informacji określenie miejsca ich świadczenia nie będzie uzależnione od ich przynależności do klasyfikacji statystycznej PKWiU, ale od możliwości oceny ich charakteru jako „przetwarzania danych i dostarczania informacji” w rozumieniu art. 27 ust 4 pkt 3a ustawy o VAT, gdyż ustawodawca nie wymienia, odnośnie tego (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności i zarządzania, doradztwa personalnego dla partnera amerykańskiego. Spółka zawarła umowę z firmą amerykańską na dobór i rekomendację studentów pragnących uczestniczyć w programie edukacyjnym. W ramach tej umowy rekomendowani studencji otrzymuja ofertę pracy u partnera amerykańskiego. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie w/w usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku, gdy usługi takie jak:- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektoniczne i inżynierskie ( PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ( usług związanych z nieruchomościami); tłumaczenia;- usługi dostarczania ( oddelegowania ) personelu;świadczone są na rzecz osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca (...)