Dostarczanie | Interpretacje podatkowe

Dostarczanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dostarczanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku świadczenia opisanej usługi na rzecz spółek X, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (zgodnie z art. 27 ust. 3 w powiązaniu z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT)?
Fragment:
(...) się w związku z szybkim rozwojem rynku usług niematerialnych) poszczególnymi regułami ustalania miejsca świadczenia. Zatem niezbędnym jest przyjęcie wspólnotowej koncepcji nazywania poszczególnego rodzaju usług (czynności) na potrzeby ustalania miejsca świadczenia. W ocenie tut. organu kategoria „Usługi dostarczania informacji” obejmuje dostarczanie wiedzy i informacji każdego typu i w każdej formie. Informacja może dotyczyć różnych kwestii np. liczb, faktów, danych. Dostarczanie informacji może również polegać na zbieraniu i przekazywaniu wiadomości, zdjęć i komentarzy. Należy zatem przyjąć, że w przypadku usług dostarczania informacji określenie miejsca ich świadczenia nie będzie uzależnione od ich przynależności do klasyfikacji statystycznej PKWiU, ale od możliwości oceny ich charakteru jako „przetwarzania danych i dostarczania informacji” w rozumieniu art. 27 ust 4 pkt 3a ustawy o VAT, gdyż ustawodawca nie wymienia, odnośnie tego (...)
2011
1
sie

Istota:
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności i zarządzania, doradztwa personalnego dla partnera amerykańskiego. Spółka zawarła umowę z firmą amerykańską na dobór i rekomendację studentów pragnących uczestniczyć w programie edukacyjnym. W ramach tej umowy rekomendowani studencji otrzymuja ofertę pracy u partnera amerykańskiego. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie w/w usług?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku, gdy usługi takie jak:- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektoniczne i inżynierskie ( PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ( usług związanych z nieruchomościami); tłumaczenia;- usługi dostarczania ( oddelegowania ) personelu;świadczone są na rzecz osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dostarczanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.