Doręczanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doręczanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1, będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik faktycznie zawiadomienia nie odbierze, a spełnione zostaną przesłanki doręczenia zastępczego, o którym mowa w art. 150 Ordynacji Podatkowej?

Fragment:

(...) odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nie uregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. Zgodnie z art. 150 Ordynacji podatkowej w przypadku doręczania pisma przez pocztę w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149 Ordynacji Podatkowej pismo przechowuje się przez 14 dni w placówce pocztowej dwukrotnie pozostawiając dłużnikowi zawiadomienie o tym fakcie. Doręczanie uważa się za dokonane skutecznie z upływem 14 dnia od momentu pozostawienia pierwszego zawiadomienia o przechowywaniu pisma w placówce pocztowej. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku, jeśli dłużnik nie odbierze przesłanego pocztą za potwierdzeniem odbioru zawiadamiania o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89 a ust. 1, zastosowanie znajdzie art. 150 Ordynacji (...)